Kontaktné INFO

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.

 • Adresa: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
 • IČO: 36 349 429
 • Bankové spojenie Prima banka:IBAN: SK69 5600 0000 0090 1887 6001
 • Bankové spojenie VÚB: IBAN: SK46 0200 0000 0037 6123 7751

Kontakty:

 • Konateľ spoločnosti - JUDr. Ján Martiček
 • Konateľ spoločnosti - JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
 • Asistentka konateľov - Ing. Lucia Bucáková + 421 46 51 11 911, + 421 911 146 890
 • Fax: + 421 46 5111944

Úradné hodiny:

 • Pondelok: 8:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
 • Streda:     8:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00
 • Piatok:      8:00 - 12:00