Nájomné zmluvy 2016

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
07.01.2016 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 2/Gar/2015 (TSMPD)
04.01.2016 Nájomná zmluva č. 1/2016/Tr (Zaťková)
27.01.2016 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 827/2642/8A/207/2015
03.02.2016 Nájomná zmluva 898/1338/15/4/2016
08.02.2016 Nájomná zmluva 899/2642/8A/113/2016
08.02.2016 Nájomná zmluva 900/2668/15/4/2016
09.02.2016 Dohoda o urovnaní vzájomných záväzkov
15.02.2016 Nájomná zmluva 901/2663/9A/25/2016
15.02.2016 Nájomná zmluva 902/2642/8B/12/2016
16.02.2016 Nájomná zmluva č. 352/2016 (Sekereš)
19.02.2016 Nájomná zmluva 905/940/9/12/2016
29.02.2016 Nájomná zmluva 907/2663/9A/17/2016
29.02.2016 Nájomná zmluva 908/2668/6A/202/2016
29.02.2016 Nájomná zmluva 909/2642/8C/117/2016
17.03.2016 Nájomná zmluva 910/2642/8D/103/2016
24.03.2016 Dodatok č. 20 k Nájomnej zmluve 488/434/14/74/2012
21.03.2016 Nájomná zmluva 912/2642/8C/113/2016
31.03.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 354/2016 (EIDOS)
04.04.2016 Nájomná zmluva č. 353/2016 (Lahôdky)
13.04.2016 Nájomná zmluva č. 914/1329/11/12/2016
18.04.2016 Nájomná zmluva č. 2/TR/6/2016
21.04.2016 Nájomná zmluva č. 355/2016 (Bališ)
21.04.2016 Nájomná zmluva č. 915/2642/8C/120/2016
21.04.2016 Nájomná zmluva č. 916/2642/8C/19/2016
21.04.2016 Nájomná zmluva č. 917/2642/8D/112/2016
21.04.2016 Nájomná zmluva č. 918/2642/8D/211/2016
24.04.2016 Nájomná zmluva č. 920/2642/8B/201/2016
28.04.2016 Nájomná zmluva č. 4/TR/2016
28.04.2016 Nájomná zmluva č. 5/TR/2016
28.04.2016 Nájomná zmluva č. 921/2642/8A/205/2016
29.04.2016 Nájomná zmluva č. 10/TR/2016
29.04.2016 Nájomná zmluva č. 926/923/6/4/2016
29.04.2016 Nájomná zmluva č. 1173/2642/8B/202/2016
02.05.2016 Nájomná zmluva č. 6/TR/2016
02.05.2016 Nájomná zmluva č. 7/TR/2016
02.05.2016 Nájomná zmluva č. 356/2016
02.05.2016 Nájomná zmluva č. 928/940/9/5/2016
02.05.2016 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 11/TR/6/2016
03.05.2016 Nájomná zmluva č. 927/2642/8C/216/2016
05.05.2016 Nájomná zmluva č. 3/TR/2016
05.05.2016 Nájomná zmluva č. 931/2642/8A/12/2016
09.05.2016 Nájomná zmluva č. 932/2642/8C/110/2016
11.05.2016 Nájomná zmluva č. 935/2642/8B/204/2016
11.05.2016 Nájomná zmluva č. 938/940/9/3/2016
11.05.2016 Nájomná zmluva č. 939/940/11/15/2016
12.05.2016 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 360/2016
12.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 361/2016
13.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 362/2016
16.05.2016 Nájomná zmluva č. 9/TR/2016
18.05.2016 Nájomná zmluva č. 940/940/11/10/2016
18.05.2016 Nájomná zmluva č. 941/940/11/4/2016
18.05.2016 Nájomná zmluva č. 944/416/24/27/2016
19.05.2016 Nájomná zmluva č. 946/2642/8C/220/2016
19.05.2016 Nájomná zmluva č. 947/2642/8B/8/2016
20.05.2016 Nájomná zmluva č. 948/940/9/13/2016
20.05.2016 Nájomná zmluva č. 950/940/9/10/2016
23.05.2016 Nájomná zmluva č. 949/940/9/14/2016
23.05.2016 Nájomná zmluva č. 951/940/13/1/2016
23.05.2016 Nájomná zmluva č. 952/940/13/3/2016
23.05.2016 Nájomná zmluva č. 953/527/12/4/2016
23.05.2016 Nájomná zmluva č. 8/TR/2016
23.05.2016 Nájomná zmluva č. 13/TR/2016
23.05.2016 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 12/TR/6/2016
25.05.2016 Nájomná zmluva č. 957/527/12/2/2016
25.05.2016 Nájomná zmluva č. 958/940/13/12/2016
25.05.2016 Nájomná zmluva č. 961/940/11/14/2016
25.05.2016 Nájomná zmluva č. 14/2016/TR
26.05.2016 Nájomná zmluva č. 954/940/13/2/2016
26.05.2016 Nájomná zmluva č. 956/940/11/3/2016
26.05.2016 Nájomná zmluva č. 959/527/12/6/2016
26.05.2016 Nájomná zmluva č. 960/940/11/5/2016
26.05.2016 Nájomná zmluva č. 962/940/9/7/2016
26.05.2016 Nájomná zmluva č. 963/527/12/3/2016
27.05.2016 Nájomná zmluva č. 985/940/11/11/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 955/940/13/10/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 967/940/9/1/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 970/5270/12/6/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 972/527/12/1/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 965/940/9/15/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 966/940/13/8/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 971/527/12/7/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 977/940/13/9/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 981/940/11/7/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 988/926/81/12/2016
30.05.2016 Nájomná zmluva č. 1231/2642/8C/117/2016
31.05.2016 Nájomná zmluva č. 964/940/11/9/2016
31.05.2016 Nájomná zmluva č. 968/940/13/5/2016
31.05.2016 Nájomná zmluva č. 969/527/12/5/2016
31.05.2016 Nájomná zmluva č. 973/943/5/5/2016
31.05.2016 Nájomná zmluva č. 978/940/13/6/2016
31.05.2016 Nájomná zmluva č. 980/940/11/8/2016
31.05.2016 Nájomná zmluva č. 982/940/9/6/2016
31.05.2016 Nájomná zmluva č. 986/940/9/12/2016
31.05.2016 Nájomná zmluva č. 987/940/13/7/2016
01.06.2016 Nájomná zmluva č. 976/940/13/11/2016
01.06.2016 Nájomná zmluva č. 979/940/11/13/2016
01.06.2016 Nájomná zmluva č. 983/940/9/11/2016
02.06.2016 Nájomná zmluva č. 989/940/9/2/2016
02.06.2016 Nájomná zmluva č. 990/940/13/14/2016
06.06.2016 Nájomná zmluva č. 974/320/24/11/2016
06.06.2016 Nájomná zmluva č. 975/940/13/15/2016
06.06.2016 Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č. 827/2642/8A/207/2015
07.06.2016 Nájomná zmluva č. 990/2668/6/7/2016
09.06.2016 Nájomná zmluva č. 990/2642/8C/11/2016
14.06.2016 Nájomná zmluva č. 993/41/19/3/2016
17.06.2016 Nájomná zmluva č. 1000/940/13/16/2016
20.06.2016 Nájomná zmluva č. 994/940/13/13/2016
20.06.2016 Nájomná zmluva č. 995/939/3/2/2016
20.06.2016 Nájomná zmluva č. 997/939/3/16/2016
20.06.2016 Nájomná zmluva č. 1001/940/9/4/2016
20.06.2016 Nájomná zmluva č. 1002/940/9/8/2016
20.06.2016 Nájomná zmluva č. 1007/940/11/12/2016
20.06.2016 Nájomná zmluva č. 1013/41/17/12/2016
20.06.2016 Nájomná zmluva č. 1014/319/45/3/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 998/939/3/18/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1009/132/7/1/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1011/925/79/9/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1012/944/11/11/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1013/41/17/12/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1015/445/3/4/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1016/2663/9A/3/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1018/145/48/5/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1019/461/3/1/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1020/537/6/2/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1022/818/9/8/2016
21.06.2016 Nájomná zmluva č. 1023/817/1/5/2016
22.06.2016 Nájomná zmluva č. 1024/2642/8B/111/2016
22.06.2016 Nájomná zmluva č. 1003/940/9/9/2016
22.06.2016 Nájomná zmluva č. 1010/353/7/5/2016
22.06.2016 Nájomná zmluva č. 1037/2668/6/9/2016
22.06.2016 Nájomná zmluva č. 1082/2668/6/105/2016
24.06.2016 Nájomná zmluva č. 1005/940/11/2/2016
24.06.2016 Nájomná zmluva č. 1008/194/37/5/2016
24.06.2016 Nájomná zmluva č. 1017/943/7/18/2016
24.06.2016 Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve č. 414/2663/9A6/2011
27.06.2016 Nájomná zmluva č. 1021/885/48/10/2016
27.06.2016 Nájomná zmluva č. 1031/2642/8B/110/2016
27.06.2016 Nájomná zmluva č. 1034/2642/8A/214/2016
27.06.2016 Nájomná zmluva č. 1038/2642/8D/12/2016
27.06.2016 Nájomná zmluva č. 1039/2642/8A/7/2016
27.06.2016 Nájomná zmluva č. 1040/2642/8A/2/2016
27.06.2016 Nájomná zmluva č. 1041/2642/8A/210/2016
27.06.2016 Nájomná zmluva č. 1044/2642/8B/10/2016
27.06.2016 Nájomná zmluva č. 1047/2663/9A/50/2016
27.06.2016 Nájomná zmluva č. 1048/2642/8C/214/2016
28.06.2016 Nájomná zmluva č. 1049/2642/8A/109/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1033/2663/9A/31/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1035/2642/8C/114/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1053/2668/6/204/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1054/2663/9A/24/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1055/2663/9A/33/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1057/2642/8B/6/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1058/2642/8B/201/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1060/2663/9A/22/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1061/2642/8C/106/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1064/2642/8D/108/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1067/2642/8C/103/2016
29.06.2016 Nájomná zmluva č. 1068/2642/8D/209/2016
29.06.2016 Dodatok č.4 k Nájomnej zmluve č. 827/2642/8A/207/2015
30.06.2016 Nájomná zmluva č. 1050/925/73/5/2016
01.07.2016 Nájomná zmluva č. 1069/940/11/1/2016
01.07.2016 Nájomná zmluva č. 1070/2642/8C/1/2016
01.07.2016 Nájomná zmluva č. 1071/2642/8A/14/2016
01.07.2016 Nájomná zmluva č. 1073/2642/8C/202/2016
01.07.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1074/2642/8B/12/2016
01.07.2016 Nájomná zmluva č. 1316/2663/9A/12/2016
01.07.2016 Nájomná zmluva č. 1171/2642/8B/108/2016
04.07.2016 Nájomná zmluva č. 1075/2663/9A/40/2016
04.07.2016 Nájomná zmluva č. 1076/2642/8B/5/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1001/940/11/6/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1026/2642/8B/103/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1036/2642/8C/115/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1042/2668/6A/1/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1051/2642/8D/104/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1052/2642/8D/107/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1059/2642/8D/9/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1063/2663/9A/43/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1077/2642/8A/13/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1078/2663/9A/34/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1079/2642/8D/208/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1080/2642/8C/9/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1081/2663/9A/47/2016
06.07.2016 Nájomná zmluva č. 1085/2668/6A/202/2016
06.07.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1047/2663/9A/50/2016
08.07.2016 Nájomná zmluva č. 1032/2642/8B/112/2016
08.07.2016 Nájomná zmluva č. 1062/2642/8C/12/2016
08.07.2016 Nájomná zmluva č. 1064/2642/8D/108/2016
08.07.2016 Nájomná zmluva č. 1065/2642/8A/103/2016
08.07.2016 Nájomná zmluva č. 1084/2642/8B/2/2016
08.07.2016 Nájomná zmluva č. 1086/2663/9A/21/2016
09.07.2016 Nájomná zmluva č. 1213/2642/8C/104/2016
11.07.2016 Nájomná zmluva č. 1088/2642/8B/211/2016
11.07.2016 Nájomná zmluva č. 1089/2642/8D/212/2016
11.07.2016 Nájomná zmluva č. 1090/2663/9A/42/2016
12.07.2016 Nájomná zmluva č. 1092/2668/6A/102/2016
12.07.2016 Nájomná zmluva č. 1093/2642/8A/206/2016
12.07.2016 Nájomná zmluva č. 1094/2668/6/107/2016
13.07.2016 Nájomná zmluva č. 1051/2642/8B/205/2016
13.07.2016 Nájomná zmluva č. 1056/2642/8B/210/2016
13.07.2016 Nájomná zmluva č. 1087/2642/8B/209/2016
13.07.2016 Nájomná zmluva č. 1091/2668/6/210/2016
13.07.2016 Nájomná zmluva č. 1095/2663/9A/10/2016
13.07.2016 Nájomná zmluva č. 1097/2663/9A/1/2016
14.07.2016 Nájomná zmluva č. 1098/2642/8C/118/2016
14.07.2016 Nájomná zmluva č. 1099/2668/6/108/2016
14.07.2016 Nájomná zmluva č. 1102/2642/8C/216/2016
15.07.2016 Nájomná zmluva č. 1089/2642/8D/10/2016
15.07.2016 Nájomná zmluva č. 1101/2663/9A/11/2016
18.07.2016 Nájomná zmluva č. 1103/2668/6/205/2016
18.07.2016 Nájomná zmluva č. 1105/2642/8B/204/2016
18.07.2016 Nájomná zmluva č. 1106/2663/9A/27/2016
18.07.2016 Nájomná zmluva č. 1107/2642/8B/7/2016
18.07.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1044/2642/8B/10/2016
19.07.2016 Nájomná zmluva č. 1096/2642/8A/111/2016
20.07.2016 Nájomná zmluva č. 1104/2663/9A/20/2016
20.07.2016 Nájomná zmluva č. 1113/2668/6A/5/2016
20.07.2016 Nájomná zmluva č. 1124/2668/6A/204/2016
20.07.2016 Nájomná zmluva č. 1125/2668/6A/205/2016
20.07.2016 Nájomná zmluva č. 1191/2642/8D/112/2016
21.07.2016 Nájomná zmluva č. 1123/2642/8C/110/2016
21.07.2016 Nájomná zmluva č. 1136/2642/8D/203/2016
21.07.2016 Nájomná zmluva č. 1144/2663/9A/4/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1108/2668/6/6/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1111/2668/6/8/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1114/2668/6/101/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1115/2668/6/201/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1116/2668/6/103/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1117/2668/6/104/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1118/2668/6/106/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1122/2668/6A/201/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1129/2668/6A/206/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1133/2642/8A/102/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1137/2642/8A/101/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1140/2642/8A/108/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1142/2642/8A/110/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1143/2642/8A/113/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1145/2642/8D/7/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1146/2663/9A/7/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1150/2642/8A/205/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1152/2642/8C/15/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1157/2642/8A/213/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1158/2642/8B/1/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1160/2642/8B/201/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1163/2663/9A/39/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1168/2642/8B/104/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1176/2642/8C/208/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1178/2642/8C/213/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1198/2642/8D/210/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1199/2642/8D/211/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1207/2663/9A/2/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1208/2668/6/202/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1209/2642/8C/219/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1210/2668/6A/2/2016
22.07.2016 Nájomná zmluva č. 1219/2642/8B/102/2016
25.07.2016 Nájomná zmluva č. 1121/2668/6/109/2016
25.07.2016 Kúpna zmluva - plyn
29.07.2016 Nájomná zmluva č. 1206/2642/8C/108/2016
02.08.2016 Nájomná zmluva č. 1228/2663/9A/17/2016
03.08.2016 Nájomná zmluva č. 1220/2663/9A/45/2016
03.08.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1033/2663/9A/31/2016
04.08.2016 Nájomná zmluva č. 1257/2663/9A/52/2016
05.08.2016 Nájomná zmluva č. 1148/2642/8A/202/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1132/2642/8A/12/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1134/2642/8A/104/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1138/2642/8A/106/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1141/2642/8A/112/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1151/2642/8A/204/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1166/2642/8B/11/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1185/2642/8D/5/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1186/2642/8D/8/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1190/2642/8D/106/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1204/2642/8D/110/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1212/2642/8C/109/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1216/2663/9A/44/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1218/2642/8C/120/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1226/2642/8A/6/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1230/2642/8C/116/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1232/2642/8C/119/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1237/2663/9A/30/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1239/2663/9A/38/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1256/2663/9A/51/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1258/2642/8B/12/2016
08.08.2016 Nájomná zmluva č. 1259/2663/9A/5/2016
10.08.2016 Nájomná zmluva č. 1162/2668/6A/106/2016
10.08.2016 Nájomná zmluva č. 1189/2642/8D/105/2016
10.08.2016 Nájomná zmluva č. 1192/2642/8D/102/2016
10.08.2016 Nájomná zmluva č. 1194/2642/8D/202/2016
10.08.2016 Nájomná zmluva č. 1203/2642/8C/102/2016
10.08.2016 Nájomná zmluva č. 1217/2642/8C/107/2016
10.08.2016 Nájomná zmluva č. 1260/2642/8D/201/2016
11.08.2016 Nájomná zmluva č. 1261/2663/9A/37/2016
15.08.2016 Nájomná zmluva č. 1147/2642/8A/114/2016
15.08.2016 Nájomná zmluva č. 1149/2642/8A/203/2016
15.08.2016 Nájomná zmluva č. 1262/416/24/27/2016
15.08.2016 Nájomná zmluva č. 1187/2642/8A/16/2016
15.08.2016 Nájomná zmluva č. 1188/2642/8D/101/2016
15.08.2016 Nájomná zmluva č. 1242/2642/8C/207/2016
17.08.2016 Nájomná zmluva č. 1201/2642/8C/19/2016
17.08.2016 Nájomná zmluva č. 1205/2642/8D/111/2016
17.08.2016 Nájomná zmluva č. 1214/2642/8C/105/2016
17.08.2016 Nájomná zmluva č. 1222/2663/9A/9/2016
17.08.2016 Nájomná zmluva č. 1223/2663/9A/12/2016
17.08.2016 Nájomná zmluva č. 1225/2663/9A/14/2016
17.08.2016 Nájomná zmluva č. 1240/2642/8C/203/2016
17.08.2016 Nájomná zmluva č. 1245/2642/8C/212/2016
17.08.2016 Nájomná zmluva č. 1247/2642/8C/217/2016
17.08.2016 Nájomná zmluva č. 1255/2663/9A/49/2016
19.08.2016 Nájomná zmluva č. 1182/2642/8C/11/2016
19.08.2016 Nájomná zmluva č. 1226/2663/9A/15/2016
19.08.2016 Nájomná zmluva č. 1229/2663/9A/18/2016
24.08.2016 Nájomná zmluva č. 1179/2642/8C/6/2016
24.08.2016 Nájomná zmluva č. 1246/2642/8C/215/2016
25.08.2016 Nájomná zmluva č. 1197/2642/8D/206/2016
26.08.2016 Nájomná zmluva č. 1224/2663/9A/13/2016
31.08.2016 Nájomná zmluva č. 1180/2642/8C/7/2016
05.09.2016 Nájomná zmluva č. 1161/2668/6A/8/2016
05.09.2016 Nájomná zmluva č. 1170/2642/8B/106/2016
05.09.2016 Nájomná zmluva č. 1183/2642/8C/13/2016
05.09.2016 Nájomná zmluva č. 1235/2663/9A/36/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1243/2642/8C/210/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1265/1344/17/2/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1264/1344/17/1/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1266/1344/17/3/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1267/1344/17/4/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1268/1344/17/5/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1269/1344/17/6/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1270/1344/17/7/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1271/1344/17/8/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1272/1344/17/9/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1273/1344/17/10/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1274/1344/17/11/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1275/1344/17/12/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1276/1344/19/1/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1277/1344/19/2/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1278/1344/19/3/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1279/1344/19/4/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1281/1344/19/6/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1282/1344/19/7/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1283/1344/19/8/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1284/1344/19/9/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1285/1344/19/10/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1286/1344/19/11/2016
07.09.2016 Nájomná zmluva č. 1287/1344/19/12/2016
09.09.2016 Nájomná zmluva č. 1288/2663/9A/46/2016
09.09.2016 Nájomná zmluva 16/2016/NZ/FO (MŠ Dobšinského)
13.09.2016 Nájomná zmluva č. 1221/2663/9A/8/2016
14.09.2016 Nájomná zmluva č. 1025/2642/8B/101/2016
15.09.2016 Nájomná zmluva č. 1181/2642/8C/10/2016
16.09.2016 Nájomná zmluva č. 1174/2642/8B/207/2016
19.09.2016 Nájomná zmluva č. 1169/2642/8B/105/2016
19.09.2016 Nájomná zmluva č. 1177/2668/6A/101/2016
19.09.2016 Nájomná zmluva č. 1251/2642/8B/108/2016
23.09.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 959/527/12/6/2016
26.09.2016 Nájomná zmluva č. 1112/2668/6/1/2016
26.09.2016 Nájomná zmluva č. 1254/2663/9A/48/2016
28.09.2016 Nájomná zmluva č. 1148/2642/8B/208/2016
28.09.2016 Nájomná zmluva č. 1236/2663/9A/29/2016
28.09.2016 Nájomná zmluva č. 1244/2642/8C/211/2016
28.09.2016 Nájomná zmluva č. 1291/2642/8D/1/2016
28.09.2016 Nájomná zmluva č. 1294/2642/8B/112/2016
28.09.2016 Nájomná zmluva č. 1295/2642/8C/101/2016
29.09.2016 Nájomná zmluva č. 1292/2642/8D/11/2016
30.09.2016 Nájomná zmluva č. 992/943/1/13/2016
30.09.2016 Nájomná zmluva č. 1159/2642/8B/4/2016
03.10.2016 Nájomná zmluva č. 1290/2642/8C/118/2016
05.10.2016 Nájomná zmluva č. 1227/2663/9A/16/2016
05.10.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1016/2663/9A/3/2016
08.10.2016 Nájomná zmluva č. 1296/2663/9A/25/2016
10.10.2016 Nájomná zmluva č. 1046/2663/9A/35/2016
10.10.2016 Nájomná zmluva č. 1234/2663/9A/23/2016
19.10.2016 Nájomná zmluva č. 363/2016 (Matiaško)
19.10.2016 Nájomná zmluva č. 1297/2668/6/102/2016
24.10.2016 Nájomná zmluva č. 1215/2642/8C/3/2016
26.10.2016 Nájomná zmluva č. 1241/2642/8C/206/2016
26.10.2016 Nájomná zmluva č. 1298/2663/9A/26/2016
26.10.2016 Nájomná zmluva č. 1299/2642/8B/206/2016
27.10.2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 926/923/6/4/2016
28.10.2016 Nájomná zmluva č. 1300/2668/6/207/2016
28.10.2016 Nájomná zmluva č. 1301/2668/6/203/2016
31.10.2016 Nájomná zmluva č. 1061/2642/8C/106/2016
31.10.2016 Nájomná zmluva č. 1302/1344/19/5/2016
31.10.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1302/1344/19/5/2016
02.11.2016 Nájomná zmluva č. 1175/2642/8B/212/2016
09.11.2016 Nájomná zmluva č. 1155/2642/8A/211/2016
09.11.2016 Nájomná zmluva č. 1304/2642/8A/8/2016
14.11.2016 Nájomná zmluva č. 1211/2642/8C/103/2016
16.11.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 344/2016
16.11.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov 364/2016
21.11.2016 Nájomná zmluva č. 1305/2642/8C/209/2016
25.11.2016 Dohoda č. 366/2016 o ukončení platnosti nájomnej zmluvy
25.11.2016 Nájomná zmluva č. 367/2016
27.11.2016 Nájomná zmluva č. 1303/457/3/1/2016
28.11.2016 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1304/2642/8A/8/2016
28.11.2016 Nájomná zmluva č. 1306/2642/8C/11/2016
30.11.2016 Nájomná zmluva č. 1308/2642/8C/218/2016
02.12.2016 Nájomná zmluva č. 1233/2642/8C/201/2016
02.12.2016 Nájomná zmluva č. 1309/2663/9A/19/2016
14.12.2016 Nájomná zmluva č. 1310/2668/6/107/2016
19.12.2016 Nájomná zmluva č. 1050/925/73/5/2016
19.12.2016 Nájomná zmluva č. 1311/2642/8A/111/2016
21.12.2016 Nájomná zmluva č. 1312/2642/8D/12/2016
23.12.2016 Nájomná zmluva č. 996/939/3/8/2016
23.12.2016 Nájomná zmluva č. 1313/2642/8C/19/2016
28.12.2016 Nájomná zmluva č. 1314/2668/6/204/2016
30.12.2016 Nájomná zmluva č. 1316/2663/9A/12/2016
30.12.2016 Nájomná zmluva č. 1317/2663/9A/6/2016
30.12.2016 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 258/2012