Vyhľadávanie

Zoznam voľných bytov k 31.01.2020

Ciglianska cesta I. 2668 (6,6A):

6: Dvojizbové - 1

6: Trojizbové - 7

6A: Trojizbové - 17

Voľných spolu: 25 bytov

Ciglianska cesta I. 2642 (8A,8B,8C,8D):

8A: Dvojizbové - 16

8B: Dvojizbové - 5

8C: Dvojizbové - 20

8D: Dvojizbové - 16

Voľných spolu: 57 bytov

Ciglianska cesta 9A:

9A: Jednoizbové - 7

Voľných spolu: 7 byty

Zoznam voľných nebytových priestorov nájdete TU

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Login Form

PD Invest Dokumenty

Informácia o zadaní zákazky 2

Ponuka na čistenie vnútroareálovej komunikácie

Ponuka na opravu časti vonkajšieho oplotenie

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:

1. štvrťrok 2012

2. štvrťrok 2012

3. štvrťrok 2012

1. štvrťrok 2013

2. štvrťrok 2013

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:

2. štvrťrok 2014

3. štvrťrok 2014

V 4. štvrťroku 2014 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 1000 €

V 1. štvrťroku 2015 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 1000 €

2. štvrťrok 2015

3. štvrťrok 2015

4. štvrťrok 2015

V 1. štvrťroku 2016 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 1000 €

V 2. štvrťroku 2016 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 1000 €

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

V 2. štvrťroku 2016 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 5000 €

V 3. štvrťroku 2016 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 5000 €

V 4. štvrťroku 2016 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 5000 €