Prehľad predpisov spoločnosti

Spoločnosť  postupuje  v zmysle  legislatívy a svojich  interných predpisov.

Smernice
P.č. Smernica Stiahnúť
1.Smernica pre preverovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou
2.Interná smernica – Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
3.Interná smernica – Verejné obstarávanie
4.Cenník poplatkov SMMP, s. r. o., uhrádzaných v hotovosti
Kolektívne zmluvy
P.č. Zmluva Stiahnúť
1.Kolektívna zmluva od 01.01.2020
2.Kolektívna zmluva od 01.03.2020
3.Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluva na rok 2020-2021
4.Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluva na rok 2020-2021