Skladové priestory na Ul. Gorkého 1

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Popis1
Popis2
Popis3
Popis4
Popis5

Ponúkame Vám prenájom skladového priestoru nachádzajúceho sa v suteréne komplexu zdravotného strediska na Ul. Gorkého. Uvedený priestor je vykurovaný z centrálneho zdroja tepla. Prístup do priestoru je zabezpečený dvoma vstupmi, a to priamo zadným vstupom z parkoviska alebo interiérovým vstupom z centrálnej časti budovy. V priestore sa nachádza prípojka elektriny, vody a kanalizácie.

Nájomné za skladový priestor je 30,00 EUR bez DPH/mesiac, bez platieb za energie.

Výmera jednotlivých miestností:
0.06 10,04 m2

Informácie k službám Vám poskytne: p. Tomášiková, kontakt 046/5111916

Kontaktné osoby:
Peter Dušek
t.č. 046/51 11 917
Ing. Lucia Bucáková
t.č. 046/51 11 911