Vyhľadávanie

Zoznam voľných bytov k 30.09.2019

Ciglianska cesta I. 2668 (6,6A):

6: Dvojizbové - 1

6: Trojizbové - 7

6A: Trojizbové - 17

Voľných spolu: 25 bytov

Ciglianska cesta I. 2642 (8A,8B,8C,8D):

8A: Dvojizbové - 14

8B: Dvojizbové - 7

8C: Dvojizbové - 19

8D: Dvojizbové - 13

Voľných spolu: 53 bytov

Ciglianska cesta 9A:

9A: Jednoizbové - 8

Voľných spolu: 8 byty

Zoznam voľných nebytových priestorov nájdete TU

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Login Form

Prideľovanie nájomných bytov

  • PDF

Prideľovanie bytov vo vlastníctve mesta Prievidza upravuje Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza. Táto smernica upravuje spôsob podávania a obsah žiadostí o pridelenie bytu, spôsob ich evidencie, spôsob výberu žiadateľov, vznik a zánik nájomného vzťahu, spôsob uzatvárania zmlúv o nájme, podmienky trvania nájomného vzťahu a spôsob nakladania s bytovým fondom.

Žiadosť o pridelenie bytu ............. TU