Zmluvy 2013

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
03.01.2013 Dodatok č.1  - Prievidza Invest***                                     
28.01.2013 Zmluva združenej dodávke elektriny Trhová WC (SSE)                
28.01.2013 Príloha č. 2/6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 S. Chalúpku 10(2013) (PTH)
05.02.2013 Doplnok č.21 k Zmluve o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza) 
07.03.2013 Zmluva - stravné  poukážky (LE CHEQUE DEJEUNER)            
22.03.2013 Zmluva - audítorské služby (STRAKA & Partners, s.r.o.)          
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - S.Chalupku (SSE)                             
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - PK 3 (SSE)                                      
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Dom služieb (SSE)                            
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Hurbana (SSE)                                 
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Dom služieb (SSE)                            
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Cigl.cesta (SSE)                              
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Vansovej24 (SSE)                           
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Nová 4 (SSE)                                
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Bojnicka21 (SSE)                             
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Bojnicka43 (SSE)                            
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Gorkého (SSE)                                
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Hviezdoslavova (SSE)                      
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Hlinku 11 (SSE)                                
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Ciglianska 8A (SSE)                         
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Ciglianska 8B (SSE)                           
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Ciglianska 8C (SSE)                          
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Ciglianska 8D (SSE)                         
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Ciglianska (SSE)                              
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Ciglianska 6 (SSE)                          
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Ciglianska 6A (SSE)                        
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Ciglianska 9 (SSE)                         
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Ciglianska 9A (SSE)                       
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Kútovská (SSE)                             
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Kútovská  11 (SSE)                       
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Kútovská  11 (SSE)                      
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Kútovská  13 (SSE)                       
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Kútovská  13 (SSE)                       
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Falešníka 14 (SSE)                         
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Falešníka 14 (SSE)                        
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Falešníka 14 (SSE)                        
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Chalupku 4 (SSE)                         
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Chalupku 4 (SSE)                         
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Chalupku 4 (SSE)                         
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Chalupku 4 (SSE)                         
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Košovská 17 (SSE)                       
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Košovská 17/1 (SSE)                     
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Košovská 17/2 (SSE)                     
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Košovská 17/4 (SSE)                     
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Košovská 15 (SSE)                        
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Vansová 12 (SSE)                        
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Kútovská 9 (SSE)                        
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Košovská 17/3 (SSE)                        
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Matice Slovenskej (SSE)                        
27.03.2013 SSE - dodávka elektriny - Hurbana (SSE)                        
16.04.2013 Dodatok č.1***                                                                  
27.05.2013 Zmluva o spolupráci***                                                 
22.06.2013 Komisionárska zmluva (Mesto Prievidza)                            
24.07.2013 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 4-P/2013/T+SV+EL (VOSPO)    
26.07.2013 Zmluva o dielo***                                                             
29.07.2013 Zmluva Autokomplex***                                                  
01.08.2013 Dodatok č.22 k Zmluve o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza) 
06.08.2013 Dohoda o refundácii ceny práce (TEZAS)                       
21.08.2013 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2013 Všetky NBP(2014) (PTH)    
26.08.2013 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 5-P/2013/T+SV+EL (C.D.TRANS)
06.09.2013 Zmluva o nájme komunálneho vozidla MULTICAR TREMO (UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.)  
09.09.2013 Zmluva o autokredite (Škoda Kredit)                          
13.09.2013 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 6-P/2013/T+SV+EL (VOSPO)    
17.09.2013 Dohoda o zrušení a uzavretí novej prílohy č. 54 obchodnej zmluvy č. 306201315 (StVPS)
24.09.2013 Kúpna zmluva - posypová nadstavba (Albera Slovensko, s.r.o.)  
27.09.2013 Zmluva o predaji motorových palív (SLOVNAFT a.s.)             
30.09.2013 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla***                  
30.09.2013 Zmluva o zabez. dod. tepla (Vaše Svetové Okná)             
30.09.2013 Zmluva o užívaní časti objektu na Garážovej č. 1 (UNIPA)     
02.10.2013 Zmluva o odhŕňaní z MK počas ZÚ 2013/2014 (RS-Centrum)        
09.10.2013 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 7-P/2013/T+SV+EL (Zuzana Gašparovičová)    
11.10.2013 Dohoda o zrušení prílohy č. 47 obchodnej zmluvy č. 306201315 (StVPS)
14.10.2013 Dodatok k poistnej zmluve (Allianz)                          
14.10.2013 Dodatok k poistnej zmluve***                                     
14.10.2013 Zmluva č. 168341 o postúpení práv z uzavretej zmluvy č. 306200041 Garážová SV (Mesto Prievidza)
14.10.2013 Zmluva č. 168341 o postúpení práv z uzavretej zmluvy č. 306200041 Garážová (Mesto Prievidza)
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)       
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č.1)  
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR)     
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (Zväz diabetikov Slovenska ZO DIAPREUGE)    
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (Prievidzký spolok nepočujúcich)       
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (SZZP, ZO ONKO)                
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č.2)  
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (SZZP, ZO ONKO)                   
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (ŠŤASTIE SI TY, o.z.)         
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (OZ Maruška)         
18.10.2013 Zmluva o zabezpečení služieb (ILCO klub)            
01.10.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 39VY2006 (UBYFO-REVID)               
30.10.2013 Povinné zmluvné poistenie - traktor (UNIQA)                        
30.10.2013 Povinné zmluvné poistenie - Multicar (WUSTENROT)         
30.10.2013 Povinné zmluvné poistenie - Škoda YETI (Allianz)       
01.11.2013 SSE - dodávka elektriny - Garážová (SSE)                 
04.11.2013 ARECA KVETY s.r.o Dodatok ku zmluve***                     
04.11.2013 Dodatok č.3/2013 k Zm. č. 159/2010 o nájme nebyt. priestorov (FUN CAFFE s.r.o.)           
05.11.2013 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov - zmena sídla (Charita)      
07.11.2013 Povinné zmluvné poistenie - Renault (UNIQA)            
07.11.2013 Zmluva o poskytovaní činností (Vrecko Milan)            
07.11.2013 Zmluva o poskytovaní činností (Mello Tibor)             
08.11.2013 Zmluva o nájme zariadenia - malotraktor ISEKI (UNIPA)                
08.11.2013 Zmluva o výkone zimnej údržby MK (TEZAS)                     
08.11.2013 Havarijne poistenie - Renault (UNIQA)                        
08.11.2013 Mandátna zmluva (TO-MY-STAV)                                 
11.11.2013 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 2-g/2013/T+SV+EL (Jana Dulajová)       
15.11.2013 Zmluva o odhŕňaní snehu z MK počas ZÚ (AGROPROFIT)          
15.11.2013 Zmluva o odhŕňaní snehu z MK počas ZÚ (AGRODAN)           
18.11.2013 Zmluva o výkone správy (OSBD)                     
20.11.2013 Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 098/T/2013 (PTH)    
20.11.2013 Príloha č. 2/7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2013 Garážová(2013) (PTH)    
20.11.2013 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2013 Garážová(2014) (PTH)    
23.11.2013 Zmluva o dodávke a odbere studenej vody a stočného č. FAL12/SV/2013 (Bytos)      
27.11.2013 Zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 9A/49 (SSE-D)       
29.11.2013 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 28.02.2011 (JUDr. Lukáčová)  
01.12.2013 Dodatok č.1 k ZoD 2/2012 zo dňa 05.04.2012 (JKBOZ)        
03.12.2013 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 20-P/2013/T+SV+EL (Mesto Prievidza)      
06.12.2013 Doplnok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 338/2013/KM/24.1 (Mesto Prievidza)      
19.12.2013 Zmluva č. 168143 o postúpení práv z uzavretej zmluvy č. 313202082 Gazdovská 11 (TO-MY-STAV) 
20.12.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny Gazdovská 11 (SSE)