Zverejňovanie dokumentov

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:

1. štvrťrok 2012

2. štvrťrok 2012

3. štvrťrok 2012

1. štvrťrok 2013

2. štvrťrok 2013

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:

2. štvrťrok 2014

3. štvrťrok 2014

V 4. štvrťroku 2014 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 1000 €

V 1. štvrťroku 2015 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 1000 €

2. štvrťrok 2015

3. štvrťrok 2015

4. štvrťrok 2015

V 1. štvrťroku 2016 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 1000 €

V 2. štvrťroku 2016 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 1000 €

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

V 2. štvrťroku 2016 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 5000 €

V 3. štvrťroku 2016 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 5000 €

V 4. štvrťroku 2016 neboli zákazky s predpokladanou hodnotou väčšou ako 5000 €