Vyhľadávanie

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

Štatutárny zástupca:

JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., konateľ spoločnosti

Adresa: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

IČO: 36 349 429

Kontaktné miesto: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

 

Súhrnné správy podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

_____________________________________________________________________

Súhrnné správy podľa § 111 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

_____________________________________________________________________

Súhrnné správy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

_____________________________________________________________________

Súhrnné správy podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní