Nájomné zmluvy 2022

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
20.01.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní č. 4/2021 (KaSS)
21.01.2022Nájomná zmluva č. 1/1344/19/12/2022
27.01.2022Zmluva o nájme nebytového priesotru č. 1/2022 (INF TROP - MED)
24.01.2022Nájomná zmluva č. 2/1338/13/6/2022
24.01.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 961/940/11/14/2016
24.01.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2017 (Surík)
24.01.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2017 (Borko)
26.01.2022Nájomná zmluva č. 3/943/7/18/2022
02.02.2022Nájomná zmluva č. 4/2668/6A/208/2022
07.02.2022Nájomná zmluva č. 5/2668/6A/204/2022
23.02.2022Nájomná zmluva č. 1/TR/2022
03.03.2022Nájomná zmluva č. 2/TR/2022
04.03.2022Nájomná zmluva č. 3/TR/2022
07.03.2022Nájomná zmluva č. 6/2668/6A/202/2022
09.03.2022Nájomná zmluva č. 7/2642/8B/105/2022
15.03.2022Zmluva o nájme nebytového priesotru č. 2/2022 (LIGADO)
18.03.2022Nájomná zmluva č. 8/2668/6A/101/2022
23.03.2022Nájomná zmluva č. 9/2668/6A/7/2022
30.03.2022Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1044/2642/8B/10/2016
30.03.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1145/2642/8D/7/2016
30.03.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1152/2642/8C/15/2016
30.03.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1158/2642/8B/1/2016
30.03.2022Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1188/2642/8D/101/2016
30.03.2022Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1231/2642/8C/117/2016
30.03.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1244/2642/8C/211/2016
31.03.2022Zmluva o nájme nebytového priesotru č. 3/2022 (Fabianová)
04.04.2022Nájomná zmluva č. 19/461/3/1/2022
06.04.2022Nájomná zmluva č. 4/TR/2022
06.04.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/TR/2022
07.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 14/2668/6A/108/2022
07.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 15/2668/6A/108/2022
07.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 16/2668/6A/108/2022
07.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 17/2668/6A/108/2022
07.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 18/2668/6A/108/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 24/2668/6A/105/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 25/2668/6A/105/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 26/2668/6A/105/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 27/2668/6A/105/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 28/2668/6A/105/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 29/2668/6A/105/2022
14.04.2022Nájomná zmluva č. 30/2642/8A/14/2022
21.04.2022Zmluva o nájme nebytového priesotru č. 4/2022 (PLUS)
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 31/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 32/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 33/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 34/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 35/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 36/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 35/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 35/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 35/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 35/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 35/2668/6A/107/2022
13.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 35/2668/6A/107/2022
20.04.2022Nájomná zmluva č. 5/TR/2022
20.04.2022Nájomná zmluva č. 6/TR/2022
20.04.2022Nájomná zmluva č. 7/TR/2022
21.04.2022Nájomná zmluva č. 8/TR/2022
28.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 43/2642/8A/13/2022
28.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 44/2642/8A/13/2022
28.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 45/2642/8A/12/2022
28.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 46/2642/8A/12/2022
28.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 47/2642/8A/12/2022
28.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 48/2642/8B/4/2022
28.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 49/2642/8B/4/2022
28.04.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 50/2642/8B/4/2022
03.05.2022Nájomná zmluva č. 9/TR/2022
03.05.2022Nájomná zmluva č. 10/TR/2022
06.05.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 6/401/25/32/2018
09.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 983/940/9/11/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 938/940/9/3/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 940/940/11/10/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 941/940/11/4/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 950/940/9/10/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 952/940/13/3/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 958/940/13/12/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 960/940/11/5/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/15/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 965/940/9/15/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 967/940/9/1/2016
11.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 981/940/11/7/2016
11.05.2022Nájomná zmluva č. 11/TR/2022
11.05.2022Nájomná zmluva č. 12/TR/2022
12.05.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 17/944/11/11/2017
12.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 977/940/13/9/2016
12.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 951/940/13/1/2016
12.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/9/2016
13.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 954/940/13/2/2016
13.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 976/940/13/11/2016
13.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 980/940/11/8/2016
13.05.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 15/940/9/12/2019
18.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1022/818/9/8/2016
18.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 956/940/11/3/2016
23.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 948/940/9/13/2016
23.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 985/940/11/11/2016
23.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 989/940/9/2/2016
23.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1005/940/11/2/2016
23.05.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 98/926/81/13/2016
23.05.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 13/527/12/1/2018
23.05.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 26/940/9/14/2019
23.05.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 344/2015 (Harmónia)
23.05.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 364/2016 (Harmónia)
26.05.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 21/416/24/27/2017
26.05.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 80/925/79/9/2017
26.05.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 10/940/9/5/2020
26.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 955/940/13/10/2016
26.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 966/940/13/8/2016
26.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 971/527/12/7/2016
26.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 978/940/13/6/2016
26.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1002/940/9/8/2016
26.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1003/940/9/9/2016
27.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 987/940/13/7/2016
27.05.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 12/TR/2022
31.05.2022Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 926/923/6/4/2016
31.05.2022Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 953/527/12/4/2016
31.05.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 961/940/11/14/2016
31.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 962/940/9/7/2016
31.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 963/527/12/3/2016
31.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 970/527/12/8/2016
31.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 979/940/11/13/2016
31.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 990/940/13/14/2016
31.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 994/940/13/13/2016
31.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1000/940/13/16/2016
31.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1007/940/11/12/2016
31.05.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1018/145/48/5/2016
31.05.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 61/940/9/4/2019
31.05.2022Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/2020 (HistoryCaffe)
01.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 973/943/5/5/2016
01.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 975/940/13/15/2016
01.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1006/940/11/6/2016
01.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1069/940/11/1/2016
01.06.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 5/527/12/2/2018
01.06.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 48/2642/8B/7/2018
01.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/943/7/18/2022
01.06.2022Nájomná zmluva č. 13/TR/2022
02.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1168/2642/8B/104/2016
02.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 44/2668/6/208/2021
06.06.2022Nájomná zmluva č. 51/2668/6A/103/2022
06.06.2022Nájomná zmluva č. 52/2668/6A/2/2022
06.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 968/940/13/5/2016
06.06.2022Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1016/2663/9A/3/2016
06.06.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 24/2668/6/206/2019
06.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 19/2642/8A/103/2021
08.06.2022Nájomná zmluva č. 53/2642/8B/107/2022
08.06.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 14/925/73/5/2019
09.06.2022Nájomná zmluva č. 54/2663/9A/12/2022
09.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1026/2642/8B/103/2016
09.06.2022Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1118/2668/6/106/2016
09.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1310/2668/6/107/2016
09.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 62/2642/8D/112/2020
10.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8/2642/8D/212/2021
13.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1314/2668/6/204/2016
15.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1052/2642/8D/107/2016
15.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1080/2642/8C/9/2016
15.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1117/2668/6/104/2016
15.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1121/2668/6/109/2016
15.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1217/2642/8C/107/2016
15.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1222/2663/9A/9/2016
15.06.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 31/2668/6/7/2019
15.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 63/2642/8D/104/2020
15.06.2022Zmluva o nájme nebytového priesotru č. 5/2022 (Šnircová)
20.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9/TR/2022
20.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 19/2642/8A/111/2016
20.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1125/2668/6A/205/2016
20.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1237/2663/9A/30/2016
20.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1239/2663/9A/38/2016
20.06.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 77/2642/8A/201/2017
20.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8A/204/2017
20.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15/2668/6/108/2021
20.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/2642/8B/101/2021
20.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 114/2668/6A/207/2021
20.06.2022Nájomná zmluva č. 55/1344/19/9/2022
20.06.2022Nájomná zmluva č. 56/2642/8C/113/2022
21.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1185/2642/8D/5/2016
21.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1239/2663/9A/38/2016
24.06.2022Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 1126/2642/8A/6/2016
24.06.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 27/2642/8C/207/2017
24.06.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 7/2668/6/210/2019
24.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13/2668/6/202/2021
24.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 16/2668/6/203/2021
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1024/2642/8B/111/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1035/2642/8C/114/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1042/2668/6A/1/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1048/2642/8C/214/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1049/2642/8A/109/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8B/205/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1076/2642/8B/5/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1137/2642/8A/101/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1147/2642/8A/114/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1150/2642/8A/205/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1166/2642/8B/11/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1175/2642/8B/212/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1229/2663/9A/18/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1245/2642/8C/212/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1258/2642/8B/12/2016
28.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1/2642/C/112/2017
28.06.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 27/2642/8C/207/2017
28.06.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 78/2642/8A/206/2017
28.06.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 92/2642/8A/104/2017
28.06.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 93/2642/8C/220/2017
28.06.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 23/2668/6A/104/2019
28.06.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 58/2642/8B/109/2019
28.06.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 4/2642/8A/7/2020
28.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 60/2668/6/105/2020
28.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 65/2042/8C/203/2020
28.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 67/2642/8D/202/2020
