Vyhľadávanie

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
Prievidza Invest s.r.o.
Príprava a realizácia Priemyselnej zóny Prievidza- Západ
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Zoznam voľných nebytových priestorov v objektoch v správe SMMPD,s.r.o.

  • PDF

Zoznam voľných nebytových priestorov v objektoch v správe SMMPD, s. r. o.
aktualizované k 31.01.2017
Adresa Využitie Podlahová plocha Poznámka

Gorkého 1 zdravotné stredisko kancelárie /zdravotné služby/
415,44 23ks
Hlinku 11 zubné oddelenie sklad 9,80 1ks
Hviezdoslavova č.3 budova "B" kancelárie I.,II.,IV. poschodie 360,00 20ks
M.Mišíka teleso podchodu sklad 122,00 1ks
S.Chalupku ZŠ bývalý pavilón or.č. 12 D, F samost. objekt: služby - kancelárie 694,00 2ks
S.Chalupku ZŠ bývalý pavilón or.č. 12 E samost. objekt: služby - kancelárie 350,00 I. poschodie
Mišúta výmenníková stanica
služby - sklad

1ks
Šafárika
výmenníková stanica služby - sklad
2ks
T. Vansovej 24
kancelárie 34,50 2ks

Výška nájomného pre NBP na 4. poschodí v budove "B" Priemstavu, Hviezdoslavova ul. č.3 v Prievidzi je stanovená vo výške 3 €/m2/rok.

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Ponúkame trhové miesta na tržniciach na ul. Hviezdoslavovej a na ul. J.M. Hurbana a na sídlisku Píly.

Informácie k službám Vám poskytne: p.Altofová, kontakt 046/5111916
Kontaktné osoby:
Nataša Matejková
t.č. 046/51 11 916
Ing. Lucia Bucáková
t.č. 046/51 11 911
Kancelárske priestory v objekte Priemyselného parku, Max Brose 7, 971 01 Prievidza:
kancelária č. 2.03 výmera 15,45 m2
kancelária č. 2.08 výmera 10,82 m2
kancelária č. 2.09 výmera 22,78 m2
kancelária č. 1.13 výmera 23,98 m2
kancelária č. 1.14 výmera 22,16 m2
kancelária č. 1.15 výmera 17,11 m2
Kontaktné osoby:
Nataša Matejková
t.č. 046/51 11 916