Zmluvy 2022

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
24.01.2022Zmluva o spolupráci a poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta na rok 2022 (Mesto Prievidza)
01.02.2022Zmluva o dielo (Ján Moravský)
21.02.2022Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (Taschová)
28.02.2022Dodatok č. 3 k zmluve č. 1000023732 (DSiDATA)
03.03.2022Zmluva o dielo (KPN)
18.03.2022Zmluva o združenej dodávke elektriny (SSE)
28.03.2022Rámcová dohoda č. Z20222094_Z (DOXX)
01.04.2022Zmluva o dielo č. 001/2022 (PHOENIX EU)
05.04.2022Zmluva o dielo č. 002/2022 (TOMI EXTREM)
05.04.2022Zmluva o poskytovanie služieb č. 003/2022 (Višňovec)
12.04.2022Zmluva o dielo (INPOSTAV)
12.04.2022Zmluva o užívaní č. 1/2022 (Mesto Prievidza)
12.04.2022Dohoda o úhrade nákladov spojených s poskytnutím ubytovania odídencom (Mesto Prievidza)
25.04.2022Zmluva o dielo (EkoEnergy-Group)
28.04.2022Zmluva o poskytovaní služieb (ABSOLUT)
18.05.2022Zmluva o dielo (Mesto Prievidza)
24.05.2022Zmluva o dodávke elektriny (MAGNA ENERGIA)
25.05.2022Nájomná zmluva (SPIN)
26.05.2022Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o dodávke a odbre plynu č. KOŠ-17/2020 (Charita)
01.06.2022Zmluva o dielo č. 007/2022 (Jaroslav Bukovič)
06.06.2022Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 002/T/2022 (PTH)
06.06.2022Dodátok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 (PTH)
08.06.2022Dodátok č. 1 k Zmluve o poskytovaní ochrany objektu č. 868/2018/OZ/4.0 (Mesto Prievidza)
10.06.2022Zmluva o dodávke a odbere tepla na ÚK a ohrev TÚV č. Okáľa 4-6-8/20220 (ZPS)
10.06.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere energií č. Okáľa 2-10/2021 (ZPS)
28.06.2022Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 003/T/2022 (PTH)
28.06.2022Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 004/T/2022 (PTH)
28.06.2022Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 004/T/2021 (PTH)
28.06.2022Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 005/T/2021 (PTH)
13.07.2022Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI (Wolters Kluwer SR)
27.07.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.04.2022 (TOMI EXTREM)
10.08.2022Dodatok č. 18 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2016 (Mesto Prievidza)
06.09.2022Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 05.04.2022 (TOMI EXTREM)
12.10.2022Dodatok č. 29 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.05.2006 (Mesto Prievidza)
12.10.2022Dodatok č. 19 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2016 (Mesto Prievidza)
13.10.2022Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 800 401 3829 (ČSOB)
19.10.2022Zmluva o dielo č. 010/2022 (PZ Final)
02.11.2022Zmluva o dielo č. 011/2022 (Prince stav)
08.11.2022Zmluva o dielo č. 011/2022 (BEZOB)
18.11.2022Rámcová zmluva (Kováčik)
08.12.2022Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií (RS-Centrum)
09.12.2022Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb (Pow-en)
21.12.2022Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranou pred požiarmi (GKV)
21.12.2022Rámcová zmluva o dielo (Ďurina)
23.12.2022Rámcová zmluva (BEZOB)
23.12.2022Zmluva o združenej dodávke plynu (MVM CEEnergy Slovakia)