Vyhľadávanie

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
Prievidza Invest s.r.o.
Príprava a realizácia Priemyselnej zóny Prievidza- Západ
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...
 1. Profil verejného obstarávateľa


Názov: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

Štatutárny zástupca: JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti
Adresa: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
IČO: 36 349 429
Kontaktné miesto: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk:

Názov zákazky: Rekonštrukcia plynovej kotolne na ul. A. Hlinku 11, hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania a osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1

Zverejnené dňa 07.11.2017

 

Názov zákazky: Hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania a teplovzdušné vykurovanie pomocou plynovej jednotky na ul. T. Vansovej 24

Zverejnené dňa 07.11.2017

 

Názov zákazky: Výmena okien na Kútovskej 9, 11 a 13 v Prievidzi

Zverejnené dňa 16.10.2017

 

Názov zákazky: Výmena dverí a inštalácia prístupového systému na Kútovskej 9, 11 a 13 v Prievidzi

Zverejnené dňa 16.10.2017

 

Súhrnné správy podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:

 1. 1. štvrťrok 2012
 2. 2. štvrťrok 2012
 3. 3. štvrťrok 2012
 4. 4. štvrťrok 2012
 5. 1. štvrťrok 2013
 6. 2. štvrťrok 2013

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 

Dodanie spotrebného materiálu pre tlačiarne a kopírku ... TU ...

Nákup stravných poukážok pre zamestnancov SMMP ... TU ...

Oprava miestnej komunikácie ul. M. Falešníka v Prievidzi ... TU ...

Nákup stravných poukážok pre zamestnancov SMMP ... TU ...

Nákup a dodanie dverí ... TU ...

Nákup a dodanie vodoinštalačného materiálu ... TU ...

Nákup a dodanie elektromateriálu ... TU ...

 

 

Oznámenie o zadaní zákazky

 

22.07.2013 Vodorovné a zvislé dopravné značenie ... TU ...

23.07.2013 Nákup osobného motorového vozidla ... TU ...

16.08.2013 Prenájom komunálneho vozidla ... TU ...

21.08.2013 Výmena podlahoviny a maľovanie ... TU ...

02.09.2013 Nákup ojazdeného  nákladného vozidla ... TU ...

19.09.2013 Nákup staršej nadstavby sypača ... TU ...

23.09.2013 Nákup triedeného kameniva ... TU ...

23.09.2013 Nákup chem. posypového materiálu ... TU ...

18.10.2013 Výmena plastových okien ... TU ...

18.11.2013 Rekonštrukcia plynovej kotolne ... TU ...

20.02.2014 Oprava stupačkových elektr.rozvodov ... TU ...

06.03.2014 Výroba a osadenie mreží - S.Chalupku- pavilón C ... TU ...

14.03.2014 Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov v objektoch

umiestnených v areáli Garážová 1, Prievidza ... TU ...

 

Súhrnné správy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:

 1. 1. štvrťrok 2014
 2. 2. štvrťrok 2014
 3. 3. štvrťrok 2014
 4. 4. štvrťrok 2014

 

Súhrnné správy podľa § 111 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:

Podlimitná zákazka: "Stravné poukážky pre SMMP"

 1. Súťažné podklady
 2. Informačná povinnosť podľa §41 - zverejnené 31.1.2014
 3. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - zverejnené 28.2.2014
 4. Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - zverejnené 2.4.2014
 5. Ponuka - DOXX Žilina - zverejnené 2.4.2014
 6. Ponuka - LE CHEQUE DEJENUER - zverejnené 2.4.2014
 7. Zápisnica z otvárania ponúk - zverejnené 2.4.2014
 8. Zápisnica o vyhodnotení ponúk - zverejnené 2.4.2014
 9. Správa o zákazke - zverejnené 2.4.2014
 10. Informácia o zverejnení zmluvy - zverejnené 25.7.2014

 

Podlimitná zákazka: "Nákup malého komunálneho vozidla, nosič výmenných nadstavieb s nadstavbami pre zimnú údržbu komunikácií"

 1. Súťažné podklady - zverejnené 30.1.2014
 2. Informačná povinnosť podľa §41 - zverejnené 12.2.2014
 3. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - zverejnené 18.3.2014
 4. Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - zverejnené 25.4.2014
 5. Ponuka - UNIKONT Slovakia spol. s.r.o. - zverejnené 25.4.2014
 6. Zápisnica z otvárania ponúk - zverejnené 25.4.2014
 7. Zápisnica o vyhodnotení ponúk - zverejnené 25.4.2014
 8. Správa o zákazke - zverejnené 25.4.2014
 9. Informácia o zverejnení zmluvy - zverejnené 25.7.2014

 

Podlimitná zákazka: Vodorovné (VDZ), zvislé  dopravné značenie (ZDZ) a dopravné zariadenia (DZ) - dodanie, montáž a demontáž v meste Prievidza"

 1. Súťažné podklady - zverejnené 7.2.2014
 2. Informačná povinnosť podľa §41 - zverejnené 24.2.2014
 3. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - zverejnené 14.3.2014
 4. Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - zverejnené 25.4.2014
 5. Ponuka - SATE Považská Bystrica - zverejnené 25.4.2014
 6. Ponuka - SIGNATECH Častá - zverejnené 25.4.2014
 7. Ponuka - HAKOM Martin - zverejnené 25.4.2014
 8. Ponuka - GETOS Trenčín - zverejnené 25.4.2014
 9. Ponuka - AD značenie Prievidza - zverejnené 25.4.2014
 10. Ponuka - HELVET Považská Bystrica - zverejnené 25.4.2014
 11. Zápisnica z otvárania ponúk - zverejnené 25.4.2014
 12. Zápisnica o vyhodnotení ponúk - zverejnené 25.4.2014
 13. Správa o zákazke - zverejnené 25.4.2014
 14. Informácia o zverejnení zmluvy - zverejnené 25.7.2014

Súhrnné správy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:

 1. 1. štvrťrok 2015
 2. 2. štvrťrok 2015
 3. 3. štvrťrok 2015
 4. 4. štvrťrok 2015
 5. 1. štvrťrok 2016
 6. 2. štvrťrok 2016
Súhrnné správy podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:
 1. 3. štvrťrok 2017