Zmluvy 2011

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
01.01.2011 Dodávka tepla a teplej vody: Splátkový kalendár (SOŠ polytechnická) 
01.01.2011 Dodávka tepla a teplej vody: Splátkový kalendár (SOŠ polytechnická) 
12.01.2011 Dodatok č.15 k Zmluve o dod. a odbere tepla (PTH)       
13.01.2011 Zmluva o zabezpečení dodávky tepla č. 19-P/2011/T+SV+EL (Mesto Prievidza)      
13.01.2011 Príloha č. 2 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č. 19-P/2011/T+SV+EL (Mesto Prievidza)
26.01.2011 Príloha č. 3 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č. 19-P/2011/T+SV+EL (Mesto Prievidza)
27.01.2011 Dodatok č. 14 k Zmluve o dod.a odb. tepla (PTH)   
03.02.2011 Zmluva o dodávke a odbere studenej vody a stočného č. 1-FAL/SV/2011 (HBP)
03.02.2011 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere studenej vody a stočného č. 1-FAL/SV/2011 (HBP)
25.02.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odb. tepla (SOŠ polytechnická)     
28.02.2011 Príloha č. 4 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č. 19-P/2011/T+SV+EL (Mesto Prievidza)
01.03.2011 Dodávka tepla a teplej vody: Splátkový kalendár SOŠ (SOŠ polytechnická)      
01.03.2011 Dodávka tepla a teplej vody: Splátkový kalendár SOŠ (SOŠ polytechnická)      
01.03.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu (Mesto Prievidza)  
03.03.2011 Zmluva o pripojení (Slovak Telekom)                                                     
11.03.2011 Zmluva o poistení Allianz                                          
19.03.2011 Zmluva o poistení Allianz                                            
31.03.2011 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb (Prievidza Invest)         
01.05.2011 Dodávka tepla a teplej vody: Splátkový kalendár (SOŠ polytechnická)    
01.05.2011 Dodávka tepla a teplej vody: Splátkový kalendár (SOŠ polytechnická) 
02.05.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o dod. a odbere tepla (SOŠ polytechnická)         
11.05.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 40290059 (SOFTIP)          
01.06.2011 Dohoda o platbách (SSE)                                          
16.06.2011 Príloha č.64 k obchodnej zmluve č. 306201315 (VEOLIA)       
01.07.2011 Dodávka tepla a teplej vody: Splátkový kalendár (SOŠ polytechnická)      
01.07.2011 Dodávka tepla a teplej vody: Splátkový kalendár (SOŠ polytechnická)  
31.07.2011 Zmluva o dielo č. 13/2011 (JKBOZ)                           
01.08.2011 Dohoda o platbách (SSE)                                          
13.09.2011 Príloha č.2 k Zmluve o dod.a odb.tepla (PTH)            
13.09.2011 Príloha č.2 k Zmluve o dod.a odb.tepla (PTH)            
13.09.2011 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 098/T/2006 Falešníka 12 (PTH)      
13.09.2011 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 Hviezdoslavova 3 (PTH)  
13.09.2011 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 Lúčna (PTH)  
13.09.2011 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006 Gorkého 1 (PTH)
20.09.2011 Zmluva o pôžičke (PTH)                                         
01.10.2011 Dohoda o platbách (SSE)                                          
01.10.2011 Dodávka tepla a teplej vody: Splátkový kalendár (SOŠ polytechnická)   
06.10.2011 Zmluva o skladovaní (Mesto Prievidza)    
12.10.2011 Dodatok č.2 K ZoD č. 114/06 (ESM-YZAMER)                         
26.10.2011 Zmluva č.168341 (StVPS)                                              
01.11.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu (Mesto Prievidza)        
04.11.2011 Dodatok č.2 k Zmluve o dod.a odb.tepla č. 2 - 2011 (SOŠ polytechnická) 
21.11.2011 Zmluva o pripojení k DS***                                         
21.11.2011 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti (SPP distribúcia, a.s.)     
22.11.2011 Príloha č. 5 k Zmluve o zabezpečení dodávky tepla č. 19-P/2011/T+SV+EL (Mesto Prievidza)
30.11.2011 Zmluva (LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.)                  
09.12.2011 Zmluva o pôžičke (BYTOS)                                              
13.12.2011 Zmluva o dielo (Bytové družstvo Bánovce)      
14.12.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o pôžičke zo dňa 09.12.2011 (BYTOS)              
22.12.2011 Doplnok č.18 k Zm. o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza)
22.12.2011 Doplnok č.19 k Zm. o vykone správy hnut. a nehnut. majetku zo dňa 07.02.2006 (Mesto Prievidza)
30.12.2011 Dodatok č.22/2011 k Náj. zm. o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 2.1.2002 (TEZAS)  
30.12.2011 Mandátna zmluva (Prievidza Invest)                                  
30.12.2011 Zmluva o poslkytovaní služieb v oblosti daňového poradenstva (Ing. Stanislav Čaniga)