Zoznam voľných nebytových priestorov v objektoch v správe SMMPD,s.r.o.

Zoznam voľných nebytových priestorov v objektoch v správe SMMPD, s. r. o.

Aktualizované k 07.01.2021

AdresaVyužitie Podlahová plochaPoznámka
Gorkého 1zdravotné strediskokancelárie /zdravotné služby/
415,4423ks
Hlinku 11 zubné oddeleniesklad10,571ks

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Ponúkame trhové miesta na tržniciach na ul. Hviezdoslavovej a na ul. J.M. Hurbana a na sídlisku Píly.

Informácie k službám Vám poskytne: p.Altofová, kontakt 046/5111916

Kontaktné osoby:

Nataša Matejková

t.č. 046/51 11 916

Ing. Lucia Bucáková

t.č. 046/51 11 911

Kancelárske priestory v objekte Priemyselného parku, Max Brose 7, 971 01 Prievidza:

kancelária č. 2.03 výmera 15,45 m

kancelária č. 2.08 výmera 10,82 m

kancelária č. 2.09 výmera 22,78 m

kancelária č. 2.10 výmera 27,19 m

kancelária č. 2.11 výmera 20,90 m

Kontaktné osoby:

Nataša Matejková

t.č. 046/51 11 916