Vyhľadávanie

Zoznam voľných bytov k 30.09.2019

Ciglianska cesta I. 2668 (6,6A):

6: Dvojizbové - 1

6: Trojizbové - 7

6A: Trojizbové - 17

Voľných spolu: 25 bytov

Ciglianska cesta I. 2642 (8A,8B,8C,8D):

8A: Dvojizbové - 14

8B: Dvojizbové - 7

8C: Dvojizbové - 19

8D: Dvojizbové - 13

Voľných spolu: 53 bytov

Ciglianska cesta 9A:

9A: Jednoizbové - 8

Voľných spolu: 8 byty

Zoznam voľných nebytových priestorov nájdete TU

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Login Form

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

Štatutárny zástupca:

JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., konateľ spoločnosti

Adresa: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

IČO: 36 349 429

Kontaktné miesto: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

Súhrnné správy podľa § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

_____________________________________________________________________

Súhrnné správy podľa § 111 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

_____________________________________________________________________

Súhrnné správy podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

_____________________________________________________________________

Súhrnné správy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

_____________________________________________________________________

Súhrnné správy podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní