Objednávky 2021

Tu je priestor na povinné zverejňovanie objednávok. Možnosť stiahnutia.

Číslo objednávky Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Predmet objednávky Cena Dodávateľ Adresa IČO Zmluva Meno schvaľujúceho Funkcia schvaľujúceho
1/2021/1 08.01.202114.01.2021Vyčistenie DPF 317,00 Marcel Schut A. Rudnaya 206/23, Prievidza 45967725- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
2/2021/1 11.01.202114.01.2021Dezinsekcia 300,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
3/2021/1 14.01.202114.01.2021Demontáž, oprava a montáž madla 50,00 A.M.I.S. Kalinčiaka 5, Prievidza 31591361-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
5/2021/1 27.01.202104.02.2020Tlačiareň 592,00 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
6/2021/2 04.02.202104.02.2021Odb. prehliadka VTZ v kotolni 372,00 Ondrej Sokol Vajanaského 1, Prievidza 14196468-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
7/2021/2 04.02.202104.02.2021Dezinsekcia 280,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
8/2021/2 22.02.202126.02.2021Preskúšanie odb. spôsobilosti 50,00 Ján Mokrý Nadjazdová 2, Prievidza 46120068-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
9/2021/2 23.02.202126.02.2021RFID čipy a čítačka 200,00 RWC Ružová 427/2, Prievidza 47123664-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
10/2021/2 26.02.202126.02.2021Revízia čerpadiel 400,00 LK Pumpservice Kalinčiakova 27, Bratislava 31395830Zmluva č. SZ-19-003 zo dňa 09.09.2019 JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
11/2021/3 26.03.202126.03.2021Letné pneumatiky 98,00 Magnus Company Stavbárov 62/10, Prievidza 47190426- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
12/2021/3 26.03.202126.03.2021Dezinsekcia 380,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
13/2021/4 06.04.202114.04.2021Prenájom plošiny TSMPD Košovská 1, Prievidza 31579183-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
14/2021/4 13.04.202114.04.2021Protokol k požiarnému vodovodu 90,00 Q-1 Školská 668/68A, Lazany 44855656-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
15/2021/4 14.04.202114.04.2021Výroba a montáž oplechovania 437,00 TOMI EXTREM ul. Stavbárov 5/14, Prievidza 34343342-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
16/2021/4 15.04.202123.04.2021Vypracovanie znaleckého posudku 620,00 Ing. Viliam Letavay J. Francisciho 765/21, Prievidza 31579183-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
17/2021/4 15.04.202123.04.2021Vypracovanie znaleckého posudku 250,00 Ing. Adolf Daubner Dubová č. 10, Prievidza 36301892-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
18/2021/4 15.04.202123.04.2021Oprava špalety 120,00 Ján Moravský Urbánková 909/6, Prievidza 40179184-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
19/2021/4 19.04.202123.04.2021Zametanie komunikácií 1 170,00 RS - Centrum Riečna ulica II. 1824/85, Prievidza 43826229-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
20/2021/4 23.04.202123.04.2021Dodávka a montáž hlásičov 366,75 FITTICH ALARM Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 00634743-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
21/2021/5 11.05.202119.05.2021Dodávka plotových panelov 515,29 REMO S. Chalúpku 6, Handlová 31592538-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
22/2021/5 13.05.202119.05.2021Dodávka dvojskiel 168,93 INCON Priemyselná 6, Prievidza 31415474-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
23/2021/5 19.05.202119.05.2021Kosenie 1 311,16 PHOENIX EU Š. Závodníka, Prievidza 36364088Zmluva o dielo zo dňa 04.05.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
24/2021/5 25.05.202125.05.2021Dodávka plotových panelov 519,32 REMO S. Chalúpku 6, Handlová 31592538-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
25/2021/6 03.06.202109.06.2021Dezinsekcia 310,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
26/2021/6 06.06.202109.06.2021Výmena vodomerov 2 844,00 ENBRA Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 31624189-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
27/2021/6 09.06.202109.06.2021Oprava okna 100,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
28/2021/6 16.06.202123.06.2021Kovové výrobky 610,45 Ladislav Paulen Rajčany 150 30886821-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
29/2021/6 17.06.202123.06.2021Oprava okna 75,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
30/2021/6 17.06.202123.06.2021Dezinsekcia 110,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
31/2021/6 23.06.202123.06.2021Vytýčenie oplotenia 350,00 Ing. Peter Turčány Budovateľská 1018/4, Turč. Teplice 48071218- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
32/2021/6 28.06.202128.06.2021Dezinsekcia 70,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
33/2021/6 28.06.202101.07.2021Oprava okna 120,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
34/2021/7 01.07.202101.07.2021Dodávka plotových panelov 120,00 REMO S. Chalúpku 6, Handlová 31592538-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
35/2021/7 01.07.202101.07.2021Oprava okna 85,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
35a/2021/7 01.07.202101.07.2021Konzultačná činnosť 950,00 Ing. Ján Šmirina J. Kráľa 16/5, Prievidza 37013734-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
36/2021/7 07.07.202112.07.2021Servis klimatizácií 330,00 KOLTEN Severná I. 2424/33, Prievidza 363 477 79-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
37/2021/7 12.07.202112.07.2021Dezinsekcia 140,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
38/2021/7 14.07.202120.07.2021Výmena vodomerov a PRVN 2 596,80 ENBRA Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 31624189-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
39/2021/7 15.07.202120.07.2021Dezinsekcia 70,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
40/2021/7 16.07.202120.06.2021Porealizačné zameranie 150,00 Ing. Peter Turčány Budovateľská 1018/4, Turč. Teplice 48071218- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
41/2021/7 20.07.202120.07.2021Dezinsekcia 200,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
42/2021/7 26.07.202127.07.2021Oprava okna 130,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
43/2021/7 27.07.202127.07.2021Dodávka plotových panelov 1 756,50 REMO S. Chalúpku 6, Handlová 31592538-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
44/2021/8 05.08.202105.08.2021Oprava okna 70,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
45/2021/8 05.08.202105.08.2021Práškovanie 300,00 REMO S. Chalúpku 6, Handlová 31592538-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
46/2021/8 18.08.202118.08.2021Dezinsekcia 200,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
47/2021/8 17.08.202118.08.2021Oprava okna 70,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
48/2021/8 18.08.202118.08.2021Dezinsekcia 140,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
49/2021/8 18.08.202118.08.2021Čistenie rýn 200,00 TOMI EXTREM ul. Stavbárov 5/14, Prievidza 34343342-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
50/2021/8 18.08.202118.08.2021RFID čipy 150,00 RWC Ružová 427/2, Prievidza 47123664-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
51/2021/8 25.08.202125.08.2021Oprava okna 70,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
52/2021/8 25.08.202125.08.2021Kosenie 1 502,58 PHOENIX EU Š. Závodníka, Prievidza 36364088Zmluva o dielo zo dňa 04.05.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
53/2021/8 25.08.202125.08.2021Dezinsekcia 100,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
54/2021/8 03.09.202103.09.2021Oprava okna 60,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
55/2021/9 03.09.202103.09.2021Kosenie 37,20 PHOENIX EU Š. Závodníka, Prievidza 36364088Zmluva o dielo zo dňa 04.05.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
56/2021/9 06.09.202106.09.2021Rezivo 768,00 SPD WOOD Včelárska 1, Prievidza 53322967- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
57/2021/9 06.09.202106.09.2021Sporáky a digestory 2 694,00 Elektro Pavlíček V. Clementisa 510/6A, Prievidza 52435971- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
58/2021/9 08.09.202110.09.2021Dezinsekcia 40,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
59/2021/9 10.09.202110.09.2021Dezinsekcia 100,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
60/2021/9 08.09.202110.09.2021Úprava terénu 2 149,20 Želiezko Družstevná 297/12, Prievidza 50315803-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
61/2021/9 13.09.202113.09.2021Stavebný materiál 2 333,70 NBD Košovská cesta 23, Prievidza 10889370-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
62/2021/9 20.09.202122.09.2021Montáž meračov tepla 1 000,00 Bohumil Supek Brusno 592, Chrenovec - Brusno 37224841-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
63/2021/9 21.09.202122.09.2021Likvidácia odpadu 35,00 Košovská stav.spol. ul. Víťazstva 791 41, Koš 36332526-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
64/2021/9 22.09.202122.09.2021Dezinsekcia 590,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
65/2021/9 22.09.202122.09.2021Drvené kamenivo 588,00 VAŠA A. Hlinku 86, Nováky 36318990-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
66/2021/9 22.09.202122.09.2021Prenájom strojov 220,00 REMO S. Chalúpku 6, Handlová 31592538-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
67/2021/9 27.09.202127.09.2021Prenájom lešenia 2 299,60 Jaroslav Bukovič Dlhá 369/22 , Prievidza 44600569-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
68/2021/9 29.09.202129.09.2021Prevoz hliny 153,60 Želiezko Družstevná 297/12, Prievidza 50315803-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
69/2021/9 29.09.202129.09.2021Monitoring hmyzu 1 384,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
70/2021/9 29.09.202129.09.2021Dezinsekcia hmyzu po monitoringu 2 720,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
71/2021/10 04.10.202104.10.2021Výmena vodomerov 2 627,50 ENBRA Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 31624189-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
72/2021/10 04.10.202104.10.2021Výmena PRVN 468,00 ENBRA Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 31624189-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
73/2021/10 11.10.202111.10.2021Vypracovanie znaleckého posudku 100,00 Ing. Viliam Letavay Francisciho 21/5, Prievidza 22846816-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
74/2021/10 14.10.202114.10.2021Dezinsekcia 200,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
75/2021/10 19.10.202119.10.2020Dodávka a montáž kabeláže 303,60 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
76/2021/10 19.10.202119.10.2021Oprava okien 475,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
77/2021/10 22.10.202122.10.2021Vyčistenie podláh 150,00 ABSOLUT Servis B. Bjornsona 138/5, Prievidza 53003977-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
78/2021/10 27.10.202127.10.2020Licencie ESET 395,20 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
79/2021/10 27.10.202127.10.2020Monitor 90,00 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
80/2021/10 27.10.202127.10.2020Posúdenie únikových ciest 300,00 Q - 1 Školoská 668/68A, Lazany 44855656-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
81/2021/10 29.10.202129.10.2021Výmena krytov odvetrania 300,00 TOMI EXTREM ul. Stavbárov 5/14, Prievidza 34343342-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
82/2021/11 02.11.202103.11.2021Dezinsekcia 140,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
83/2021/11 03.11.202103.11.2021Asfaltová zálievka TSMPD Košovská 1, Prievidza 31579183-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
84/2021/11 10.11.202112.11.2020Počítač 405,00 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
85/2021/11 12.11.202112.11.2021Oprava okien 130,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
86/2021/11 15.11.202116.11.2021Prehliadka požiarných klapiek 315,00 Kováčik Livina 94, Livina 34108629-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
87/2021/11 16.11.202116.11.2021Dezinsekcia 240,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
88/2021/11 18.11.202118.11.2021Dezinsekcia 80,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
89/2021/11 24.11.202124.11.2021Antigénové testy 131,85 BOZPO Ciglianska cesta 30, Prievidza 36332151-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
90/2021/11 24.11.202124.11.2021Prenájom mechanizmov a odvoz sute Želiezko Družstevná 297/12, Prievidza 50315803-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
91/2021/11 24.11.202124.11.2021Prenájom mechanizmov a odvoz sute Želiezko Družstevná 297/12, Prievidza 50315803-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
92/2021/11 24.11.202124.11.2021Oprava okien 260,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, Prievidza 43173250-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP