Nájomné zmluvy 2017

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
02.01.2017 Nájomná zmluva 1315/2642/8C/220/2017
02.01.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017 (FOA)
09.01.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2017 (MILIS)
11.01.2017 Nájomná zmluva č/2017/Tr (Jozef Polkoráb)
13.01.2017 Nájomná zmluva 1/2642/8C/112/2017
13.01.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 (PROFIN)
23.01.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 162/2010
25.01.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2017
30.01.2017 Nájomná zmluva 2/2642/8C/113/2017
06.02.2017 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu 1141/2642/8A/112/2016
06.02.2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 5/2017 (ARS PRO FEMINA)
06.02.2017 Nájomná zmluva 3/2642/8A/9/2017
08.02.2017 Nájomná zmluva 4/2642/8A/112/2017
24.02.2017 Nájomná zmluva 5/2642/8D/210/2017
13.02.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorv č. 4/2017
13.02.2017 Nájomná zmluva 6/2642/8A/12/2017
13.02.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2017
17.02.2017 Nájomná zmluva (DOPSTA)
17.02.2017 Nájomná zmluva 7/2642/8A/14/2017
23.02.2017 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 95/2001
24.02.2017 Nájomná zmluva 8/2642/8B/101/2017
28.02.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 953/527/12/4/2016
01.03.2017 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 9.11.2016 (matis)
02.03.2017 Nájomná zmluva 9/2642/8A/107/2017
10.03.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 351/2015
10.03.2017 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. 189/2010
15.03.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov (matis)
20.03.2017 Nájomná zmluva 10/2663/2/2017
22.03.2017 Nájomná zmluva 11/2668/6/3/2017
29.03.2017 Nájomná zmluva 14/2642/8C/111/2017
17.04.2017 Nájomná zmluva 15/2642/8B/110/2017
20.04.2017 Nájomná zmluva č. 2/TR/2017 (Bónová)
20.04.2017 Nájomná zmluva č. 3/TR/2017 (Morvayová)
20.04.2017 Nájomná zmluva č. 4/TR/2017 (Doboš)
20.04.2017 Nájomná zmluva č. 5/TR/2017 (Morvay)
20.04.2017 Nájomná zmluva č. 6/TR/2017 (Morvay)
20.04.2017 Nájomná zmluva č. 8/TR/2017 (Mikulec)
20.04.2017 Nájomná zmluva č. 7/TR/2017 (PLUS, ROMIDA)
24.04.2017 Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. 262/2012 (ELETECHNO)
26.04.2017 Nájomná zmluva č. 9/TR/2017 (Chmelár)
28.04.2017 Nájomná zmluva 12/2642/8B/3/2017
28.04.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 263/2012 (PRODAGRO)
02.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 961/940/11/14/2016
02.05.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy
02.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 958/940/13/12/2016
02.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 961/940/11/15/2016
03.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 966/940/13/5/2016
05.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 928/940/9/5/2016
05.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 938/940/9/4/2016
05.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 939/940/11/15/2016
05.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 948/940/9/13/2016
05.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 977/940/13/9/2016
09.05.2017 Nájomná zmluva č. 7/2017
09.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1069/940/11/1/2016
10.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 941/940/11/4/2016
10.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 951/940/13/1/2016
10.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 960/940/11/5/2016
10.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 983/940/9/11/2016
15.05.2017 Nájomná zmluva č. 16/2668/6/110/2017
15.05.2017 Nájomná zmluva č. 11/TR/2017 (Tóth)
16.05.2017 Nájomná zmluva č. 10/TR/2017 (Murár)
19.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 956/940/11/3/2016
19.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 981/940/11/7/2016
22.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 952/940/13/3/2016
22.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 966/940/13/8/2016
22.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 967/940/9/1/2016
24.05.2017 Nájomná zmluva č. 18/2642/8A/11/2017
24.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 978/940/13/6/2016
24.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1002/940/9/8/2016
25.05.2017 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 300/2013
25.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 976/940/13/11/2016
25.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 986/940/9/12/2016
25.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1001/940/9/4/2016
25.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1011/925/79/9/2016
25.05.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2017 (Afrodita)
26.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 990/940/13/14/2016
26.05.2017 Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy
29.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 955/940/13/10/2016
29.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 963/527/12/3/2016
29.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 985/940/11/11/2016
29.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 998/939/3/18/2016
29.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1018/145/48/5/2016
29.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1022/818/9/8/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 949/940/9/14/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 950/940/9/10/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 954/940/13/2/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 962/940/9/7/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 965/940/9/15/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 970/527/12/8/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 971/527/12/7/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 973/943/5/5/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 975/940/13/15/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 979/940/11/13/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 980/940/11/8/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 987/940/13/7/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 988/926/81/13/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 989/940/9/2/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 993/41/19/3/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 994/940/13/13/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1000/940/13/16/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1003/940/9/9/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1005/940/11/2/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1006/940/11/6/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1007/940/11/12/2016
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1093/2642/8A/206/2016
01.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 999/940/13/4/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1041/2642/8A/210/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1051/2642/8A/204/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1073/2642/8C/202/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1080/2642/8C/9/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1194/2642/8D/202/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1134/2642/8A/104/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1145/2642/8D/7/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1168/2642/8B/104/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1105/2642/8B/204/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1155/2642/8A/211/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1175/2642/8B/212/2016
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1186/2642/8D/8D2016
07.06.2017 Nájomná zmluva 21/416/24/27/2017
07.06.2017 Nájomná zmluva č. 20/2642/8B/112/2017
08.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1036/2642/8C/115/2016
08.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1084/2642/8B/2/2016
08.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1091/2668/6/210/2016
08.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1225/2663/9A/14/2016
08.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1232/2642/8C/119/2016
08.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1315/2642/8C/220/2016
08.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1316/2663/9A/12/2016
08.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 11/2668/6/3/2016
09.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1044/2642/8B/10/2016
09.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1082/2668/6/150/2016
09.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1144/2663/9A/4/2016
09.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1211/2642/8C/103/2016
09.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1256/2663/9A/51/2016
09.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1258/2642/8B/12/2016
09.06.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 1033/2663/9A/31/2016
10.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1174/2642/8B/207/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1026/2642/8B/103/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1048/2642/8C/214/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1051/2642/8B/205/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1054/2642/9A/24/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1055/2663/9A/33/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1150/2642/8A/202/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1158/2642/8B/1/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1192/2642/8D/109
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1212/2642/8C/109/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1239/2663/9A/38/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1306/2642/8C/11/2016
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1308/2642/8C/218/2016
13.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1024/2642/8B/111/2016
13.06.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 1148/2642/8B/208/2016
13.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1203/2642/8C/102/2016
13.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1115/2016/CE (Slovesnká sporiteľňa)
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1016/2663/9A/3/2016
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1042/2668/6A/1/2016
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1057/2642/8B/6/2016
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1076/2642/8B/5/2016
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1077/2642/8A/13/2016
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1125/2668/6A/205/2016
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1159/2642/8B/4/2016
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1238/2663/9A/32/2016
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1313/2642/8C/19/2016
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 15/2642/8B/110/2016
14.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1160/2642/8B/201/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1039/2642/8A/7/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1051/2642/8D/104/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1075/2663/9A/40/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1118/2668/6/106/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1246/2642/8C/215/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1260/2642/8D/201/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1295/2642/8C/101/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1/2642/8C/112/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1311/2642/8A/111/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1146/2663/9A/7/2016
16.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1099/2668/6/108/2016
19.06.2017 Nájomná zmluva č. 12/TR/2017 (Murár)
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 340/2015 (Lackovič)
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1034/2642/8A/214/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1052/2642/8D/107/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1056/2642/8B/210/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1070/2642/8C/1/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1075/2663/9A/40/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1087/2642/8B/209/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1101/2663/9A/11/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1103/2668/6/205/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1115/2668/6/201/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1121/2668/6/109/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1124/2668/6A/204/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1217/2642/8C/107/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1228/2663/9A/17/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1230/2642/8C/116/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1237/2663/9A/30/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1245/2642/8C/212/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1310/2668/6/107/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 10/2663/9A/2/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1190/2642/8D/106/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1185/2642/8D/5/2016
19.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1097/2663/9A/1/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1035/2642/8C/114/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1037/2668/6/9/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1040/2642/8A/2/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1049/2642/8A/109/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1177/2668/6A/101/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1114/2668/6/101/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1218/2642/8C/120/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1220/2663/9A/45/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1240/2642/8C/203/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1290/2642/8C/118/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1297/2668/6/102/2016
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1312/2642/8D/12/2016
21.06.2017 Nájomná zmluva 23/2668/6/103/2017
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 13/2668/6/110/2017
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1092/2668/6A/102/2016
22.06.2017 Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. 339/2015 (BROSE)
22.06.2017 Nájomná zmluva 22/2642/8B/8/2017
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1060/2663/9A/22/2016
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1090/2663/9A/42/2016
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1143/2642/8A/113/2016
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1152/2642/8C/15/2016
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1161/2668/6A/8/2016
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1189/2642/8D/105/2016
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1206/2642/8C/108/2016
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1234/2663/9A/23/2016
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1241/2642/8C/206/2016
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1255/2663/9A/49/2016
23.06.2017 Nájomná zmluva 23/461/3/1/2017
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1136/2642/8D/203/2016
23.06.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 1064/2642/8D/108/2016
23.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1113/2668/6A/5/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1166/2663/8B/11/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1176/2642/8C/208/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1122/2668/6A/201/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1204/2642/8D/110/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1215/2642/8C/3/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1226/2663/9A/15/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1296/2663/9A/25/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1300/2668/6/207/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 18/2642/8A/11/2016
26.06.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 1034/2642/8A/214/2016
26.06.2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 9/2017 (Borko)
26.06.2017 Nájomná zmluva 25/2642/8D/204/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1095/2663/9A/10/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1108/2668/6/6/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1209/2642/8C/219/2016
26.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1292/2642/8D/11/2016
28.06.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 343/2015 (Slovenský skauting)
28.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 14/2642/8C/111/2016
28.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1046/2663/9A/35/2016
28.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1299/2642/8B/206/2016
28.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1309/2663/9A/19/2016
28.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1221/2663/9A/8/2016
28.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1197/2642/8D/206/2016
28.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1112/2668/6/1/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1068/2642/8D/209/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1199/2642/8D/211/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1247/2642/8C/217/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1061/2642/8C/106/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1065/2642/8A/103/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1076/2642/8B/5/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1088/2642/8B/211/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1148/2642/8A/202/2016
30.06.2017 Nájomná zmluva 26/2642/8A/207/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1147/2642/8A/114/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1138/2642/8A/106/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1104/2663/9A/20/2016
30.06.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 1047/2663/9A/50/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1059/2642/8D/9/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1079/2642/8D/208/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1062/2642/8C/110/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1123/2642/8C/12/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1110/2668/6/10/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1126/2642/8A/6/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1169/2663/9A/39/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1148/2642/8A/202/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1149/2642/8A/203/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1157/2642/8A/213/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1171/2642/8B/108/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1181/2642/8C/10/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1181/2642/8C/10/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1183/2642/8C/13/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1188/2642/8D/101/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1191/2642/8D/112/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1205/2642/8D/111/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1214/2642/8C/105/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1216/2663/9A/44/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1231/2642/8C/117/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1235/2663/9A/36/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1259/2663/9A/5/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1261/2663/9A/37/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1106/2663/9A/27/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1208/2668/6/202/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1227/2663/9A/16/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1222/2663/9A/9/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1233/2642/8C/201/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1257/2663/9A/52/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1067/2642/8D/103/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1228/2663/9A/46/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1257/2663/9A/52/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1291/2642/8D/1/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1301/2668/6/203/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1314/2668/6/204/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1317/2663/9A/6/2016
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 5/2642/8D/210/2017
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 6/2642/8A/12/2017
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 7/2642/8A/14/2017
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 8/2642/8B/101/2017
30.06.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 9/2642/8A/107/2017
01.07.2017 Dodatok č. 4 K nájomnej zmluve č. 152/2010 (CBA)
03.07.2017 Nájomná zmluva 27/2642/8C/207/2016
14.07.2017 Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. 212/2011 (Holičstvo AŤA)
20.07.2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 11/2017 (DAME)
24.07.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2017 (sv. Lujza)
31.07.2017 Dodatok č. 2 ku zmluve č. 153/2010 o nájme nebytových priestorov (Beláková)
31.07.2017 Dodatok č. 2 ku zmluve č. 167/2010 o nájme nebytových priestorov (Solčániová)
01.08.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2017 (Jurčáková)
01.08.2017 Dodatok č. 2 ku zmluve č. 155/2010 o nájme nebytových priestorov (Kováčová)
07.08.2017 Zmluva o nájme nebytových priestoru č. 13/2017 (ARS PRO FEMINA)
11.08.2017 Nájomná zmluva 28/2663/9A/13/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 29/1329/9/1/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 30/1329/9/2/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 31/1329/9/3/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 32/1329/9/4/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 33/1329/9/5/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 34/1329/9/6/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 35/1329/9/7/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 36/1329/9/8/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 37/1329/9/9/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 38/1329/9/10/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 39/1329/9/11/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 41/1329/11/1/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 42/1329/11/2/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 44/1329/11/4/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 45/1329/11/5/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 46/1329/11/6/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 47/1329/11/7/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 48/1329/11/8/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 49/1329/11/9/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 50/1329/11/10/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 51/1329/11/11/2017
16.08.2017 Nájomná zmluva 52/1329/11/12/2017
16.08.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 1123/2642/8C/110/2016
18.08.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 1188/2642/8D/101/2016
21.08.2017 Nájomná zmluva 53/2903/21/1/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 54/2903/21/2/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 55/2903/21/3/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 56/2903/21/4/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 57/2903/21/5/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 58/2903/21/6/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 59/2903/21/7/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 60/2903/21/8/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 61/2903/21/9/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 62/2903/21/10/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 63/2903/21/11/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 64/2903/21/12/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 65/2903/23/1/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 66/2903/23/2/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 67/2903/23/3/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 69/2903/23/5/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 70/2903/23/6/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 71/2903/23/7/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 72/2903/23/8/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 75/2903/23/9/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 74/2903/23/10/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 75/2903/23/11/2017
21.08.2017 Nájomná zmluva 79/2903/23/12/2017
22.08.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 8/2642/8B/101/2017
23.08.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 1299/2642/8B/206/2017
28.08.2017 Nájomná zmluva 77/2668/8A/201/2017
30.08.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 2/TR/2017 (Bónová)
30.08.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 1126/2642/8A/6/2016
30.08.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 1067/2642/8D/103/2016
30.08.2017 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve 956/527/12/4/2016
30.08.2017 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 192/2010 (SUN)
06.09.2017 Nájomná zmluva 79/2642/8A/206/2017
11.09.2017 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy dohodou (Gašparovičová)
11.09.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 321/2014 (Madajová)
14.09.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (Polkoráb)
18.09.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (Murár)
18.09.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2017 (Duo-Log)
18.09.2017 Nájomná zmluva 79/2668/6/206/2017
18.09.2017 Nájomná zmluva 80/925/79/9/2017
18.09.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 60/2008 (Duo-Log)
25.09.2017 Nájomná zmluva 80/925/79/9/2017
29.09.2017 Nájomná zmluva (ZŠ Dobšinského)
03.10.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 11/2017 (DAME)
03.10.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2017 (Kováčová)
03.10.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2017 (Beláková)
03.10.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2017 (Solčániová)
06.10.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 327/2014 (Fodorová)
11.10.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (Puchyová)
18.10.2017 Nájomná zmluva 81/2668/6A/2/2017
18.10.2017 Nájomná zmluva 82/2668/6/206/2017
18.10.2017 Nájomná zmluva 83/2642/8B/109/2017
18.10.2017 Nájomná zmluva 83/2642/8B/109/2017
20.10.2017 Nájomná zmluva 84/2668/6/4/2017
20.10.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2017 (Bariová)
25.10.2017 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 926/923/6/4/2016
27.10.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 294/2013 (C.D.TRANS)
30.10.2017 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 998/939/3/18/2016
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 298/2013 (ÚNSS ZO č. 2)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 299/2013 (OZ ŠŤASTIE SI TY)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 301/2013 (ÚNSS ZO č. 31)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 302/2013 (SZZP ZO č. 1)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 303/2013 (OR SZPP Prievidza)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 304/2013 (SZZP ZO zrakovo postichuntých)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 305/2013 (ZO DIAPREUGE Prievidza)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 306/2013 (ILCO klub Prievidza)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 307/2013 (Prievidzký spolok nepočujúcich)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 308/2013 (OZ ŠŤASTIE SI TY)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 309/2013 (SZZP ZO OKNO)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 310/2013 (OZ Maruška)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 331/2013 (OZ ŠŤASTIE SI TY)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, elektrickej energie č. 12-P/2015/T+SV+EL (Mesto Prievidza)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, elektrickej energie č. 19-P/2015/T+SV+EL (Mesto Prievidza)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, elektrickej energie č. 20-P/2015/T+SV+EL (Mesto Prievidza)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, elektrickej energie č. 21-P/2015/T+SV+EL (Mesto Prievidza)
06.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 109/2009 (Hornonitrianska knižnica)
09.11.2017 Nájomná zmluva 87/2642/8C/105/2017
09.11.2017 Nájomná zmluva 88/2642/8C/204/2017
13.11.2017 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 112/2009 (Hornonitrianska knižnica)
13.11.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10/2017 (S. Lujza)
22.11.2017 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
23.11.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2017 (ÚO DPO SR)
24.11.2017 Nájomná zmluva 89/2642/8C/3/2017
06.12.2017 Nájomná zmluva 90/2642/8D/202/2017
11.12.2017 Nájomná zmluva 91/434/1/21/2017
13.12.2017 Nájomná zmluva 92/2642/8A/104/2017
15.12.2017 Nájomná zmluva 93/2642/8C/220/2017