Obchodný nebytový priestor na Ul. Gorkého 1

Nebytový priestor na Ul. Gorkého 1

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Popis1
Popis1
Popis2

Ponúkame Vám prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 47,74 m2 + 27,16 m2 podiel na spoločných priestoroch (čakáreň, WC...), nachádzajúceho sa v komplexe zdravotného strediska na Ul. Gorkého. Obchodný priestor má vstup z pasáže. Pozostáva z čakárne, z dvoch WC a dvoch miestností. V priestore sa nachádza prípojka elektriny. Vykurovanie je zabezpečené z centrálneho zdroja tepla.

Nájomné 410,00 EUR bez DPH/mesiac , bez platieb za energie.

Výmera jednotlivých miestností:
1.32 21,38 m2
1.33 23,06 m2
1.40 WC 3,30 m2
1.39 čakáreň - podiel na spol. priestoroch 24,24 m2
1.41 WC - podiel na spol. priestoroch 2,92 m2

Informácie k službám Vám poskytne: p. Tomášiková, kontakt 046/5111916

Kontaktné osoby:
Peter Dušek
t.č. 046/51 11 917
Ing. Lucia Bucáková
t.č. 046/51 11 911