Nájomné zmluvy 2014

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
14.01.2014 Nájomná zmluva č. 314/2014 (PJK s.r.o.)                     
28.01.2014 Nájomná zmluva č. 315/2014 (Lívia Trn Gavlasová)                  
28.01.2014 Nájomná zmluva č. 318/2014 (Jozef Schlosárik)
29.01.2014 Nájomná zmluva č. 317/2014 (PPC, a.s.)                            
31.01.2014 Nájomná zmluva č. 320/2014 (Zita Čajová)                        
24.02.2014 Nájomná zmluva č. 665/2642/8A/207/2014                     
28.02.2014 Nájomná zmluva č. 328/2014 (Pažická Erika)                        
13.03.2014 Nájomná zmluva č. 671/434/14/16/2014
31.03.2014 Nájomná zmluva č. 325/2014 (Marek Kanianský)                     
01.04.2014 Nájomná zmluva č. 1/2014 o nájme pozemku (Margaréta Nikmonová)   
08.04.2014 Nájomná zmluva č. 326/2014 (Sekerová)
11.04.2014 Nájomná zmluva č. 326/2014 (Simona Sekerová)                      
16.05.2014 Nájomná zmluva č. 328/2014 (Pažická Erika)                        
13.06.2014 Nájomná zmluva č. 330/2014 (Ľuboš Matiaško)                      
21.08.2014 Nájomná zmluva č. 20/2014 (Mesto Prievidza)                  
22.08.2014 Nájomná zmluva č. 1/2014/Tr (Margaréta Nikmonová)                
31.08.2014 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1/GAR/2014 (T+T, a.s.)            
30.09.2014 Nájomná zmluva č. 331/2014 (ŠŤSTIE SI TY, o.z.)           
28.10.2014 Nájomná zmluva č. 761/434/14/68/2011
28.11.2014 Nájomná zmluva č. 333/2014 (Janette Majtanová)