Nájomné zmluvy 2015

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
02.01.2015 Nájomná zmluva 334/2015 (Július Mikula)                       
03.03.2015 Nájomná zmluva 336/2015 (Katarína Balogová)     
03.03.2015 Nájomná zmluva 2/2015/Tr (Ján Škandík)     
13.04.2015 Nájomná zmluva 2/Gar/2015 (TSMPD)
13.04.2015 Nájomná zmluva č. 337/2015 (TAURUS)
15.04.2015 Nájomná zmluva č. 1/TR/2015 (Solárová)
16.04.2015 Nájomná zmluva č. 2/TR/2015 (Bóna)
20.04.2015 Nájomná zmluva č. 3/TR/2015 (Morvay)
20.04.2015 Nájomná zmluva č. 4/TR/2015 (Doboš)
23.04.2015 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č.1/GAR/2014 (T+T, a.s.)
27.04.2015 Nájomná zmluva č. 5/TR/2015 (Kovacs)
29.04.2015 Nájomná zmluva č. 6/TR/2015 (Chmelár)
30.04.2015 Nájomná zmluva č. 7/TR/2015 (Páleš)
30.04.2015 Nájomná zmluva č. 8/TR/2015 (Krpelanová)
30.04.2015 Nájomná zmluva č. 9/TR/2015 (Tóth)
04.05.2015 Nájomná zmluva č. 10/TR/2015 (PLUS)
07.05.2015 Nájomná zmluva č. 11/TR/2015 (Morvay)
07.05.2015 Nájomná zmluva č. 12/TR/2015 (Morvayová)
14.05.2015 Nájomná zmluva č. 13/TR/2015 (Anna Borková)
20.05.2015 Nájomná zmluva č. 14/TR/2015 (Viktor Podobný)
31.05.2015 Dodatok č.1 k Zmluve č. 325/2014 (Marek Kaniansky)
01.06.2015 Nájomná zmluva č. 15/TR/2015 (Pavel Gubáň)
04.06.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 20/2014 (Mesto Prievidza)
19.06.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/Gar/2015 (TSMPD)
03.07.2015 Nájomná zmluva č. 340/2015 (Matiaško)
06.07.2015 Nájomná zmluva 824/2642/8A/114/2015
13.07.2015 Nájomná zmluva 827/2642/8A/207/2015
14.07.2015 Nájomná zmluva 830/2668/6A/101/2015
14.07.2015 Nájomná zmluva 831/940/9/12/2015
15.07.2015 Nájomná zmluva č. 341/2015 (Róbert Dadík)
15.07.2015 Nájomná zmluva č. 342/2015 (FUN CAFFE)
20.07.2015 Nájomná zmluva č. 339/2015 (Brose)
28.07.2015 Dodatok č.2 k Zmluve č. 193/2010 (ZUBTECH)
31.07.2015 Nájomná zmluva č. 343/2015 (Slovenský skauting)
04.08.2015 Dodatok č.5 k Zmluve č. 128/2009 (ORTO-STOM)
10.08.2015 Nájomná zmluva č. 340/2015 (Lackovič)
11.08.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 334/2015 (Mikula)
12.08.2015 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 95/2001 (Magyarová)
18.08.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 315/2014 (Lívia Trn Gavlasová)
26.08.2015 Nájomná zmluva 857/2642/8C/211/2015
27.08.2015 Nájomná zmluva č. 341/2015 (Palkovič)
28.08.2015 Nájomná zmluva č. 342/2015 (LURPOC)
28.08.2015 Nájomná zmluva č. 343/2015 (Orságová)
31.08.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluva č. 343/2015 (Slovenský skauting)
31.08.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 67/2008 o nájme nebytových priestorov (Slovenský skauting)
31.08.2015 Nájomná zmluva č. 839/1338/13/7/2015
04.09.2015 Nájomná zmluva 840/1338/13/8/2015
04.09.2015 Nájomná zmluva 841/1338/13/9/2015
04.09.2015 Nájomná zmluva 842/1338/13/10/2015
04.09.2015 Nájomná zmluva 844/1338/13/12/2015
04.09.2015 Nájomná zmluva 846/1338/15/2/2015
04.09.2015 Nájomná zmluva 853/1338/15/9/2015
07.09.2015 Nájomná zmluva 855/1338/15/11/2015
07.09.2015 Nájomná zmluva 838/1338/13/6/2015
07.09.2015 Nájomná zmluva 858/2642/8C/119/2015
07.09.2015 Nájomná zmluva 862/2663/9A/3/2015
07.09.2015 Nájomná zmluva 860/2668/6/204/2015
07.09.2015 Nájomná zmluva 859/2642/8A/113/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 835/1338/13/3/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 834/1338/13/2/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 849/1338/15/5/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 843/1338/13/11/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 845/1338/15/1/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 836/1338/13/4/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 837/1338/13/5/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 847/1338/15/3/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 848/1338/15/4/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 850/1338/15/6/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 851/1338/15/7/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 852/1338/15/8/2015
08.09.2015 Nájomná zmluva 854/1338/15/10/2015
09.09.2015 Nájomná zmluva 864/2663/9A/41/2015
11.09.2015 Nájomná zmluva 833/1338/13/1/2015
18.09.2015 Nájomná zmluva 865/2668/6A/1/2015
21.09.2015 Nájomná zmluva 856/1338/15/12/2015
21.09.2015 Nájomná zmluva 858/2642/8B/103/2015
22.09.2015 Nájomná zmluva 866/2642/8C/13/2015
14.10.2015 Dodatok 18 k Nájomnej zmluve 91/434/14/5/2011
14.10.2015 Dodatok 14 k Nájomnej zmluve 357/434/14/9/2011
14.10.2015 Dodatok 15 k Nájomnej zmluve 393/434/14/13/2011
14.10.2015 Dodatok 4 k Nájomnej zmluve 671/434/14/16/2014
14.10.2015 Dodatok 14 k Nájomnej zmluve 363/434/14/17/2011
14.10.2015 Dodatok 15 k Nájomnej zmluve 260/434/14/26/2011
14.10.2015 Dodatok 14 k Nájomnej zmluve 501/434/14/28/2012
14.10.2015 Dodatok 14 k Nájomnej zmluve 272/434/14/37/2011
14.10.2015 Dodatok 19 k Nájomnej zmluve 97/434/14/45/2011
14.10.2015 Dodatok 16 k Nájomnej zmluve 194/434/14/47/2011
14.10.2015 Dodatok 14 k Nájomnej zmluve 413/434/14/48/2011
14.10.2015 Dodatok 14 k Nájomnej zmluve 406/434/14/53/2011
14.10.2015 Dodatok 14 k Nájomnej zmluve 434/434/14/67/2011
14.10.2015 Dodatok 5 k Nájomnej zmluve 761/434/14/68/2014
14.10.2015 Dodatok 13 k Nájomnej zmluve 204/434/14/74/2014
16.10.2015 Nájomná zmluva 870/2668/6/210/2015
16.10.2015 Nájomná zmluva 876/939/3/18/2015
16.10.2015 Nájomná zmluva 869/2642/8D/201/2015
19.10.2015 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu 3/2015/TR (Zita Čajová)
19.10.2015 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu 320/20154(Zita Čajová)
21.10.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 827/2642/8A/207/2015
27.10.2015 Nájomná zmluva 868/1329/11/7/2015
27.10.2015 Nájomná zmluva 871/2642/8B/5/2015
27.10.2015 Nájomná zmluva 873/2642/8C/106/2015
27.10.2015 Nájomná zmluva 872/2663/9A/45/2015
27.10.2015 Nájomná zmluva 875/2642/8A/101/2015
27.10.2015 Nájomná zmluva 874/2663/9A/47/2015
09.11.2015 Nájomná zmluva 877/2642/8C/202/2015
09.11.2015 Nájomná zmluva 878/2642/8C/202/2015
09.11.2015 Nájomná zmluva 16/2015/TR (Zita Čajová)
09.11.2015 Nájomná zmluva 347/2015 (Zita Čajová)
09.11.2015 Nájomná zmluva 879/2668/6/3/2015
19.11.2015 Nájomná zmluva 880/2642/8B/207/2015
23.11.2015 Nájomná zmluva 882/2642/8A/110/2015
23.11.2015 Nájomná zmluva 881/2642/8D/202/2015
03.12.2015 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu (O.z. HORIZONT Hornej Nitry)
04.12.2015 Nájomná zmluva č. 348/2015 (MUDr. Ivan Gažo)
04.12.2015 Nájomná zmluva 883/2668/8B/105/2015
08.12.2015 Nájomná zmluva č. 344/2015 (HARMONIA)
08.12.2015 Nájomná zmluva č. 345/2015 (HARMONIA)
08.12.2015 Nájomná zmluva č. 346/2015 (HARMONIA)
09.12.2015 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 149/2010
09.12.2015 Nájomná zmluva č. 349/2015
09.12.2015 Nájomná zmluva 884/2663/9A/37/2015
17.12.2015 Nájomná zmluva 890/940/11/2/2015
17.12.2015 Nájomná zmluva 889/2642/8B/2/2015
17.12.2015 Nájomná zmluva 886/2668/6/206/2015
17.12.2015 Nájomná zmluva 887/2668/6/107/2015
17.12.2015 Nájomná zmluva 888/940/13/8/2015
17.12.2015 Rámcová zmluva o dielo (ZŠ Rastislavová)
18.12.2015 Rámcová zmluva o dielo (ZŠ Umelecká)
18.12.2015 Nájomná zmluva 891/2668/6/10/2015
21.12.2015 Nájomná zmluva 892/2642/8C/105/2015
21.12.2015 Nájomná zmluva 893/2642/8B/11/2015
21.12.2015 Nájomná zmluva 894/2642/8B/2/2015
22.12.2015 Nájomná zmluva č. 351/2015 (Mokrá)
22.12.2015 Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č. 1/Gar/2014 (T+T)