Nájomné zmluvy 2011

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
16.02.2011 Nájomná zmluva č.211/2011 (MISIMA s.r.o.)               
24.02.2011 Nájomná zmluva č.212/2011 (Vlasta Škultétiová, holičstvo AŤA)
28.02.2011 Nájomná zmluva 91/434/14/5/2011
28.02.2011 Nájomná zmluva 97/434/14/45/2011
10.03.2011 Nájomná zmluva č.213/2011 (Marcela Mišeje)               
04.04.2011 Nájomná zmluva č.216/2011 (MISIMA, s.r.o.)                
15.04.2011 Nájomná zmluva 184/434/14/47/2011
18.04.2011 Nájomná zmluva č.217/2011 (ELETECHNO, s.r.o.)              
27.04.2011 Nájomná zmluva 204/434/14/74/2011
18.05.2011 Nájomná zmluva č.218/2011 (Martin Kontina)                 
19.05.2011 Nájomná zmluva č.219/2011 (Ľubica Ondrejková)              
26.05.2011 Nájomná zmluva 260/434/14/26/2011
30.05.2011 Nájomná zmluva 272/434/14/37/2011
31.05.2011 Nájomná zmluva č.221/2011 (Kozák, s.r.o.)                  
07.06.2011 Nájomná zmluva č.220/2011 (V.S.O., s.r.o.)              
13.06.2011 Nájomná zmluva č.222/2011 (Pavol Chrenka)                  
30.06.2011 Nájomná zmluva č.223/2011 (Monika Vidová)                  
30.06.2011 Nájomná zmluva č.224/2011 (KaSS)                           
18.07.2011 Nájomná zmluva č.225/2011 (Monika Djorovičová)             
25.07.2011 Nájomná zmluva 357/434/14/9/2011
27.07.2011 Nájomná zmluva 363/434/14/17/2011
09.08.2011 Nájomná zmluva 375/434/14/58/2011
22.08.2011 Nájomná zmluva 383/434/14/67/2011
14.09.2011 Nájomná zmluva 393/434/14/13/2011
05.10.2011 Nájomná zmluva 406/434/14/53/2011
10.10.2011 Nájomná zmluva 413/434/14/48/2011
08.11.2011 Nájomná zmluva č. 229/2011 (Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.)           
21.11.2011 Nájomná zmluva 232/2011 (Miriam Čavojská)                        
30.11.2011 Nájomná zmluva 234/2011 (Provital, o.z.)                          
30.12.2011 Nájomná zmluva č.237/2011 (MISIMA, s.r.o.)