Nájomné zmluvy 2013

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
17.01.2013 Nájomná zmluva č.273/2013 (Peter Ďurjak)                              
17.01.2013 Nájomná zmluva č.274/2013 (Štefánia Boboková)                         
01.02.2013 Nájomná zmluva č.278/2013 (Spojená škola internátna, Prievidza)          
11.02.2013 Nájomná zmluva č.277/2013 (Jozef Polkoráb)                            
18.02.2013 Nájomná zmluva č.275/2013 (LNN, s.r.o.)                              
28.03.2013 Nájomná zmluva č.280/2013 (HARMONIA, n.o.)                          
28.03.2013 Nájomná zmluva č.281/2013 (HARMONIA, n.o.)                           
11.04.2013 Nájomná zmluva č.282/2013 (Juraj Tabaček)                             
01.05.2013 Nájomná zmluva č.285/2013 (Vis Maior Trade, s.r.o.)                 
10.05.2013 Nájomná zmluva č.284/2013 (OLA DAUBNER, s.r.o.)                    
15.05.2013 Nájomná zmluva č.286/2013 (Zacharová)                    
14.06.2013 Nájomná zmluva č.290/2013 (ELMERA, s.r.o.)                         
01.07.2013 Nájomná zmluva č.300/2013 (Gabriela Mikulášová)                
01.07.2013 Dodatok č.1/2013 k Nájomnej zmluve č.290/2013 zo dňa 14.06.2013 (ELMERA, s.r.o.)  
12.07.2013 Nájomná zmluva č. 288/2013 (PHARMACY - PD, s.r.o.)
30.07.2013 Nájomná zmluva č. 291/2013 (Marta Ďurtová)                        
31.07.2013 Nájomná zmluva č. 292/2013 (Ľubomír Krištof)                     
22.08.2013 Nájomná zmluva č.294/2013 (C.D.Trans, s.r.o.)                 
02.09.2013 Dodatok č.1/2013 k Nájomnej zmluve č.292/2013 zo dňa 31.07.2013 (Ľubomír Krištof) 
15.09.2013 Nájomná zmluva č.296/2013 (VOSPO, s.r.o.)                      
30.09.2013 Nájomná zmluva č.283/2013 (Yilmaz Toklu)                     
30.09.2013 Nájomná zmluva č.297/2013 (Vaše Svetové Okná)                    
30.09.2013 Nájomná zmluva č.299/2013 (ŠŤASTIE SI TY, o.z.)      
30.09.2013 Nájomná zmluva č.308***                                           
09.10.2013 Nájomná zmluva č.295/2013 (PhDr. Zuzana Gašparovičová)           
14.10.2013 Nájomná zmluva č.311/2013 (DEE, s.r.o.)                           
18.10.2013 Nájomná zmluva č.298/2013 (Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č.2) 
18.10.2013 Nájomná zmluva č.302/2013 (Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č.1)    
18.10.2013 Nájomná zmluva č.303/2013 (OR SZZP Prievidza)                     
18.10.2013 Nájomná zmluva č.304/2013 (SZZP, ZO zrakovo postihnutých)         
18.10.2013 Nájomná zmluva č.305/2013 (Zväz diabetikov Slovenska ZO DIAPREUGE)   
18.10.2013 Nájomná zmluva č.306/2013 (ILCO klub)                        
18.10.2013 Nájomná zmluva č.307/2013 (Prievidzký spolok nepočujúcich)       
18.10.2013 Nájomná zmluva č.309/2013 (SZZP, ZO ONKO)          
18.10.2013 Nájomná zmluva č.310/2013 (OZ Maruška)       
18.10.2013 Nájomná zmluva č.301/2013 (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)    
29.11.2013 Nájomná zmluva č.312/2013 (Jana Dulajová)                 
30.12.2013 Nájomná zmluva č.1/Gar/2014 (T+T, a.s.)                     
30.12.2013 Nájomná zmluva č. 316/2014 (PTH)