Nájomné zmluvy 2018

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
15.01.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1/2017 (FOA)
31.01.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 351/2015
22.02.2018 Zmluva o podnájme
26.02.2018 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (FUN CAFFE)
28.02.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2018
28.02.2018 Zmluva o užívaní č. 1/2018 (Mesto Prievidza)
28.02.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 9/2642/8A/107/2017
01.03.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 (Prievidzká labka)
05.03.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
05.03.2018 Nájomná zmluva č. 1/1344/19/2/2018
05.03.2018 Nájomná zmluva č. 2/2642/8A/107/2018
12.03.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 35/1329/9/7/2017
28.03.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 275/2013
28.03.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 352/2016
28.03.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 11/2017
28.03.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 15/2017
28.03.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 16/2017
28.03.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 17/2017
28.03.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 19/2017
28.03.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2018
04.04.2018 Nájomná zmluva č. 1/TR/2018 (Muranová)
06.04.2018 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. 194/2010 (Néčová)
16.04.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 193/2010 (ZUBTECH)
16.04.2018 Nájomná zmluva č. 3/2642/8C/111/2018
16.04.2018 Nájomná zmluva č. 4/2642/8A108/2018
16.04.2018 Nájomná zmluva č. 5/527/12/2/2018
18.04.2018 Nájomná zmluva č. 7/2642/9A/26/2018
20.04.2018 Nájomná zmluva č. 2/2018/TR (Polkoráb)
20.04.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1115/2668/6/201/2016
23.04.2018 Nájomná zmluva č. 7/2642/8A/102/2018
23.04.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu (Rendeková)
24.04.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1115/2016/CE (Slovenská sporiteľňa)
30.04.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní (Mesto Prievidza)
02.05.2018 Nájomná zmluva č. 3/TR/2018 (Morvay)
02.05.2018 Nájomná zmluva č. 4/TR/2018
02.05.2018 Nájomná zmluva č. 5/TR/2018 (Morvay)
02.05.2018 Nájomná zmluva č. 6/TR/2018
02.05.2018 Nájomná zmluva č. 7/TR/2018
02.05.2018 Nájomná zmluva č. 8/TR/2018
02.05.2018 Nájomná zmluva č. 9/TR/2018
02.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 940/940/11/10/2016
02.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 948/940/9/13/2016
02.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 956/940/11/3/2016
02.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 983/940/9/11/2016
03.05.2018 Nájomná zmluva č. 10/2642/8C/12/2018
04.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 951/940/13/1/2016
04.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/15/2016
04.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 968/940/13/5/2016
09.05.2018 Nájomná zmluva č. 12/2668/6A/202/2018
09.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 928/940/9/5/2016
09.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 941/940/11/4/2016
09.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 977/940/13/9/2016
11.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 960/940/11/5/2016
11.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 980/940/11/8/2016
11.05.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
14.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 950/940/9/10/2016
14.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 986/940/9/12/2016
14.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1122/2668/6A/201/2016
16.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 938/940/9/3/2016
16.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 954/940/13/2/2016
16.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 955/940/13/10/2016
16.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 958/940/13/12/2016
16.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1205/2642/8D/111/2016
16.05.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
18.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 966/940/13/8/2016
18.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 967/940/9/1/2016
21.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 965/940/9/15/2016
21.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1002/940/9/8/2016
21.05.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 16/2015/Tr
21.05.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2016/TR
23.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 952/940/13/3/2016
24.05.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 940/940/11/10/2016
25.05.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2018 (NOVÝ DOMOV)
25.05.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 65/2008 (ALFA TRADING)
25.05.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/9/2016
25.05.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 17/944/11/11/2016
28.05.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.03.2017 (matis)
28.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 949/940/9/14/2016
28.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 961/940/11/14/2016
28.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 978/940/13/6/2016
28.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 979/940/11/13/2016
28.05.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 982/940/9/6/2016
28.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 987/940/13/7/2016
28.05.2018 Nájomná zmluva č. 13/527/12/1/2018
29.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 990/940/13/14/2016
30.05.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 926/923/6/4/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 962/940/9/7/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 963/527/12/3/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 971/527/12/7/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 973/943/5/5/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 981/940/11/7/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 989/940/9/2/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 994/940/13/13/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 999/940/13/4/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1000/940/13/16/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1006/940/11/6/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1018/145/48/5/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1022/818/9/8/2016
30.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1192/2642/8D/109/2016
31.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/9/2016
31.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 970/527/12/8/2016
31.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 976/940/13/11/2016
31.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 985/940/11/11/2016
31.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 993/41/19/3/2016
31.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1003/940/9/9/2016
31.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1005/940/11/2/2016
31.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1007/940/11/12/2016
31.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1069/940/11/1/2016
31.05.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 80/925/79/9/2017
01.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1001/940/9/4/2016
06.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1105/2642/8B/204/2016
06.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1106/2663/9A/27/2016
06.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1299/2642/8B/206/2016
11.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1061/2642/8C/106/2016
11.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1080/2642/8C/9/2016
11.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1061/2642/8C/106/2016
11.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1206/2642/8C/108/2016
13.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1175/2642/8B/212/2016
13.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 92/2642/8A/104/2017
15.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1233/2642/8C/201/2016
15.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1/2642/8C/112/2017
15.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 11/2668/6/3/2017
15.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 83/2642/8B/109/2017
16.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1059/2642/8D/9/2016
16.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1145/2642/8D/7/2016
16.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1186/2642/8D/8/2016
16.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1244/2642/8C/211/2016
16.06.2018 Nájomná zmluva č. 10/TR/2018 (Tóth)
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1033/2663/9A/31A/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8B/205/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1056/2642/8B/210/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1087/2642/8B/209/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1101/2663/9A/11/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1158/2642/8B/1/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1168/2642/8B/104/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1203/2642/8C/102/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1225/2663/9A/14/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1238/2663/9A/32/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1239/2663/9A/38/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1256/2663/9A/51/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1258/2642/8B/12/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1261/2663/9A/37/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1309/2663/9A/19/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1310/2668/6/107/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1314/2668/6/204/2016
18.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1316/2663/9A/12/2016
18.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 87/2642/8C/105/2017
18.06.2018 Nájomná zmluva č. 5/2018
20.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 24/461/13/1/2017
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1024/2642/8B/111/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1037/2668/6/9/2016
22.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1044/2642/8B/10/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1046/2663/9A/35/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1048/2642/8C/214/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8A/2014/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1054/2663/9A/24/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1055/2663/9A/33/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1091/2668/6/210/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1110/2668/6/10/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1125/2668/6A/2015/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1146/2663/9A/7/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1147/2642/800114/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1150/2642/8A/205/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1166/2642/8B/11B/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1221/2663/9A/8/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1235/2663/9A/36/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1277/2663/9A/30/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1257/2663/9A/52/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1301/2668/6/203/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1306/2642/8C/11/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1313/2642/8C/19/2016
22.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 15/2642/8B/110/2017
22.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 89/2642/8C/3/2017
25.06.2018 Nájomná zmluva č. 1/2017 (PTH)
25.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1016/2663/9A/3/2016
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1034/2642/8A/214/2016
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1070/2642/8C/1/2016
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1073/2642/8C/202/2016
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1095/2663/9A/10/2016
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1118/2668/6/106/2016
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1144/2663/9A/4/2016
25.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1188/2642/8D/101/2016
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1209/2642/8C/219/2016
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1211/2642/8C/103/2016
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1218/2642/8C/120/2016
25.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1295/2642/8C/101/2016
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1308/2642/8C/2018/2016
25.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2642/8C/111/2018
25.06.2018 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 9/2642/8A/107/2017
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 10/2663/9A/2/2017
25.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 18/2642/8A/11/2017
25.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 25/2642/8D/204/2017
25.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 77/2642/8A/201/2017
25.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 93/2642/8C/220/2017
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1036/2642/8C/115/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1041/2642/8A/210/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1077/2642/8A/13/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1097/2663/9A/1/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1103/2668/6/205/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1042/2668/6A/1/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1108/2668/6/6/2017
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1113/2668/6A/5/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1114/2668/6/101/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1121/2668/6/109/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1124/2668/6A/204/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1143/2642/8A/113/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1155/2642/8A/211/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1176/2642/8C/208/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1177/2668/6A/101/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1181/2642/8C/10/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1185/2642/8D/5D/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1189/2642/8D/105/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1217/2642/8C/107/2016
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1311/2642/8A/111/2016
27.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 26/2642/8A/2017/2017
27.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 81/2668/6A/2/2017
27.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 82/2668/6/206/2017
27.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 84/2668/6/4/2017
27.06.2018 Nájomná zmluva č. 14/2663/9A/48/2018
27.06.2018 Nájomná zmluva č. 15/2642/8D/212/2018
27.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 28/2663/9A/13/2017
28.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1171/2642/8B/108/2016
29.06.2018 Nájomná zmluva č. 16/319/45/3/2018
29.06.2018 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 998/939/3/18/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1026/2642/8B/103/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1035/2642/8C/114/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1039/2642/8A/7/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1040/2642/8A/2/2016
29.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1047/2663/9A/50/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1049/2642/8A/109/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8D/104/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1052/2642/8D/107/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1057/2642/8B/6/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1060/2663/9A/22/2017
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1064/2642/8D/108/2016
29.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1067/2642/8D/103/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1068/2642/8D/209/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1074/2642/8B/207/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1075/2663/9A/40/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1076/2642/8B/5/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1082/2668/6/105/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1084/2642/8B/2/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1088/2642/8B/211/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1090/2663/9A/42/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1092/2668/6A/102/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1099/2668/6/108/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1104/2663/9A/20/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1117/2668/6/104/2016