28.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 71/2642/8B/202/2020
28.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 73/2642/8C/218/2020
28.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 74/2642/8C/204/2020
28.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 9/2663/9A/16/2021
28.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 11/2668/6A/102/2021
28.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 18/2668/6/2/2021
28.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 20/2642/8A/10/2021
28.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 43/2642/8A/113/2021
28.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 68/2663/9A/19/2021
28.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 102/2642/8A/108/2021
28.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8/2668/6A101/2022
28.06.2022Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy č. 21/771/10/12/2021
29.06.2022Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1033/2663/9A/31/2016
29.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1034/2642/8A/214/2016
29.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1041/2642/8A/210/2016
29.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1057/2642/8B/6/2016
29.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1060/2663/9A/22/2016
29.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1070/2642/8C/1/2016
29.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1149/2642/8A/203/2016
29.06.2022Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1199/2642/8D/211/2016
29.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1225/2663/9A/14/2016
29.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1228/2663/9A/46/2016
29.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1255/2663/9A/49/2016
29.06.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1290/2642/8C/118/2016
29.06.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 22/2642/8B/8/2017
29.06.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 26/2642/8A/207/2017
29.06.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 50/2663/9A/21/2018
29.06.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 51/2642/8B/110/2018
29.06.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 53/2663/9A/34/2018
29.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 25/2668/6/10/2019
29.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 32/2642/8A/9/2019
29.06.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 67/2642/8C/104/2019
29.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 66/2668/6A/201/2020
29.06.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 67/2642/8D/202/2020
29.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14/2668/6/209/2021
29.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 17/2668/6A/206/2021
29.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 100/2663/9A/15/2021
29.06.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/2668/6A/208/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 40/2668/6A/106/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 42/2668/6A/106/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 58/2668/6A/105/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 59/2668/6A/105/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 60/2668/6A/105/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 61/2668/6A/105/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 66/2668/6A/106/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 68/2668/6A/106/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 69/2668/6A/106/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 70/2668/6A/107/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 71/2668/6A/107/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 72/2668/6A/107/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 73/2668/6A/107/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 75/2668/6A/108/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 76/2668/6A/108/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 77/2668/6A/108/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 78/2668/6A/108/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 79/2668/6A/108/2022
29.06.2022Nájomná zmluva č. 74/2668/6A/107/2022
04.07.2022Zmluva o užívaní (Višňovec)
06.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1056/2642/8B/210/2016
06.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1101/2663/9A/11/2016
06.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1176/2642/8C/208/2016
06.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1181/2642/8C/19/2016
06.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1230/2642/8C/116/2016
06.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1256/2663/9A/51/2016
06.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1261/2663/9A/37/2016
06.07.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 14/2663/9A/48/2018
06.07.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17/2642/8D/205/2019
06.07.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 21/2642/8C/4/2019
06.07.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 72/2642/8C/202/2020
06.07.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1/2642/8D/203/2021
07.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1061/2642/8C/106/2016
07.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1087/2642/8B/209/2016
07.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1241/2642/8C/206/2016
07.07.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 12/2642/8B/203/2019
08.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1068/2642/8D/209/2016
08.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1296/2663/9A/25/2016
08.07.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 103/2668/6/4/2021
08.07.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 104/2668/6/8/2021
08.07.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 30/2642/8A/14/2022
08.07.2022Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy (Fabianová)
19.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1163/2663/9A/39/2016
19.07.2022Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve č. 9/2642/8A/107/2017
19.07.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 105/2642/8D/106/2021
19.07.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 107/2663/9A/1/2021
19.07.2022Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (INF TROP - MED)
20.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1156/2642/8A/212/2016
27.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1055/2663/9A/33/2016
27.07.2022Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve č. 1067/2642/8D/103/2016
27.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1090/2663/9A/42/2016
27.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1104/2663/9A/20/2016
27.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1144/2663/9A/4/2016
27.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1146/2663/9A/7/2016
27.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1228/2663/9A/17/2016
27.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1238/2663/9A/32/2016
27.07.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1259/2663/9A/5/2016
27.07.2022Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1297/2668/6/102/2016
27.07.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 42/2668/6/101/2018
27.07.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 47/2642/8D/12/2018
27.07.2022Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 2/668/6/110/2019
27.07.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 8/2642/8B/106/2020
27.07.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 64/2642/8A/110/2020
27.07.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 76/2642/8D/206/2020
27.07.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9/2642/8D/108/2021
27.07.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/2668/6A/204/2022
29.07.2022Nájomná zmluva č. 74/2668/6A/107/2022
02.08.2022Nájomná zmluva č. 103/2663/9A/44/2022
02.08.2022Nájomná zmluva č. 22/771/10/5
02.08.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 3/2642/8C/111/2018
05.08.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 999/940/13/4/2016
05.08.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1108/2668/6/6/2016
05.08.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1303/457/3/1/2016
05.08.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/2642/8B/112/2021
05.08.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 64/2663/9A/28/2019
05.08.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 106/2642/8A/102/2022
16.08.2022Nájomná zmluva č. 105/2642/8C/102/2022
17.08.2022Nájomná zmluva č. 104/2668/6A/6/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 91/1344/19/1/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 92/1344/19/2/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 93/1344/19/3/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 94/1344/19/4/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 95/1344/19/5/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 96/1344/19/6/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 97/1344/19/7/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 98/1344/19/8/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 99/1344/19/10/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 100/1344/19/11/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 101/1344/19/12/2022
22.08.2022Nájomná zmluva č. 106/2022/771/10/12
22.08.2022Nájomná zmluva č. 107/2022/771/10/9
24.08.2022Nájomná zmluva č. 80/1344/17/1/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 81/1344/17/2/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 82/1344/17/3/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 83/1344/17/4/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 84/1344/17/5/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 85/1344/17/6/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 86/1344/17/7/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 87/1344/17/8/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 88/1344/17/10/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 89/1344/17/11/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 90/1344/17/12/2022
24.08.2022Nájomná zmluva č. 109/2022/771/10/14
24.08.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1138/2642/8A/106/2016
24.08.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2642/8C/13/2021
24.08.2022Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (Novák)
05.09.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1105/2642/8B/204/2016
06.09.2022Nájomná zmluva č. 108/1344/17/9/2022
06.09.2022Nájomná zmluva č. 111/2668/6A/3/2022
06.09.2022Nájomná zmluva č. 112/2668/6A/203/2022
06.09.2022Nájomná zmluva č. 15/TR/2022
14.09.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1046/2663/9A/35/2016
14.09.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1148/2642/8B/208/2016
14.09.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1221/2663/9A/8/2016
14.09.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1232/2642/8C/119/2016
14.09.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1235/2663/9A/36/2016
14.09.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 10/2663/9A/2/2017
14.09.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 16/2642/8C/217/2019
14.09.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 107/2663/9A/50/2021
14.09.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/2642/8B/105/2022
14.09.2022Nájomná zmluva č. 113/940/11/14/2022
14.09.2022Nájomná zmluva č. 14/TR/2022
15.09.2022Zmluva o užívaní č. 3/2022
19.09.2022Nájomná zmluva č. 110/2668/6/3/2022
20.09.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 87/2642/8C/105/2017
21.09.2022Zmluva o užívaní č. 4/2022
21.09.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1171/2642/8B/108/2016
23.09.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1212/2642/8C/109/2016
23.09.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1233/2642/8C/201/2016
23.09.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1246/2642/8C/215/2016
23.09.2022Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1306/2642/8C/11/2016
23.09.2022Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 28/2663/9A/12/2017
23.09.2022Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 21/2642/8B/112/2021
26.09.2022Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 8/2022 (Glemi)
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 140/2668/6A/105/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 141/2668/6A/105/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 142/2668/6A/105/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 143/2668/6A/105/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 144/2668/6A/105/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 145/2668/6A/105/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 146/2668/6A/106/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 147/2668/6A/106/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 148/2668/6A/106/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 149/2668/6A/106/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 150/2668/6A/106/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 151/2668/6A/106/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 152/2668/6A/107/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 153/2668/6A/107/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 154/2668/6A/107/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 155/2668/6A/107/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 156/2668/6A/108/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 157/2668/6A/108/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 158/2668/6A/108/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 159/2668/6A/108/2022
28.09.2022Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 160/2668/6A/108/2022
28.09.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 63/2642/8D/204/2019
30.09.2022Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 269/2012 (AspraDent)
30.09.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20/2017
21.11.2022Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 93/2642/8C/220/2017
22.11.2022Nájomná zmluva č. 110/2668/6/9/2022
22.11.2022Nájomná zmluva č. 165/2642/8A/8/2022
22.11.2022Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14/TR/2022