Zmluvy 2012

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
01.01.2012 Dohoda o platbách (SSE)                                           
02.01.2012 Dodatok č.1 k ZoD č.39HT2006 (UBYFO-REVID, s.r.o.)            
02.01.2012 Dodatok č.1 k ZoD č.39VY2006 (UBYFO-REVID, s.r.o.)            
09.01.2012 Dohoda o poskytnutí služby a o úhrade za službu (Kongregácia Dcér Božskej Lásky)     
15.01.2012 Dohoda o platbách (SSE)                                           
23.01.2012 Zmluva o poistení (Allianz)                                           
26.01.2012 Dodatok č. 2 - Zmluva o termínovanom úvere (DEXIA banka)
13.02.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 2/2012 (STRAKA & Partners, s.r.o.)      
14.02.2012 Zmluva o poistení (Allianz)                                               
14.02.2012 Zmluva o poistení (Allianz)                                              
02.03.2012 Príloha č. 39 k obchodnej zmluve č. 306200041 (VEOLIA)  
02.03.2012 Príloha č. 40 k obchodnej zmluve č. 306200041 (VEOLIA)  
02.03.2012 Príloha č. 42 k obchodnej zmluve č. 306200041 (VEOLIA)  
12.03.2013 Zmluva č. 168341 o postúpení práv z uzavretej zmluvy č. 306200041 Šafárika (Mesto Prievidza)
12.03.2013 Zmluva č. 168341 o postúpení práv z uzavretej zmluvy č. 306200041 Mišúta (Mesto Prievidza)
12.03.2013 Zmluva č. 168341 o postúpení práv z uzavretej zmluvy č. 306200041 Šafárika 26 (Mesto Prievidza)
19.03.2012 Dodatok č.1/2012 k Zm. č.186/2010 o nájme nebyt. priestorov zo dňa 23.3.2010 (Pediatros, s.r.o.)
19.03.2012 Dodatok č.2/2012 ku zmluve č.188/2010***                     
26.03.2012 Kúpna zmluva - spotrebný materiál pre tlačiarne (ELKO)       
27.03.2012 Dodatok č.2/2012 ku zmluve č.183/2010***                     
27.03.2012 Dodatok č.1/2012  ku Zm. č.232/2011 o nájme nebyt. priestorov zo dňa 21.01.2011 (Miriam Čavojská) 
05.04.2012 Zmluva o dielo č. 02/2012 (JKBOZ)                                     
10.04.2012 Zmluva o dielo č. 01/2012 (DDD STAR, s.r.o.)                          
10.04.2012 Zmluva - havarijné poistenie (Allianz)                                        
23.04.2012 Zmluva - povinné zmluvné poistenie (Allianz)                    
27.04.2012 Zmluva o prenájme vozidla (HANES Slovakia, s.r.o.)                  
04.05.2012 Zmluva o používaní súkromného konateľom spoločnosti SMMP, s.r.o.     
09.05.2012 Zmluva o dielo č.09-05/2012 (INSTA-PL, s.r.o.)                     
11.05.2012 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 2-g/2012/T+SV+EL (Jana Dulajová)      
16.05.2012 Dodatok č.1***                                                               
23.05.2012 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 6-P/2012/T+SV+EL (ELETECHNO)
23.05.2012 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 7-P/2012/T+SV+EL (ELETECHNO)
28.05.2012 Dodatok k poistnej zmluve (Allianz)                                   
28.05.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany??? (Mesto Prievidza)                          
01.06.2012 Dodatok č.1***                                                               
01.06.2012 Dodatok č.2/2012 ku zmluve č.161/2010 o nájme nebytových priestorov zo dňa 3.2.2010 (VEVERIČKA) 
11.06.2012 Dodatok  ku zmluve o prenájme vozidla 040023/PD (HANES Slovakia, s.r.o.)    
11.06.2012 Zmluva-havarijné poistenie (Allianz)                              
13.06.2012 Zmluva o oprave komunikácie (Cestné stavby, Považská Bystrica, s.r.o.)     
15.06.2012 Zmluva o pôžičke***                                                      
18.06.2012 Zmluva povinné zmluvné poistenie (Allianz)                            
16.07.2012 Kúpna zmluva - posypová nadstavba (Albera Slovensko, s.r.o.)***       
16.07.2012 Zmluva o poskytovaní služieb (Centrálna obstarávacia agentúra)     
23.07.2012 Zmluva o zapožičaní stroja č. 102/2012 (INGOTTO, s.r.o.)             
26.07.2012 Zmluva o dodávke a distribucii***                                  
26.07.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii***                                  
10.08.2012 Príloha č. 7 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č. 19-P/2011/T+SV+EL (Mesto Prievidza)      
13.08.2012 Zmluva o plynofikácii objektu č. 13-08/2012 (INSTA-PL)                
15.08.2012 Zmluva o výkone správy (Mesto Prievidza)                         
28.08.2012 Dodatok č.3-Prima  banka***                                           
28.08.2012 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 Lúčna 12 (PTH)
28.08.2012 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 VS-9(2013) (PTH)
28.08.2012 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 Gorkého Lekáreň(2013) (PTH)
28.08.2012 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 Zdravotné stredisko(2013) (PTH)
28.08.2012 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 Hviezdoslavova 3(2013) (PTH)
28.08.2012 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 Falešníka 12(2013) (PTH)
28.08.2012 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 Falešníka 14(2013) (PTH)
28.08.2012 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 098/T/2006 Kútovská 9, 11, 13(2013) (PTH)
01.10.2012 Kúpna zmluva č. 107/2012 (INGOTTO, s.r.o.)                          
01.10.2012 Zmluva o výkone správy (Mesto Prievidza)                         
01.10.2012 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 3-g/2012/T+SV+EL (AspraDent)     
04.10.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 65/2008 (ALFA TRADING)   
31.10.2012 Dodatok č.4 k Nájomnej zmluve o nájme hmotného investičného majetku zo dňa 31.10.2002 (PTH)   
31.10.2012 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve o nájme hmotného investičného majetku zo dňa 31.10.2002 (PTH)       
01.11.2012 Dodatok č.2 ku Zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 28.02.2011 (JUDr. Ľubica Lukáčová) 
08.11.2012 Zmluva o postúpeni práv a povinností odberateľa zo zmluvy č. 306200041 zo dňa l.l1.2012 (StVPS)  
09.11.2012 Zmluva o elektronickej faktúre č.12220979 (Softip)             
10.12.2012 Zmluva o nájme spoločných priestorov (PTH)                       
17.12.2012 Dodatok č.20 k Zmluve o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza) 
21.12.2012 Dodatok č.1 k Nájomne zmluve (PTH)                            
21.12.2012 Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve o nájme hmotného investičného majetku zo dňa 31.10.2002 (PTH) 
21.12.2012 Dodatok č.5 k Nájomnej zmluve o nájme hmotného investičného majetku zo dňa 31.10.2002 (PTH) 
31.12.2012 Zmluva o poskytovaní služieb (Katastrálny úrad Trenčín)