Vyhľadávanie

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI


Tu je priestor na povinné zverejňovanie všeobecných informácií o spoločnosti. Možnosť stiahnutia.

_________________________________________________________________________________________________
ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ


Tu je priestor na povinné zverejňovanie získavania informácií. Možnosť stiahnutia.

_________________________________________________________________________________________________

VYBAVOVANIE ŽIADOSTÍ

 

Tu je priestor na povinné zverejňovanie vybavovania žiadostí. Možnosť stiahnutia.

___________________________________________________________________

PREHĽAD PREDPISOV SPOLOČNOSTI

 

Tu je priestor na povinné zverejňovanie prehľadu predpisov spoločnosti. Možnosť stiahnutia.

_________________________________________________________________________________________________

SADZOBNÍKY SPOLOČNOSTI

 

Tu je priestor na povinné zverejňovanie sadzobníkov spoločnosti. Možnosť stiahnutia.

_________________________________________________________________________________________________