Zmluvy 2016

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
18.01.2016 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 40290108 (SOFTIP)
18.01.2016 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 40290059 (SOFTIP)
25.01.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny Gazdovská 17 (SSE) 
25.01.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny Gazdovská 19 (SSE) 
25.01.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny Gazdovská 19 (SSE) 
25.01.2016 Zmluva č. 92572118 o postúpení práv a povinností odberateľa (TO-MY-STAV)
03.02.2016 Zmluva o dielo na poskytovanie administrativnych a účtovných služieb (PD Invest)
05.02.2016 Poistná zmluva č. 71236995 (Union)
23.02.2016 Rámcová zmluva (REVITECH)
09.03.2016 Poistná zmluva 8093027687 (ČSOB)
09.03.2016 Poistná zmluva 8093027672 (ČSOB)
21.03.2016 Zmluva č. Z20166050_Z (DOXX)
31.03.2016 Poistná zmluva č. 71251270 (Union)
31.03.2016 Poistná zmluva č. 6091146279 (Wüstenrot)
31.03.2016 Poistná zmluva č. 6091146280 (Wüstenrot)
31.03.2016 Poistná zmluva č. 6091146284 (Wüstenrot)
05.04.2016 Poistná zmluva č. 610/259299-7 (Wüstenrot)
05.04.2016 Poistná zmluva č. 610/259300-4 (Wüstenrot)
05.04.2016 Poistná zmluva č. 610/259321-7 (Wüstenrot)
11.04.2016 Rámcová kúpna zmluva (COLORLAK)
28.04.2016 Zmluva o dielo č. 1/04/2016 (INCON)
03.05.2016 Zmluva o dielo č. 282/2016/OZ/2.4.1 (Mesto Prievidza)
09.05.2016 Dohoda č. 361/2016
17.05.2016 Zmluva o dielo (TERMONT)
26.05.2016 Zmluva o dielo (BC Štúdio)
30.05.2016 Zmluva o dielo č. 407/2016/OZ/2.4.1 (Mesto Prievidza)
03.06.2016 Zmluva o dielo (Mesto Prievidza)
13.06.2016 Zmluva o dielo (ESPA)
17.06.2016 Zmluva o dielo (ESPA)
21.06.2016 Zmluva o dielo č. 503/2016/OZ/2.4.1 (Mesto Prievidza)
30.06.2016 Koncesná zmluva (Mesto Prievidza)
30.08.2016 Zmluva o dodávke plynu (SPP)
30.08.2016 Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201617754 (MET)
05.09.2016 Kúpna zmluva (ISTA)
12.09.2016 Zmluva o dielo (HAMACH)
13.09.2016 Kúpna zmluva č. Z201624763_Z (VEMEX)
28.09.2016 Zmluva o dielo (STAVIS)
28.09.2016 Zmluva o dielo (Mesto Prievidza)
03.10.2016 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. 1-FAL/SV/2011(HBP)
19.10.2016 Zmluva o užívaní výťahov (PRIEMSTAV)
19.10.2016 Komisionárska zmluva (Mesto Prievidza)
24.10.2016 Dodatok č. 1/2016 ku Kúpnej zmluve č. Z201624763 Z (VEMEX)
15.11.2016 Zmluva o dielo (LINOTEX)
09.12.2016 Komisionárska zmluva (TO-MY-STAV)
15.12.2016 Kúpna zmluva č. Z201646904-Z (SSE)
21.12.2016 Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve (Mesto Prievidza)
22.12.2016 Kúpna zmluva (Prievidza Invest)
22.12.2016 Zmluva o termínovanom úvere č. 1090/2016/UZ
22.12.2016 Dohoda o vyplňovacom práve k blahozmenke č. 1588/2016/D
23.12.2016 Kúpna zmluva č. Z201648048-Z (ISTA)
30.12.2016 Zmluva č. 92578564 o postúpení práv a povinností odberateľa (TO-MY-STAV)