PD Technická špecifikácia

  • Kapacita elektrickej energie                           9 MWh
  • Kapacita zemného plynu                          2 000 m3/h
  • Kapacita vodovodnej prípojky                          16 l/s
  • Kapacita požiarneho vodovodu                        20 l/s
  • Kapacita dažďovej kanalizácie                         70 l/s
  • Kapacita splaškovej kanalizácie                       10 l/s

Rozvoj cestnej infraštruktúryPrehad plôch vlastníkovPrehľad rozvojových plôch
Ochranné pásmo letiskaKomunikáciaElektrorozvody - VN rozvody
Rozvody vodyPožiarny vodovodKanalizácia dažďová
Kanalizácia splaškováVTL, STL plynovod