Zoznam voľných nebytových priestorov v objektoch v správe SMMPD,s.r.o.

Zoznam voľných nebytových priestorov v objektoch v správe SMMPD, s. r. o.

Aktualizované k 01.03.2021

AdresaUmiestnenie Podlahová plochaPoznámka
Gorkého 1priestor 2. NP
23,07 m2-
Gorkého 1obch. priestor 1. NP
43,54 m2-
Gorkého 1sklad - suterén
30 m2-
Hlinku 11sklad10,57-
Meštiansky domtri miestnosti na 2. NP110 m2-
Meštiansky domobchod na 1. NP40 m2-

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Ponúkame trhové miesta na tržniciach na ul. Hviezdoslavovej a na sídlisku Píly.

Informácie k službám Vám poskytne: p. Tomášiková, kontakt 046/5111916

Kontaktné osoby:

Nataša Matejková

t.č. 046/51 11 916

Ing. Lucia Bucáková

t.č. 046/51 11 911

Kancelárske priestory v objekte Priemyselného parku, Max Brose 7, 971 01 Prievidza:

kancelária č. 2.03 výmera 15,45 m

kancelária č. 2.08 výmera 10,82 m

kancelária č. 2.09 výmera 22,78 m

kancelária č. 2.10 výmera 27,19 m

kancelária č. 2.11 výmera 20,90 m

Kontaktné osoby:

Nataša Matejková

t.č. 046/51 11 916