29.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1123/2642/8C/110/2016
29.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1126/2642/8A/6/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1137/2642/8A/101/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1138/2642/8A/106/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1148/2642/8B/208/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1148/2642/8A/202/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1149/2642/8A/203/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1152/2642/8C/15/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1156/2642/8A/212/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1157/2642/8A/213/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1160/2642/8B/201/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1197/2642/8D/206/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1199/2642/8D/211/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1204/2642/8D/110/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1212/2642/8C/109/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1216/2633/9A/44/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1220/2663/9A/45/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1222/2663/9A/9/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1226/2663/9A/15/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1228/2663/9A/17/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1228/2663/9A/46/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1229/2666/9A/18/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1230/2642/8C/116/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1231/2642/8C/117/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1232/2642/8C/119/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1234/2663/9A/23/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1240/2642/8C/203/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1241/2642/8C/206/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1244/2642/8C/211/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1245/2642/8C/212/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1246/2642/8C/215/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1247/2642/8C/217/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1255/2663/9A/49/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1259/2663/9A/5/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1290/2642/8C/118/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1292/2642/8D/11/2018
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1296/2663/9A/25/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1297/2668/6/102/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1300/2668/6/2017/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1305/2642/8C/209/2016
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1317/2663/9A/6/2016
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2642/8A/107/2018
29.06.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 16/2668/6/110/2017
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 17/939/3/18/2018
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 20/2642/8B/112/2017
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/416/24/27/2017
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 22/2642/8B/8/2017
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 23/2668/6/103/2017
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 27/2642/8C/207/2017
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 85/2642/8B/3/2017
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 88/2642/8C/204/2017
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 90/2642/8D/202/2017
29.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 2/Gar/2015 (TSMPD)
29.06.2018 Zmluva o užívaní č. 2/2018 (Mesto Prievidza)
06.07.2018 Nájomná zmluva č. 11/TR/2018
16.07.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
18.07.2018 Nájomná zmluva (BYTOS)
18.07.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
18.07.2018 Nájomná zmluva č. 17/939/3/18/2018
18.07.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 18/1338/15/6/2018
23.07.2018 Nájomná zmluva č. 19/1338/13/1/2018
23.07.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 19/1338/13/1/2018
25.07.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10/TR/2018
27.07.2018 Nájomná zmluva č. 12/TR/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 18/1338/15/6/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 20/1338/13/2/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 20/1338/13/2/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 21/1338/13/3/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/1338/13/3/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 22/1338/13/4/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 23/1338/13/5/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 23/1338/13/5/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 24/1338/13/6/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 25/1338/13/7/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 26/1338/13/8/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 26/1338/13/8/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 27/1338/13/9/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 27/1338/13/9/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 28/1338/13/10/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 29/1338/13/11/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 29/1338/13/11/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 30/1338/13/12/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 31/1338/15/1/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 31/1338/15/1/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 32/1338/15/2/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 32/1338/15/2/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 33/1338/15/3/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 86/1338/15/4/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 35/1338/15/5/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 36/1338/15/7/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 36/1338/15/7/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 37/1338/15/8/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 38/1338/15/9/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 38/1338/15/9/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 39/1338/15/10/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 40/1338/15/11/2018
01.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 40/1338/15/11/2018
01.08.2018 Nájomná zmluva č. 41/1338/15/12/2018
10.08.2018 Nájomná zmluva č. 42/2668/6/101/2018
13.08.2018 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 9/TR/2018 (PLUS)
16.08.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 3/2018
21.08.2018 Nájomná zmluva (SPIN)
31.08.2018 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 953/527/12/4/2016
03.09.2018 Nájomná zmluva (ZŠ Dobšinského)
19.09.2018 Nájomná zmluva č. 43/2642/8D/105/2018
26.09.2018 Nájomná zmluva č. 46/2668/6/207/2018
26.10.2018 Dodadtok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1244/2642/8C/211/2016
29.10.2018 Dodadtok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 188/2010
31.10.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1199/2642/8D/211/2016
31.10.2018 Nájomná zmluva č. 44/2663/9A/47/2018
05.11.2018 Nájomná zmluva č. 50/2663/9A/21/2018
06.11.2018 Dodadtok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 3/2018
06.11.2018 Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy
21.11.2018 Dodadtok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 63/2903/21/11/2017
22.11.2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 6/2018
28.11.2018 Nájomná zmluva č. 47/2642/8D/12/2018
28.11.2018 Nájomná zmluva č. 48/2642/8B/7/2018
29.11.2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 7/2018
05.12.2018 Nájomná zmluva č. 49/2903/23/11/2018
07.12.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2642/8A/107/2018
07.12.2018 Nájomná zmluva č. 51/2642/8B/110/2018
14.12.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1160/2642/8B/201/2016
17.12.2018 Nájomná zmluva č. 52/2663/9A/29/2018
19.12.2018 Nájomná zmluva č. 53/2663/9A/34/2018
27.12.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 344/2015
28.12.2018 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 364/2016
28.12.2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 4/2018 (Telekom)