Zmluvy 2015

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
02.01.2015 Doplnok č. 3 k KZ č.338/2013/KM/2.4.1 zo dňa 22.06.2013 (Mesto Prievidza)     
21.01.2015 Dohoda o užívaní nebytových priestorov a zabezpečení dodávky tepla (Mesto Prievidza)
27.01.2015 Zmluva o dielo č. 04/15/RVN_BB (ENBRA)    
30.01.2015 Doplnok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 20.2.2006 (Prievidza Invest)      
09.02.2015 Dodatok č.26 k Zmluve o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza)
16.02.2015 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 1-G/2015/T+SV+EL (Katarína Balogová)    
17.02.2015 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 19-P/2015/T+SV+EL (Mesto Prievidza)      
17.02.2015 Príloha č. 1 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č. 19-P/2015/T+SV+EL (Mesto Prievidza)      
17.02.2015 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 20-P/2015/T+SV+EL (Mesto Prievidza)      
17.02.2015 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 12-P/2015/T+SV+EL (Mesto Prievidza)      
24.02.2015 Zmluva o užívaní nebyt. priestoru a zabezpečenie dodávok energí (Mesto Prievidza)    
26.02.2015 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (JUDr. Dáša Taschová)     
06.03.2015 Kúpna zmluva - drvené kamenivo (KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.)     
30.03.2015 Dodatok č.27 k Zmluve o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza)
31.03.2015 Kúpna zmluva zo dňa 31.03.2015 (TSMPD)     
31.03.2015 Zmluva o nájme dopravného prostriedku (TSMPD)     
31.03.2015 Kúpna zmluva zo dňa 31.03.2015 vozidlá (TSMPD)     
31.03.2015 Zmluva o nájme dopravného prostriedku ROOMSTER (TSMPD)     
31.03.2014 Dohoda o ukončení Komisionárskej zmluvy 338/2013/KM/2.4.1 (Mesto Prievidza)
01.04.2015 Príloha č. 3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006    
01.04.2015 Rámcová dohoda (DAFFER)                              
13.04.2015 Zmluva o užívaní nebytového priestoru č. 21-P/2015/T+SV+EL (Mesto Prievidza)    
13.04.2015 Dohoda o užívaní nebytového priestoru č. 11-CHAL./2015/EL (TSMPD)   
13.04.2015 Zmluva o zabezpečení dodávok energí č. 22-P/2015/T+SV+EL (TAURUS)   
15.04.2015 Dodatok č. 1 ku zmluve 297/2013 o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.9.2013 (Vaše svetové okná)
27.04.2015 Komisionárska zmluva (Mesto Prievidza)
29.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb (ELKO)
04.05.2015 Kúpna zmluva (TSMPD)
03.07.2015 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve (Mesto Prievidza)
03.07.2015 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 20.2.2006 (Mesto Prievidza)
03.07.2015 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla, SV, EE a ostatných služieb (Matiaško)
03.07.2015 Dodatok č.28 k Zmluve o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza)
06.07.2015 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby (GKV)
30.07.2015 Zmluva o poskytovaní audítorkých služieb č. 14/2015 (STRAKA)   
31.07.2015 Dohoda o užívaní nebytového priestoru č. 12-CHAL./2015/EL (Slovenský skauting)   
10.08.2015 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2013 Všetky byty(2016) (PTH)    
10.08.2015 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2013 Všetky NBP(2016) (PTH)    
10.08.2015 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2013 Gazdovská C(2016) (PTH)    
10.08.2015 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2013 Gazdovská D(2016) (PTH)    
28.08.2015 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č. Z20153368_Z zo dňa 7.4.2015 (AD Značenie)
14.09.2015 Komisionárska zmluva 582/2015/KM/2.2.2
16.09.2015 Zmluva o zabezpečení údržby
18.09.2015 Zmluva č. 92570563 o postúpení práv a povinností odberateľa (Mesto Prievidza)
29.10.2015 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla, TÚV, SV a odkanalizovaní zráž. vôd (Telekom)
19.11.2015 Dodatok č.29 k Zmluve o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza)
04.12.2015 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla, vody, el. energie č. 5-G/2016/T+TÚV+SV+EL (MUDr. Ivan Gažo)
04.12.2015 Dohoda o ukončení Zmluvy o užívaní tech. zariadenia (SC TSK)
10.12.2015 Rámcová zmluva o dielo (ZŠ Malonecpalská)
10.12.2015 Rámcová zmluva o dielo (ZŠ Dobšinského)
14.12.2015 Rámcová zmluva o dielo (ZŠ Energetikov)
14.12.2015 Rámcová zmluva o dielo (ZŠ Sama Chalúpku)
15.12.2015 Rámcová zmluva o dielo (ZŠ Šafárika)
16.12.2015 Rámcová zmluva o dielo (ZŠ Marianská)
18.12.2015 Uznanie dlhu a prevzatie dlhu (T+T)
21.12.2015 Komisionárska zmluva (TO-MY-STAV)
21.12.2015 Zmluva o dielo č. 2015/080/ZoD/ID (ENBRA)