Vyhľadávanie

Zoznam voľných bytov k 29.02.2020

Ciglianska cesta I. 2668 (6,6A):

6: Dvojizbové - 1

6: Trojizbové - 7

6A: Trojizbové - 17

Voľných spolu: 25 bytov

Ciglianska cesta I. 2642 (8A,8B,8C,8D):

8A: Dvojizbové - 16

8B: Dvojizbové - 5

8C: Dvojizbové - 20

8D: Dvojizbové - 16

Voľných spolu: 57 bytov

Ciglianska cesta 9A:

9A: Jednoizbové - 7

Voľných spolu: 7 byty

Zoznam voľných nebytových priestorov nájdete TU

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Login Form

Profil

Priemyselný park bol založený v roku 2006.Jeho areál poskytuje optimálne možnosti na investovanie a rozvoj v oblasti priemyslu a podnikania na zelenej lúke. Park ponúka na predaj, prípadne prenájom plochu 300 000 m² s prípojkami na všetky inžinierske siete a hlavnú komunikáciu.   Kombinácia polohy parku v centre Slovenska s výhodami, ktoré ponúka širší región Prievidze ho zaraďuje medzi alternatívne lokality s potenciálom rásť. Park je v 100%  vlastníctve  jedného vlastníka – mesta Prievidza, čo garantuje plynulé riešenie všetkých záležitostí spojených s prevodom vlastníctva a  súvisiacich s výstavbou.  

Výhody parku:

 • 312 000 m² voľnej plochy
 • Vybudovaná kompletná infraštruktúra
 • Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
 • Výhodná poloha v strednej Európe
 • 350 miliónov potencionálnych zákazníkov v okruhu 1000 km
 • Prevažná plocha Európy v okruhu 2000 km

Výhody Slovenska:

 • člen Európskej únie od roku 2004
 • člen Schengenského priestoru
 • Európska mena EURO od 1. januára 2009
 • Najlacnejšia pracovná sila v strednej Európe
 • Slovensko je na 10. mieste zo 139 krajín z pohľadu pomeru nákladov na pracovnú silu voči produktivite práce
 • Dostupné investičné stimuly
 • Praktický daňový systém: 20% je druhotná daň z príjmov a 0% daň s dividend
 

Cena pozemkov a služieb

  Predajná cena pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza ZÁPAD I. je stanovená :  

Priemyselná zóna Prievidza

Cena €/m² (bez DPH)

Výmera m²

Cena (bez DPH)

Cena za pozemok - predaj

20,00

10 000

200 000,00 €

16,00

30 000

480 000,00 €

12,00

60 000

720 000,00 €

  Cena poskytovaných služieb v priemyselnej zóne  Prievidza  ZÁPAD I. je stanovená:  

Cena € (bez DPH) /m²/mesiac

Výmera areálu m²

Cena (bez DPH) mesiac

Cena za služby v priemyselnej zóne

0,045

10 000

450,00 €

0,040

30 000

1 200,00 €

0,035

60 000

2 100,00 €

    V prípade viacerých záujemcov o ten istý pozemok, rozhodne konateľ spoločnosti o predaji konkrétnemu záujemcovi na základe individuálneho posúdenia a v súlade s odporučením valného zhromaždenia spoločnosti.   Sumarizačná Správa Projektu