Zoznam voľných nebytových priestorov v objektoch v správe SMMPD,s. r. o.

Obchodný nebytový priestor na Ul. Gorkého 1 - 1. NP Gorkého 1, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom obchodných, príp. kancelárskych priestorov o celkovej výmere (bez podielu na spoločných priestoroch) 46,68 m2, nachádzajúcich sa v komplexe zdravotného strediska na ul. Gorkého. Obchodný priestor má vstup z ...

Nebytový priestor na Ul. Gorkého 1 - 2. NP Gorkého 1, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 23,07 m2 + 10,49 m2 podiel na spoločných priestoroch (chodba, WC...), nachádzajúceho sa v komplexe zdravotného strediska na Ul. Gorkého. Uvedený priestor je umiestnený na ...

Skladové priestory na Ul. Gorkého 1 Gorkého 1, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom dvoch skladových priestorov nachádzajúceho sa v suteréne komplexu zdravotného strediska na Ul. Gorkého. Uvedené priestory sú vykurované z centrálneho zdroja tepla. Prístup do priestorov je zabezpečený dvoma vstupmi, ...

Kancelárske priestory na 2. NP – Priemyselný park, Max Brose 7 Max Brose 7, Priemyselný park Prievidza

Ponúkame Vám prenájom kancelárskych priestorov v administratívnej budove s vlastným parkoviskom, nachádzajúcej sa v Priemyselnom parku PP1 – Západ na Ul. Max Brose 7. Okrem kancelárskych priestorov sa v budove nachádza ...

Tržnica Píly – prenájom trhových miest Trhová ul., Prievidza

Ponúkame Vám prenájom trhových miest na tržnici Píly

Palárika – Obchodný priestor 2 Ul. Palárika, Prievidza

Ponúkame Vám prenájom obchodných, prípadne skladových priestorov o celkovej výmere 65,28 m2, pozostávajúcich z dvoch miestností, chodby a samostatného WC, nachádzajúcich sa na ulici Palárika, ako prízemná časť bytového domu so ...

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Informácie k službám Vám poskytne: p. Tomášiková, kontakt 046/5111916

Kontaktné osoby:
Nataša Matejková
t.č. 046/51 11 916
Ing. Lucia Bucáková
t.č. 046/51 11 911