Zoznam voľných nebytových priestorov v objektoch v správe SMMPD,s. r. o.

Skladové priestory na Ul. Gorkého 1 Gorkého 1, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom dvoch skladových priestorov nachádzajúceho sa v suteréne komplexu zdravotného strediska na Ul. Gorkého. Uvedené priestory sú vykurované z centrálneho zdroja tepla. Prístup do priestorov je zabezpečený dvoma vstupmi, ...

Obchodný nebytový priestor na Ul. Gorkého 1 Gorkého 1, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 44,44 m2 + 30,46 m2 podiel na spoločných priestoroch (čakáreň, WC...), nachádzajúceho sa v komplexe zdravotného strediska na Ul. Gorkého. Obchodný priestor má ...

Gorkého – II. NP – prevádzkové, kancelárske priestory Gorkého 1, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 329,23 m2, nachádzajúcich sa v komplexe zdravotného strediska na ul. Gorkého. Priestory sa nachádzajú na II. NP so vstupom z centrálneho schodiska, na ktorom je inštalovaná taktiež plošina pre imobilných.

Obchodný nebytový priestor – Meštiansky dom, Nám. Slobody 16 Meštiansky dom, Nám. Slobody 16, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom obchodných priestorov o celkovej výmere 38,08 m2, nachádzajúcich sa v komplexne zrekonštruovanej historickej budove Meštianskeho domu priamo v centrálnej zóne Prievidze. Obchodný priestor má centrálny ...

Kancelárske priestory na 2. NP – Priemyselný park, Max Brose 7 Max Brose 7, Priemyselný park Prievidza

Ponúkame Vám prenájom kancelárskych priestorov v administratívnej budove s vlastným parkoviskom, nachádzajúcej sa v Priemyselnom parku PP1 – Západ na Ul. Max Brose 7. Okrem kancelárskych priestorov sa v budove nachádza ...

Tržnica Píly – prenájom trhových miest Trhová ul., Prievidza

Ponúkame Vám prenájom trhových miest na tržnici Píly

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Informácie k službám Vám poskytne: p. Tomášiková, kontakt 046/5111916

Kontaktné osoby:
Peter Dušek
t.č. 046/51 11 917
Ing. Lucia Bucáková
t.č. 046/51 11 911