Ponuka nájomných bytov

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. v súčasnej dobe ponúka na prenájom voľné dvojizbové a trojizbové byty v lokalite Ciglianska cesta súpisné číslo I.2642 a I.2668, Prievidza.

Zoznam voľných bytov


Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu


Zoznam pridelených bytov


Zoznam vyradených žiadateľov


 

Žiadosť o pridelenie bytu
Čestné vyhlásenie
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Cenník poplatkov SMMP, s. r. o. uhrádzaných v hotovosti