Správa majetku mesta Prievidza

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., T. Vansovej 24, Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na poskytovanie služieb v Priemyselnom parku Západ I. v Prievidzi v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 274/2020 zo dňa 28.09.2020

Úplné znenie obchodnej verejnej súťaže
Príloha č.1 – Zoznam poskytovaných služieb v PP

Oznamujeme občanom, že od 25.5.2020 Vás SMMP, s. r. o. vybaví v úradne hodiny a stránkové dni:

Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 – 12:00

Budova SMMP, s. r. o. bude UZATVORENÁ, preto zvoňte na ZVONČEK, ktorý je na budove. Určený pracovník Vás vybaví bezkontaktne bez možnosti Vášho vstupu do budovy. Žiadame Vás, aby ste použili ochranné rúško, prípadne inú ochranu tváre.

Neváhajte nás kontaktovať aj na číslach: 046/51 11 911 alebo 0911 146 890 prípadne e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vašu korešpondenciu vhadzujte do schránky vedľa vstupných dverí do budovy.

Za porozumenie a ohľaduplnosť ďakujeme.


Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 25.10.2005 uznesením č. 341/05 schválilo založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom Vansovej č. 24 Prievidza.
Uznesením č. 343/05 zo dňa 25.10.2005 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi predaj mestskej príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Prievidza obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., a príspevková organizácia zanikla.
Činnosť:
- výkon správy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta a majetkových práv a záväzkov s tým súvisiacich
- prevádzkovanie zverených nehnuteľností a zariadení
- modernizácia, údržba a opravy majetku mesta
- vykonávanie stavebných úprav na zverenom majetku
- prenajímanie bytov a nebytových priestorov v bytových a nebytových priestoroch v spravovanom majetku
- služby spojené s užívaním týchto priestorov
- výkon správy bytov a nebytových priestorov v týchto domoch vo vlastníctve mesta a iných subjektov
- preberanie bytov, bytových domov a ostatných budov do správy
- predaj bytov a nebytových priestorov a ostatného zvereného majetku
- vykonávanie revíznych činností na majetku (plyn, bleskozvod, elektrické zariadenia, zdvíhacie zariadenia a pod.)
- zabezpečovanie dispečingu a pohotovostnej služby na zverenom majetku pri odstraňovaní porúch, havárií
- poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností
- prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch
- prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
- maliarske a natieračské práce
- omietkárske práce
- montáž okien a dverí
- zatepľovanie budov
- obkladačské práce
- údržbárske činnosti v rozsahu voľných živností
- zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností.