Objednávky 2021

Tu je priestor na povinné zverejňovanie objednávok. Možnosť stiahnutia.

Číslo objednávky Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Predmet objednávky Cena Dodávateľ Adresa IČO Zmluva Meno schvaľujúceho Funkcia schvaľujúceho
1/2021/1 08.01.202114.01.2021Vyčistenie DPF 317,00 Marcel Schut A. Rudnaya 206/23, Prievidza 45967725- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
2/2021/1 11.01.202114.01.2021Dezinsekcia 300,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
3/2021/1 14.01.202114.01.2021Demontáž, oprava a montáž madla 50,00 A.M.I.S. Kalinčiaka 5, Prievidza 31591361-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
5/2021/1 27.01.202104.02.2020Tlačiareň 592,00 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
6/2021/2 04.02.202104.02.2021Odb. prehliadka VTZ v kotolni 372,00 Ondrej Sokol Vajanaského 1, Prievidza 14196468-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
7/2021/2 04.02.202104.02.2021Dezinsekcia 280,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
8/2021/2 22.02.202126.02.2021Preskúšanie odb. spôsobilosti 50,00 Ján Mokrý Nadjazdová 2, Prievidza 46120068-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
9/2021/2 23.02.202126.02.2021RFID čipy a čítačka 200,00 RWC Ružová 427/2, Prievidza 47123664-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
10/2021/2 26.02.202126.02.2021Revízia čerpadiel 400,00 LK Pumpservice Kalinčiakova 27, Bratislava 31395830Zmluva č. SZ-19-003 zo dňa 09.09.2019 JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
11/2021/3 26.03.202126.03.2021Letné pneumatiky 98,00 Magnus Company Stavbárov 62/10, Prievidza 47190426- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
12/2021/3 26.03.202126.03.2021Dezinsekcia 380,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
13/2021/4 06.04.202114.04.2021Prenájom plošiny TSMPD Košovská 1, Prievidza 31579183-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
14/2021/4 13.04.202114.04.2021Protokol k požiarnému vodovodu 90,00 Q-1 Školská 668/68A, Lazany 44855656-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
15/2021/4 14.04.202114.04.2021Výroba a montáž oplechovania 437,00 TOMI EXTREM ul. Stavbárov 5/14, Prievidza 34343342-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
16/2021/4 15.04.202123.04.2021Vypracovanie znaleckého posudku 620,00 Ing. Viliam Letavay J. Francisciho 765/21, Prievidza 31579183-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
17/2021/4 15.04.202123.04.2021Vypracovanie znaleckého posudku 250,00 Ing. Adolf Daubner Dubová č. 10, Prievidza 36301892-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
18/2021/4 15.04.202123.04.2021Oprava špalety 120,00 Ján Moravský Urbánková 909/6, Prievidza 40179184-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
19/2021/4 19.04.202123.04.2021Zametanie komunikácií 1 170,00 RS - Centrum Riečna ulica II. 1824/85, Prievidza 43826229-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
20/2021/4 23.04.202123.04.2021Dodávka a montáž hlásičov 366,75 FITTICH ALARM Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 00634743-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
21/2021/5 11.05.202119.05.2021Dodávka plotových panelov 515,29 REMO S. Chalúpku 6, Handlová 31592538-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
22/2021/5 13.05.202119.05.2021Dodávka dvojskiel 168,93 INCON Priemyselná 6, Prievidza 31415474-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
23/2021/5 19.05.202119.05.2021Kosenie 1 311,16 PHOENIX EU Š. Závodníka, Prievidza 36364088Zmluva o dielo zo dňa 04.05.2020JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
24/2021/5 25.05.202125.05.2021Dodávka plotových panelov 519,32 REMO S. Chalúpku 6, Handlová 31592538-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP