Nájomné zmluvy 2021

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
13.01.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2020 (R3D)
13.01.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1/Gar/2014 (T+T)
26.01.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021 (MED DENT)
27.01.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020 (M.S.-MONT)
08.02.2021Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
10.02.2021Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy
19.02.2021Nájomná zmluva č. 1/2642/8D/203/2021
24.02.2021Nájomná zmluva č. 2/2642/8C/13/2021
24.02.2021Nájomná zmluva č. 3/2663/9A/50/2021
25.02.2021Nájomná zmluva č. 4/2642/8C/12/2021
01.03.2021Nájomná zmluva č. 5/2669/6/1/2021
01.03.2021Nájomná zmluva č. 6/2663/9A/16/2021
09.03.2021Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (MED DENT)
16.03.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2021 (MED DENT)
24.03.2021Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (Study Hard)
30.03.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1115/2016/CE (Slovenská sporiteľňa)
30.03.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 13/527/12/1/2018
31.03.2021Nájomná zmluva č. 1/TR/2021
07.04.2021Nájomná zmluva č. 2/TR/2021
12.04.2021Nájomná zmluva č. 3/TR/2021
12.04.2021Nájomná zmluva č. 4/TR/2021
12.04.2021Nájomná zmluva č. 5/TR/2021
13.04.2021Nájomná zmluva č. 6/TR/2021
14.04.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 6/401/25/32/2018
14.04.2021Nájomná zmluva č. 7/TR/2021
14.04.2021Nájomná zmluva č. 8/TR/2021
14.04.2021Nájomná zmluva č. 9/TR/2021
20.04.2021Nájomná zmluva č. 7/2642/8B/112/2021
20.04.2021Nájomná zmluva č. 8/2642/8D/212/2021
26.04.2021Nájomná zmluva č. 9/2642/8D/108/2021
28.04.2021Nájomná zmluva č. 11/2668/6A/102/2021
30.04.2021Nájomná zmluva č. 10/TR/2021
03.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 940/940/11/10/2016
03.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 951/940/13/1/2016
03.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/15/2021
03.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 983/940/9/11/2016
03.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 987/940/13/7/2016
03.05.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17/939/3/18/2018
05.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 956/940/11/3/2016
05.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 958/940/13/12/2016
05.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 15/940/9/12/2019
07.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 967/940/9/1/2016
07.05.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 5/527/12/2/2018
10.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 950/940/9/10/2016
10.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 977/940/13/9/2016
12.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 938/940/9/3/2016
12.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 976/940/13/11/2016
12.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1006/940/11/6/2016
12.05.2021Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 26/940/9/14/2019
13.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 960/940/11/5/2016
14.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1003/940/9/9/2016
14.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1022/818/9/8/2016
14.05.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2021 (Hulinyi)
17.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 968/940/13/5/2016
17.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 978/940/13/6/2016
17.05.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10/940/9/5/2020
17.05.2021Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (NOVÝ DOMOV)
19.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 941/940/11/4/2016
19.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 971/527/12/7/2016
19.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 985/940/11/11/2016
19.05.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 17/944/11/11/2017
21.05.2021Nájomná zmluva č. 13/2668/6/202/2021
21.05.2021Nájomná zmluva č. 12/TR/2021
21.05.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9/TR/2021
21.05.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10/TR/2021
21.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 979/940/11/13/2016
24.05.2021Nájomná zmluva č. 14/2668/6/209/2021
24.05.2021Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 953/527/12/4/2016
24.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 962/940/9/7/2016
24.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 963/527/12/3/2016
24.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 970/527/12/8/2016
24.05.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 982/940/9/6/2016
24.05.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 21/416/24/27/2017
25.05.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17/944/11/11/2017
26.05.2021Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 926/923/6/4/2016
26.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 952/940/13/3/2016
26.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 954/940/13/2/2016
26.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 965/940/9/15/2016
26.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 966/940/13/8/2016
26.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 975/940/13/15/2016
26.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 989/940/9/2/2016
26.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 990/940/13/14/2016
26.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1000/940/13/16/2016
26.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1018/145/48/5/2016
27.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1069/940/11/1/2016
28.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 955/940/13/10/2016
28.05.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 961/940/11/14/2016
28.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 999/940/13/4/2016
28.05.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 24/461/3/1/2017
28.05.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 80/925/79/9/2017
31.05.2021Nájomná zmluva č. 14/TR/2021
31.05.2021Nájomná zmluva č. 15/TR/2021
31.05.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/TR/2021
31.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/9/2016
31.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 973/943/5/5/2016
31.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 994/940/13/13/2016
31.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1002/940/9/8/2016
31.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1005/940/11/2/2016
31.05.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1007/940/11/12/2016
01.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1168/2642/8B/104/2016
01.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1222/2663/9A/9/2016
02.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1024/2642/8B/111/2016
02.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1035/2642/8C/114/2016
02.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8B/205/2016
02.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1080/2642/8C/9/2016
02.06.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 51/2642/8B/110/2018
02.06.2021Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 24/2668/6/206/2019
03.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1185/2642/8D/5/2016
03.06.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 22/2642/8B/8/2017
03.06.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 47/2642/8D/12/2018
04.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/TR/2021
04.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1068/2642/8D/209/2016
04.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1121/2668/6/109/2016
04.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1314/2668/6/204/2016
04.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 63/2642/8D/104/2020
07.06.2021Nájomná zmluva č. 15/2668/6/108/2021
07.06.2021Nájomná zmluva č. 16/2668/6/203/2021
07.06.2021Nájomná zmluva č. 17/2642/8B/206/2021
07.06.2021Nájomná zmluva č. 17/2668/6A/206/2021
07.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1057/2642/8B/6/2016
07.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1061/2642/8C/106/2016
07.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1175/2642/8B/212/2016
07.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1217/2642/8C/107/2016
07.06.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 92/2642/8A/104/2017
09.06.2021Nájomná zmluva č. 18/2668/6/2/2021
09.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1175/2642/8B/202/2016
09.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1233/2642/8C/201/2016
09.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1310/2668/6/107/2016
09.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 11/2668/6/3/2017
09.06.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 93/2642/8C/220/2017
09.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8A/204/2017
09.06.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 48/2642/8B/7/2018
09.06.2021Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 20/2642/8C/110/2019
09.06.2021Nájomná zmluva č. 13/TR/2021
10.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8/TR/2021
11.06.2021Nájomná zmluva č. 19/2642/8A/103/2021
11.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1026/2642/8B/103/2016
11.06.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 16/2642/8C/217/2019
11.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 73/2642/8C/218/2020
14.06.2021Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1016/2663/9A/3/2016
14.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1163/2663/9A/39/2016
14.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1237/2663/9A/30/2016
14.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1239/2663/9A/38/2016
14.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1259/2663/9A/5/2016
14.06.2021Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1306/2642/8C/11/2016
14.06.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 77/2642/8A/201/2017
14.06.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 31/2668/6/7/2019
14.06.2021Nájomná zmluva č. 20/2642/8A/10/2021
16.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1041/2642/8A/210/2016
16.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1070/2642/8C/1/2016
16.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1087/2642/8B/209/2016
16.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1117/2668/6/104/2016
16.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1166/2642/8B/11/2016
16.06.2021Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1188/2642/8D/101/2016
16.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1203/2642/8C/102/2016
16.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1245/2642/8C/212
16.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 66/2668/6A/201/2020
18.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1076/2642/8B/5/2016
18.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1137/2642/8A/101/2016
18.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1145/2642/8D/7/2016
18.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1211/2642/8C/103/2016
18.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 23/2668/6A/104/2019
21.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1048/2642/8C/214/2016
21.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1077/2642/8A/13/2016
21.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1149/2642/8A/203/2016
21.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1230/2642/8C/116/2016
21.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1256/2663/9A/51/2016
21.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1261/2663/9A/37/2016
21.06.2021Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1297/2668/6/102/2016
21.06.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 14/2663/9A/48/2018
21.06.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 43/2642/8D/105/2018
21.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 32/2642/8A/9/2019
22.06.2021Nájomná zmluva č. 16/TR/2021
22.06.2021Nájomná zmluva č. 17/TR/2021
22.06.2021Nájomná zmluva č. 18/TR/2021
23.06.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní (Mesto Prievdza)
23.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1042/2668/6A/1/2016
23.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1125/2668/6A/205/2016
23.06.2021Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 17/2642/8D/205/2019
25.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1037/2668/6/9/2016
25.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1290/2642/8C/118/2016
25.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2642/8C/13/2021
28.06.2021Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 21/2642/8C/4/2019
28.06.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2021 (Žiško)
28.06.2021Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1033/2663/9A/31/2016
