Zmluvy 2023

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
02.01.2023Rámcová zmluva o vkladoch č. 1/ZV/2023
03.01.2023Zmluva o dielo (PZ FINAL)
11.01.2023Zmluva o predaji a kúpe elektriny a o prenesení zodpovednosti za odchýlky
26.01.2023Zmluva o poskytovaní služieb 004/2022
27.01.2023Návrh poistnej zmluvy č. 3849010483 (Kooperativa)
17.02.2023Zmluva o pripojení malého zdroja (Stredoslovenská distribučná)
27.02.2023Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (JUDr. Taschova)