Prevádzkový čas predaja na trhoviskách

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom na ul. T. Vansovej 24 v Prievidzi (IČO: 36 349 429) ako správca trhovísk nachádzajúcich sa v Prievidzi na Trhovej ulici, Trhovisko Píly - II. obvod a Trhovisko Hviezdoslavova, Vám týmto oznamuje, že prevádzkový čas predaja je: v pondelok až v piatok v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. do 14:00 hod.