Nájomné zmluvy 2012

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
09.01.2012 Nájomná zmluva č.240/2012 (APF DEVELOPMENT, s.r.o.)              
12.01.2012 Nájomná zmluva č.239/2012 (Lýdia Koričanská)                     
20.01.2012 Dodatok č. 3/2012 ku zmluve č. 119/2009 (BELDENTA)               
20.01.2012 Dodatok č. 2/2012 ku zmluve č. 127/2009 (Cipovová)               
20.01.2012 Dodatok č. 3/2012 ku zmluve č. 128/2009 (Poništová)              
20.01.2012 Dodatok č. 3/2012 ku zmluve č. 139/2009 (BEADENT)              
20.01.2012 Dodatok č. 1/2012 ku zmluve č. 193/2010 (ZUBTECH)                
26.01.2012 Nájomná zmluva č.233/2012 (Silvia Sedlárová)                     
01.02.2012 Nájomná zmluva č.254/2012 (MED DENT s.r.o.)                      
01.02.2012 Nájomná zmluva č.255/2012 (BUGGY, s.r.o.)                        
06.02.2012 Dodatok č. 4/2012 ku zmluve č. 128/2009 (Poništová)              
14.03.2012 Nájomná zmluva 488/434/14/57/2012
19.03.2012 Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 188/2010 (Janíková)
23.03.2012 Nájomná zmluva 501/434/14/28/2011
04.04.2012 Nájomná zmluva č.258/2012 (Mária Krpelanová)                   
27.04.2012 Nájomná zmluva č.259/2012 (Eva Bonová)                           
21.05.2012 Nájomná zmluva č.260/2012 (Ing. Jaroslav Belobrad - PROFIN)      
01.06.2012 Nájomná zmluva č.263/2012 (PRODAGRO, s.r.o.)                 
01.06.2012 Nájomná zmluva č.261/2012 (Jana Dulajová)                        
15.06.2012 Nájomná zmluva č.264/2012 (Herta Fecková)                        
01.07.2012 Nájomná zmluva č.265/2012 (Margita Cagáňová)                     
30.07.2012 Dodatok č. 3/2012 ku zmluve č. 127/2009 (Cipovová)               
30.07.2012 Dodatok č. 4/2012 ku zmluve č. 139/2009 (BEADENT)              
13.09.2012 Nájomná zmluva č.267/2012 (Miroslav Okres)                      
20.09.2012 Nájomná zmluva č.266/2012 (Ing. Stanislava Mackovčáková - CA ESET)
01.10.2012 Nájomná zmluva č.269/2012 (AspraDent, s.r.o.)                  
31.10.2012 Nájomná zmluva (PTH)                                             
02.11.2012 Nájomná zmluva č. 270/2012 (Spokojnosť)