Zmluvy 2023

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
02.01.2023Rámcová zmluva o vkladoch č. 1/ZV/2023
03.01.2023Zmluva o dielo (PZ FINAL)
11.01.2023Zmluva o predaji a kúpe elektriny a o prenesení zodpovednosti za odchýlky
26.01.2023Zmluva o poskytovaní služieb 004/2022
27.01.2023Návrh poistnej zmluvy č. 3849010483 (Kooperativa)
17.02.2023Zmluva o pripojení malého zdroja (Stredoslovenská distribučná)
27.02.2023Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (JUDr. Taschova)
23.03.2023Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania (Mesto Prievidza)
03.04.2023Zmluva o výpožičke (TSMPD)
12.04.2023Dodatok č. 2 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci (Min. hospodárstva)
18.04.2023Kúpna zmluva
24.04.2023Zmluva o poskytovaní služieb (SLUŽBA)
26.04.2023Zmluva o združenej dodávke elektriny prevzatím zodpovednosti za odchylku (Greenlogy)
26.04.2023Zmluva o výkupe elektriny prevzatím zodpovednosti za odchylku (Greenlogy)
10.05.2023Návrh poistnej zmluvy č. 3849119013 (Kooperativa)
10.05.2023Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za oddchylku (Pow_en)
10.05.2023Zmluva o združenej dodávke plynu č. MVMCEESK00036G2023 (MVM CEEnergy)
10.05.2023Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla
15.05.2023Zmluva o spolupráci a poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta na rok 2023
15.05.2023Dodatok č. 32 ku Komisionárskej zmluve (Mesto Prievidza)
22.05.2023Zmluva o dielo (TOMI EXTREM)
25.05.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do dist. sústavy č. 202304-NP-0590(SSD)
25.05.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do dist. sústavy č. 202304-NP-0591(SSD)
25.05.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do dist. sústavy č. 202304-NP-0592(SSD)
25.05.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do dist. sústavy č. 202304-NP-0593(SSD)
01.06.2023Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 002/T/2022 (PTH)
12.06.2023Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za oddchylku (Pow_en)
16.06.2023PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ DOHODE o poskytovaní elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete (Slovak Telkom)
16.06.2023Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla na ÚK a ohrev TÚV č. Okáľa 4-6-8/2022 (ZPS)
20.06.2023Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému asPI (Wolters Kluwer)
21.06.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202305-TZ-0417 (SSD)
21.06.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202305-TZ-0419 (SSD)
21.06.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202305-TZ-0420 (SSD)
21.06.2023Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 002/T/2022-2 (PTH)
04.07.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202305-NP-0570 (SSD)
04.07.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202305-NP-0575 (SSD)
11.07.2023Zmluva o vkladovom účte (VÚB)
11.07.2023Zmluva o dielo (Ján Rusňák)
25.07.2023Zmluva o dielo č. 2023/1224/ROZ/JMO (ENBRA)
25.07.2023Zmluva o dielo č. 2023/1227/ROZ/JMO (ENBRA)