Vyhľadávanie

Zoznam voľných bytov k 31.01.2020

Ciglianska cesta I. 2668 (6,6A):

6: Dvojizbové - 1

6: Trojizbové - 7

6A: Trojizbové - 17

Voľných spolu: 25 bytov

Ciglianska cesta I. 2642 (8A,8B,8C,8D):

8A: Dvojizbové - 16

8B: Dvojizbové - 5

8C: Dvojizbové - 20

8D: Dvojizbové - 16

Voľných spolu: 57 bytov

Ciglianska cesta 9A:

9A: Jednoizbové - 7

Voľných spolu: 7 byty

Zoznam voľných nebytových priestorov nájdete TU

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Login Form

PD Oznámenie o plánovanom zlúčení spoločností

Týmto oznamujeme zámer zlúčiť spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., so sídlom: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, IČO: 36 349 429 a Prievidza Invest, s.r.o., so sídlom: Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO: 36 355 721, ku dňu 30.06.2016, v dôsledku čoho spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. zanikne bez likvidácie. Právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti bude od 01.07.2016 spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., na ktorú bude prevedené obchodné imanie so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z obchodnoprávnych, občianskoprávnych, pracovnoprávnych, ako aj iných vzťahov zanikajúcej spoločnosti. Zlúčenie uvedených spoločností je podmienené schválením Projektu zlúčenia orgánmi Mesta Prievidza, ktoré je zakladateľom a jediným spoločníkom obidvoch spoločností.

 

Oznam o zlúčení zverejňujeme za účelom splnenia zákonom ustanovených povinností.

 

Účtovné závierky spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o.:

Účtovná závierka spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2013

Účtovná závierka spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2014

Účtovná závierka spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2015

 

Účtovné závierky spoločnosti SMMP, s. r. o.:

Účtovná závierka spoločnosti SMMP, s. r. o., za rok 2013

Účtovná závierka spoločnosti SMMP, s. r. o., za rok 2014

Účtovná závierka spoločnosti SMMP, s. r. o., za rok 2015