Zoznam voľných nebytových priestorov v objektoch v správe SMMPD,s. r. o.

Obchodný nebytový priestor na Ul. Gorkého 1 - 1. NP Gorkého 1, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom obchodných, príp. kancelárskych priestorov o celkovej výmere (bez podielu na spoločných priestoroch) 46,68 m2, nachádzajúcich sa v komplexe zdravotného strediska na ul. Gorkého. Obchodný priestor má vstup z ...

Nebytový priestor na Ul. Gorkého 1 - 2. NP Gorkého 1, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 23,07 m2 + 10,49 m2 podiel na spoločných priestoroch (chodba, WC...), nachádzajúceho sa v komplexe zdravotného strediska na Ul. Gorkého. Uvedený priestor je umiestnený na ...

Skladové priestory na Ul. Gorkého 1 Gorkého 1, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom dvoch skladových priestorov nachádzajúceho sa v suteréne komplexu zdravotného strediska na Ul. Gorkého. Uvedené priestory sú vykurované z centrálneho zdroja tepla. Prístup do priestorov je zabezpečený dvoma vstupmi, ...

Priestory bývalej zubnej ambulancie na Ul. A. Hlinku 11 A. Hlinku 11, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom nebytových priestorov bývalej zubnej ambulancie o celkovej výmere 39,10 m2 vrátane podielu na spoločných priestoroch (WC 1 NP + WC suterén), nachádzajúcich sa v komplexe Zubného strediska na Ul. A. Hlinku. Uvedený ...

Kancelárske priestory na 2. NP – Priemyselný park, Max Brose 7 Max Brose 7, Priemyselný park Prievidza

Ponúkame Vám prenájom kancelárskych priestorov v administratívnej budove s vlastným parkoviskom, nachádzajúcej sa v Priemyselnom parku PP1 – Západ na Ul. Max Brose 7. Okrem kancelárskych priestorov sa v budove nachádza ...

Tržnica Píly – obchodný priestor Trhová ul., Prievidza

Ponúkame Vám prenájom obchodného nebytového priestoru o výmere 15,05 m2, ktorý sa nachádza priamo na Trhovisku Píly – Staré sídlisko. V priestore sa nachádza prípojka elektriny, vody aj kanalizácie. Taktiež je zabezpečený vstup do ...

Tržnica Píly – prenájom trhových miest Trhová ul., Prievidza

Ponúkame Vám prenájom trhových miest na tržnici Píly

Palárika – Obchodný priestor 2 Ul. Palárika, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom obchodných, prípadne skladových priestorov o celkovej výmere 65,28 m2, pozostávajúcich z dvoch miestností, chodby a samostatného WC, nachádzajúcich sa na ulici Palárika, ako prízemná časť bytového domu so ...

Obchodný priestor – bývalá Slovenská pošta na Starom sídlisku Ul. M.R. Štefánika, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom obchodných, príp. kancelárskych priestorov o celkovej výmere 96 m2, nachádzajúcich sa v priestoroch bývalej pošty na Starom sídlisku – oproti Hotelu Magura. Priestor pozostáva zo vstupného schodiska, miestností, WC.

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Informácie k službám Vám poskytne: p. Tomášiková, kontakt 046/5111916

Kontaktné osoby:
Nataša Matejková
t.č. 046/51 11 916
Ing. Lucia Bucáková
t.č. 046/51 11 911