28.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1056/2642/8B/210/2016
28.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1204/2642/8D/110/2016
28.06.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 3/2642/8C/111/2018
28.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 25/2668/6/10/2019
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1049/2642/8A/109/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1088/2642/8B/211/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1101/2663/9A/11/2016
30.06.2021Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1118/2668/6/106/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1158/2642/8B/1/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1176/2642/8C/208/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1177/2668/6A/101/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1218/2642/8C/120/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1/2642/8C/112/2017
30.06.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 42/2668/6/101/2018
30.06.2021Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 58/2642/8B/109/2019
30.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8/2642/8B/106/2020
30.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 67/2642/8D/202/2020
30.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 74/2642/8C/204/2020
30.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2663/9A/50/2021
30.06.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 (M.S.-MONT)
30.06.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2021 (D&L events)
30.06.2021Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 9/TR/2021
30.06.2021Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 10/TR/2021
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1055/2663/9A/33/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1060/2663/9A/22/2016
30.06.2021Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 1067/2642/8D/103/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1156/2642/8A/212/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1209/2642/8C/219/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1296/2663/9A/25/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1309/2663/9A/19/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1138/2642/8A/106/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1181/2642/8C/19/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1258/2642/8B/12/2016
30.06.2021Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1309/2663/9A/19/2016
30.06.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 50/2663/9A/21/2018
30.06.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 52/2663/9A/29/2018
30.06.2021Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 2/2668/6/110/2019
30.06.2021Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 12/2642/8B/203/2019
30.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6/2642/8C/205/2020
30.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 60/2668/6/105/2020
30.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 65/2642/8C/203/2020
30.06.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 81/2663/9A/27/2020
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/775/2/2
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/775/2/3
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/775/2/5
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/775/2/6
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/775/2/7
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/775/2/10
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/775/2/11
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/775/2/12
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/775/2/15
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/771/10/3
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/771/10/4
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/771/10/6
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/771/10/7
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/771/10/8
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/771/10/10
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/771/10/11
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/771/10/12
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/771/10/13
29.07.2021Nájomná zmluva č. 21/771/10/14
30.07.2021Nájomná zmluva č. 19/TR/2021
30.07.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/775/2/11
30.07.2021Zmluva o užívaní č. 2/2021 (Zariadenie pre seniorov)
02.08.2021Nájomná zmluva č. 42/2668/6/103/2021
04.08.2021Nájomná zmluva č. 43/2642/8A/113/2021
16.08.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2021 (Palčekovia)
24.08.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2021 (Ladder)
30.08.2021Nájomná zmluva č. 70/3103/1A/1/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 71/3103/1A/2/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 72/3103/1A/3/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 73/3103/1A/4/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 74/3103/1A/5/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 76/3103/1A/7/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 77/3103/1A/8/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 78/3103/1A/9/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 79/3103/1A/10/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 80/3103/1A/11/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 81/3103/1A/12/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 82/3103/1B/1/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 83/3103/1B/2/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 84/3103/1B/3/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 85/3103/1B/4/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 86/3103/1B/5/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 87/3103/1B/6/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 89/3103/1B/8/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 90/3103/1B/9/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 91/3103/1B/10/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 92/3103/1B/11/2021
30.08.2021Nájomná zmluva č. 93/3103/1B/12/2021
03.09.2021Nájomná zmluva č. 94/319/45/3/2021
07.09.2021Zmluva o užívaní č. 3/2021 (osoh studio)
10.09.2021Dodatok č. 3 k Zmluve č. 67/2008 (Slovenský skauting)
10.09.2021Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve (Slovenský skauting)
30.09.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní č. 2/2021 (Zariadenie pre seniorov)