Ponuka nájomných bytov

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. v súčasnej dobe ponúka na prenájom voľné dvojizbové a trojizbové byty v lokalite Ciglianska cesta súpisné číslo I.2642 a I.2668, Prievidza.

Zoznam voľných bytov

_____________________________________________________________________

Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu

_____________________________________________________________________

Zoznam pridelených bytov

_____________________________________________________________________

Zoznam vyradených žiadateľov

_____________________________________________________________________

 

Žiadosť o pridelenie bytu
Zoznam vylosovaných budúcich nájomcov bytu v novostavbe na Gazdovskej ulici zo dňa 19.12.2018
Cenník poplatkov SMMP, s. r. o. uhrádzaných v hotovosti

Prideľovanie nájomných bytov

Kontakt