Zmluvy 2014

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
04.01.2014 SSE - dodávka elektriny- Gazdovska (SSE)                          
04.01.2014 SSE - dodávka elektriny- Gazdovska (SSE)                          
08.01.2014 Doplnok č.2 k KZ č.338/2013/KM/2.4.1 zo dňa 22.06.2013 (Mesto Prievidza)   
09.01.2014 Poistenie za zodpovednosti za škodu - IVECO (Komunálna poisťovňa)  
09.01.2014 Poistenie za zodpovednosti za škodu - Škoda (Komunálna poisťovňa)  
20.01.2014 Zmluva č. 168341 o postúpení práv z uzvretej zmluvy č. 306200041 Trhová SV (StVPS)    
20.01.2014 Zmluva č. 168341 o postúpení práv z uzvretej zmluvy č. 306200041 Trhová (StVPS)    
23.01.2014 Zmluva o nájme nebyt. priest. (PTH)           
23.01.2014 PTH- nájom nebyt.priestorov garážová1***                     
24.01.2014 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 1-G/2014/T+SV+EL (Lívia Trn Gavlasová) 
29.01.2014 Kúpna zmluva (TEZAS)                                                  
29.01.2014 Dodatok č.23 k Zmluve o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza) 
07.02.2014 Zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 9A/35 (SSE-D)       
17.02.2014 Zmluva o spolupráci (Zita Čajová)                              
28.02.2014 Dodatok č.1/2014 ku zmluve č.312/2013 zo dňa 06.11.2013 (Jana Dulajová)         
12.03.2014 Doplnok č.3 k KZ č.338/2013/KM/2.4.1 zo dňa 22.06.2013 (Mesto Prievidza)       
18.03.2014 Zmluva - stravné poukážky (LE CHEQUE DEJEUNER)           
26.03.2014 Dodatok č.1 k zmluve nájme zariadenia (UNIKONT SLOVAKIA)     
01.04.2014 Zmluva o dielo č. 11/2014 (JKBOZ)                              
10.04.2014 Zmluva o dielo (AD značenie,s.r.o.)                                
14.04.2014 Zmluva o dielo č. 01/2014 (DDD STAR)                      
14.04.2014 Zmluva o dielo č. 02/2014 (DDD STAR)                   
14.04.2014 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 2-G/2014/T+SV+EL (Simona Sekerová)     
23.04.2014 Dodatok č.24 k Zmluve o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza)
25.04.2014 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 3-G/2014/T+SV+EL (Iveta Fodorová)      
30.04.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve (TO-MY-STAV)                 
30.04.2014 Komisionárska zmluva (TO-MY-STAV)                             
07.05.2014 Zmluva o dodávke a odbere tepla (PTH a.s.)                  
13.05.2014 Kúpna zmluva č. KO/05/14 (UNIKONT SLOVAKIA)                             
15.05.2014 Zmluva o postúpeni práv a povinností odberateľa (StVPS)                     
20.05.2014 Technické služby- Zmluva o užívaní tech. zar.***                 
29.05.2014 Správa ciest TSK - zmluva o užívaní tz.***                           
30.05.2014 Príloha č. 8 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č. 19-P/2011/T+SV+EL (Mesto Prievidza)      
15.06.2014 Kúpna zmluva (ELKO)                                  
17.06.2014 Dodatok č. 1/2014 k Zml. 269/2012 o nájme nebyt. priestorov zo dňa 01.10.2012 (AspraDent)        
23.06.2014 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 10541/2007 (Slovesnká pošta)         
01.07.2014 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 11-P/2014/T+SV+EL (Ľuboš Matiaško)       
01.07.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č. 11-P/2014/T+SV+EL (Ľuboš Matiaško)       
16.07.2014 Zmluva o dodávke plynu (SPP, a.s.)                              
23.07.2014 Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru (Tatra-Leasing)             
23.07.2014 Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva (Tatra-Leasing)     
23.07.2014 Návrh poistnej zmluvy - Multicar (GENERALI)                      
05.08.2014 Zmluva o zabezpečení služieb č. 3 Garážová/2014/T+TÚV+SV+EL (T+T, a.s.) 
26.08.2014 Príloha č. 2 k Zmluve č. 140/T/2006 Požiadavka NBP na rok 2015 (PTH) 
26.08.2014 Príloha č. 2 k Zmluve č. 098/T/2006 Požiadavka Byty na rok 2015 (PTH) 
26.08.2014 Príloha č. 2 k Zmluve č. 003/T/2006 Požiadavka Gazdovská I.2015 (PTH) 
27.08.2014 Poziadavka na odber tepla pre rok 2015 Gazdovska (PTH)           
31.08.2014 Zmluva o zabezpečení služieb č. 3 Garážová/2014/T+TÚV+SV+EL (TSMPD, s.r.o.)  
09.09.2014 Zmluva č. 92564606 o postúpení práv z uzavretej zmluvy č. 306200041 Gazdovská 9 (StVPS)     
30.09.2014 Zmluva o dielo 720/2014/OZ/2.4.1. (Mesto Prievidza)  
02.10.2014 Zmluva o poskytovaní činnosti (Tibor Mello AUTODOPRAVA) 
02.10.2014 Zmluva o poskytovaní činnosti  (Milan Vrecko)                     
13.10.2014 Zmluva o nájme zariadenia (TSMPD)
13.10.2014 Zmluva o výkone zimnej údržby (AGROPROFIT)                      
13.10.2014 Zmluva o výkone zimnej údržby (AGRODAN)       
15.10.2014 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 12-P/2014/T+SV+EL (Šťastie si ty, o. z.)       
15.10.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č. 12-P/2014/T+SV+EL (Šťastie si ty, o. z.)     
16.10.2014 Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č. 20-P/2014/T+SV+EL (Mesto Prievidza)       
23.10.2014 Zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 9A/25 (SSE-D)       
23.10.2014 Zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 9A/2 (SSE-D)       
23.10.2014 Zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 9A/19 (SSE-D)       
23.10.2014 Zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 9A/39 (SSE-D)       
25.10.2014 Dodatok č.25 k Zmluve o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza) 
28.10.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve (Prievidza Ivnest)        
04.11.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 11/2014 (JKBOZ)         
22.11.2014 Zmluva o dielo 872/2014/OZ/2.4.1. (Mesto Prievidza)  
26.11.2014 Zmluva č. 92566048 o postúpení práv z uzavretej zmluvy č. 306200041 Chalúpku 10 (StVPS)  
01.12.2014 Komisionárska zmluva (TO-MY-STAV)           
12.12.2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny Gazdovská 13 (SSE) 
12.12.2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny Gazdovská 15 (SSE) 
16.12.2014 Zmluva č. 92564693 o postúpení práv z uzavretej zmluvy č. 313202082 Gazdovská 13 (StVPS)     
19.12.2014 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 010/T/2014 (PTH) 
19.12.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 010/T/2014 (PTH)
19.12.2014 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 010/T/2014 (PTH)