Prevádzkový čas predaja na trhoviskách

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom na ul. T. Vansovej 24 v Prievidzi (IČO: 36 349 429) ako správca trhoviska nachádzajúceho sa v Prievidzi na Trhovej ulici, Trhovisko Píly - II. obvod, Vám týmto oznamuje, že prevádzkový čas predaja je: od 1.4. do 10.11 v pondelok až v piatok v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. do 14:00 hod.