Vyhľadávanie

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

PD Technická špecifikácia

  • Kapacita elektrickej energie                           9 MWh
  • Kapacita zemného plynu                          2 000 m3/h
  • Kapacita vodovodnej prípojky                          16 l/s
  • Kapacita požiarneho vodovodu                        20 l/s
  • Kapacita dažďovej kanalizácie                         70 l/s
  • Kapacita splaškovej kanalizácie                       10 l/s

Rozvoj cestnej infraštruktúryPrehad plôch vlastníkovPrehľad rozvojových plôch
Ochranné pásmo letiskaKomunikáciaElektrorozvody - VN rozvody
Rozvody vodyPožiarny vodovodKanalizácia dažďová
Kanalizácia splaškováVTL, STL plynovod