Správa majetku mesta Prievidza

Podmienky predaja na trhovisku na Hviezdoslavovej ul.počas obdobia pandémie COVID-19

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom na ul. T. Vansovej 24 v Prievidzi (IČO: 36 349 429) ako správca trhoviska na Hviezdoslavovej ulici, Prievidza, týmto na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, vedeného pod č. OPL/4592/2020 zo dňa 02.06.2020 (ďalej len „opatrenie“) oznamuje, že počas obdobia obmedzujúcich opatrení, platia nasledovné obmedzenia:

Povinnosti predávajúcich a kupujúcich:
Predávajúci a ďalšie osoby, zdržiavajúce sa na trhovisku, sú povinní dodržiavať nasledujúce hygienické opatrenia:
a) vstup a pobyt v priestoroch trhoviska sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, šál, šatka a pod.),
b) každý predávajúci je povinný zabezpečiť pre svojich zákazníkov dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice pred samotným nákupom,
c) predávajúci je povinný zabezpečiť zachovávanie odstupov zákazníkov pri predajnom pulte minimálne 2 m,
d) predávajúci je povinný pred začatím predaja vykonať dezinfekciu predajného pultu,
e) kupujúci sú povinní pri vstupe na trhovisko aplikovať dezinfekciu rúk,
f) kupujúci sú povinní dodržiavať odstupy vo vzájomnej vzdialenosti najmenej 2 m,
g) maximálny počet zákazníkov na trhovisku v jednom okamihu je 35.

Týmto nie sú dotknuté ostatné podmienky predaja podľa platného Trhového poriadku

Porušovanie povinností trhového poriadku a týchto podmienok predaja na trhovisku počas pandémie COVID -19, môže mať za následok zákaz ďalšieho predaja na trhovisku.

Otváracie hodiny trhoviska na Trhovej ulici:
pondelok až piatok 07:00-15:30
sobota 06:00-12:30

Je potrebné, aby si trhovníci, najmä z iných miest a okresov, vopred uzavreli nájomný vzťah na predajné miesta a tým predišli zbytočne vynaloženým nákladom na cestu na trhovisko, ktoré môže byť plne obsadené

Podmienky predaja na trhovisku na Trhovej ul.počas obdobia pandémie COVID-19

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom na ul. T. Vansovej 24 v Prievidzi (IČO: 36 349 429) ako správca trhoviska na Trhovej ulici, Trhovisko Píly - II. obvod , Prievidza, týmto na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, vedeného pod č. OPL/4592/2020 zo dňa 02.06.2020 (ďalej len „opatrenie“) oznamuje, že počas obdobia obmedzujúcich opatrení, platia nasledovné obmedzenia:

Povinnosti predávajúcich a kupujúcich:
Predávajúci a ďalšie osoby, zdržiavajúce sa na trhovisku, sú povinní dodržiavať nasledujúce hygienické opatrenia:
a) vstup a pobyt v priestoroch trhoviska sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, šál, šatka a pod.),
b) každý predávajúci je povinný zabezpečiť pre svojich zákazníkov dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice pred samotným nákupom,
c) predávajúci je povinný zabezpečiť zachovávanie odstupov zákazníkov pri predajnom pulte minimálne 2 m,
d) predávajúci je povinný pred začatím predaja vykonať dezinfekciu predajného pultu,
e) kupujúci sú povinní pri vstupe na trhovisko aplikovať dezinfekciu rúk,
f) kupujúci sú povinní dodržiavať odstupy vo vzájomnej vzdialenosti najmenej 2 m,
g) maximálny počet zákazníkov na trhovisku v jednom okamihu je 38.

Týmto nie sú dotknuté ostatné podmienky predaja podľa platného Trhového poriadku

Porušovanie povinností trhového poriadku a týchto podmienok predaja na trhovisku počas pandémie COVID -19, môže mať za následok zákaz ďalšieho predaja na trhovisku.

Otváracie hodiny trhoviska na Trhovej ulici:
pondelok až piatok 07:00-15:30
sobota 06:00-12:30

Je potrebné, aby si trhovníci, najmä z iných miest a okresov, vopred uzavreli nájomný vzťah na predajné miesta a tým predišli zbytočne vynaloženým nákladom na cestu na trhovisko, ktoré môže byť plne obsadené

Oznamujeme občanom, že od 25.5.2020 Vás SMMP, s. r. o. vybaví v úradne hodiny a stránkové dni:

Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 – 12:00

Budova SMMP, s. r. o. bude UZATVORENÁ, preto zvoňte na ZVONČEK, ktorý je na budove. Určený pracovník Vás vybaví bezkontaktne bez možnosti Vášho vstupu do budovy. Žiadame Vás, aby ste použili ochranné rúško, prípadne inú ochranu tváre.

Neváhajte nás kontaktovať aj na číslach: 046/51 11 911 alebo 0911 146 890 prípadne e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vašu korešpondenciu vhadzujte do schránky vedľa vstupných dverí do budovy.

Za porozumenie a ohľaduplnosť ďakujeme.


Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 25.10.2005 uznesením č. 341/05 schválilo založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom Vansovej č. 24 Prievidza.
Uznesením č. 343/05 zo dňa 25.10.2005 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi predaj mestskej príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Prievidza obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., a príspevková organizácia zanikla.
Činnosť:
- výkon správy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta a majetkových práv a záväzkov s tým súvisiacich
- prevádzkovanie zverených nehnuteľností a zariadení
- modernizácia, údržba a opravy majetku mesta
- vykonávanie stavebných úprav na zverenom majetku
- prenajímanie bytov a nebytových priestorov v bytových a nebytových priestoroch v spravovanom majetku
- služby spojené s užívaním týchto priestorov
- výkon správy bytov a nebytových priestorov v týchto domoch vo vlastníctve mesta a iných subjektov
- preberanie bytov, bytových domov a ostatných budov do správy
- predaj bytov a nebytových priestorov a ostatného zvereného majetku
- vykonávanie revíznych činností na majetku (plyn, bleskozvod, elektrické zariadenia, zdvíhacie zariadenia a pod.)
- zabezpečovanie dispečingu a pohotovostnej služby na zverenom majetku pri odstraňovaní porúch, havárií
- poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností
- prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch
- prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
- maliarske a natieračské práce
- omietkárske práce
- montáž okien a dverí
- zatepľovanie budov
- obkladačské práce
- údržbárske činnosti v rozsahu voľných živností
- zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností.