Vybavovanie žiadostí

 

Postup, ktorý  musí SMMP, s.r.o. dodržiavať  pri vybavovaní  všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane  príslušných

lehôt,ktoré je nutné dodržať                                                  ... TU ...