Vyhľadávanie

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Prideľovanie nájomných bytov

  • PDF

Prideľovanie bytov vo vlastníctve mesta Prievidza upravuje Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza. Táto smernica upravuje spôsob podávania a obsah žiadostí o pridelenie bytu, spôsob ich evidencie, spôsob výberu žiadateľov, vznik a zánik nájomného vzťahu, spôsob uzatvárania zmlúv o nájme, podmienky trvania nájomného vzťahu a spôsob nakladania s bytovým fondom.

Žiadosť o pridelenie bytu ............. TU