PD faktúry

Faktúry za rok 2016

 

11.01.2016 SMMP
11.01.2016 SMMP
11.01.2016 Slovak Telekom
11.01.2016 Slovak Telekom
11.01.2016 Slovak Telekom
12.01.2016 TSMPD
18.01.2016 SPP
20.01.2016 SSE
22.01.2016 SPP
01.02.2016 Slovak Telekom
01.02.2016 Slovak Telekom
05.02.2016 Slovak Telekom
05.02.2016 SPP
05.02.2016 TSMPD
10.02.2016 JUDr. Roman Henčel
11.02.2016 SMMP
12.02.2016 TSMPD
12.02.2016 SMMP
19.02.2016 StVPS
01.03.2016 Slovak Telekom
01.03.2016 SMMP
01.03.2016 Slovak Telekom
03.03.2016 SPP
07.03.2016 Slovak Telekom
08.03.2016 TSMPD
10.03.2016 VIDAP
24.03.2016 Slovak Telekom
01.04.2016 SMMP
01.04.2016 Slovak Telekom
01.04.2016 Slovak Telekom
04.04.2016 LE CHEQUE DEJEUNÉR
04.04.2016 SPP
05.04.2016 TSMPD
06.04.2016 Kováčik
07.04.2016 Slovak Telekom
07.04.2016 Slovak Telekom
15.04.2016 TECO
21.04.2016 ORANGE
26.04.2016 Slovak Telekom
29.04.2016 Slovak Telekom
02.05.2016 VIDAP
02.05.2016 VIDAP
04.05.2016 SMMP
05.05.2016 TSMPD
06.05.2016 ORANGE
13.05.2016 Slovak Telekom
13.05.2016 Slovak Telekom
25.05.2016 VIDAP
31.05.2016 STVPS
31.05.2016 SMMP
02.06.2016 SPP
03.06.2016 TSMPD
14.06.2016 Slovak Telekom
14.06.2016 VIDAP
22.06.2016 ORANGE
07.07.2016 Slovak Telekom
07.07.2016 Slovak Telekom
07.07.2016 VIDAP
07.07.2016 Slovak Telekom
07.07.2016 SMMP
13.07.2016 SPP
13.07.2016 TSMPD
18.07.2016 Jozef Mäsiar
18.07.2016 Jozef Mäsiar
01.08.2016 SPP
05.08.2016 PHOENIX EU
05.08.2016 TSMPD
15.08.2016 SMMP
15.08.2016 SMMP
15.08.2016 Slovak Telekom
15.08.2016 Slovak Telekom
31.08.2016 SMMP
31.08.2016 Kováčik
31.08.2016 StVPS
05.09.2016 SPP
05.09.2016 TSMPD
07.09.2016 GKV&Has
16.09.2016 Slovak Telekom
16.09.2016 Slovak Telekom
03.10.2016 GKV&Has
04.10.2016 TSMPD
05.10.2016 SPP
05.10.2016 Slovak Telekom
06.10.2016 Slovak Telekom
06.10.2016 SMMP
31.10.2016 PLYNOREVÍZIE
02.11.2016 TSMPD
03.11.2016 SMMP
04.11.2016 Slovak Telekom
07.11.2016 Slovak Telekom
07.11.2016 GKV&Has
08.11.2016 Slovak Telekom
09.11.2016 Kováčik
24.11.2016 VIDAP
24.11.2016 StVPS
29.11.2016 ŽELIEZKO
29.11.2016 SMMP
29.11.2016 SMMP
02.12.2016 StVPS
02.12.2016 TSMPD
06.12.2016 Slovak Telekom
06.12.2016 Slovak Telekom
07.12.2016 SPP
09.12.2016 GKV&Has
10.12.2016 SMMP
12.12.2016 ELKO
21.12.2016 VIDAP
30.12.2016 SMMP
03.01.2017 GKV&Has
04.01.2017 Slovak Telekom
11.01.2017 Slovak Telekom
11.01.2017 SMMP
16.01.2017 Slovak Telekom

 

Faktúry za rok 2015

 

21.01.2015 TSMPD
27.01.2015 SPP
27.01.2015 ORANGE
28.01.2015 Slovak Telekom
10.02.2015 SMMP
13.02.2015 SPP
16.02.2015 SMMP
18.02.2015 Slovak Telekom
18.02.2015 TSMPD
18.02.2015 StVSP
24.02.2015 JKBOZ
02.03.2015 TSMPD
04.03.2015 Slovak Telekom
05.03.2015 SMMP
05.03.2015 SMMP
06.03.2015 SPP
12.03.2015 Slovak Telekom
24.03.2015 TSMPD
24.03.2015 Slovak Telekom
02.04.2015 SMMP
02.04.2015 SMMP
08.04.2015 Slovak Telekom
08.04.2015 SPP
22.04.2015 TSMPD
27.04.2015 Slovak Telekom
28.04.2015 SOFTIP
05.03.2015 SMMP
05.03.2015 SMMP
05.05.2015 SOFTIP
05.05.2015 Slovak Telekom
12.05.2015 SPP
14.05.2015 Prima Banka
20.05.2015 TECO
25.05.2015 TSMPD
25.05.2015 PHOENIX EU
27.05.2015 Slovak Telekom
28.05.2015 StVPS
04.06.2015 SMMP
04.06.2015 SMMP
04.06.2015 SPP
17.06.2015 Slovak Telekom
19.06.2015 SC TSK
22.06.2015 TSMPD
06.07.2015 SMMP
13.07.2015 Slovak Telekom
13.07.2015 SPP
13.07.2015 SMMP
13.07.2015 SMMP
13.07.2015 TSMPD
19.08.2015 Slovak Telekom
19.08.2015 SMMP
19.08.2015 SMMP
19.08.2015 REVMONT
19.08.2015 Slovak Telekom
04.09.2015 SPP
04.09.2015 VONSCH
07.09.2015 Ing. Pavol Jurkovič
07.09.2015 Ing. Miroslav Hamáček
08.09.2015 GEOSLUŽBA
08.09.2015 Slovak Telekom
08.09.2015 Ing. Igor Vojtko
08.09.2015 TSMPD
08.09.2015 UP
08.09.2015 Slovak Telekom
09.09.2015 SMMP
09.09.2015 SMMP
10.09.2015 TECH PROJEKT
05.10.2015 Slovak Telekom
05.10.2015 TSMPD
05.10.2015 SMMP
05.10.2015 SMMP
08.10.2015 Slovak Telekom
08.10.2015 SPP
08.10.2015 TSMPD
08.10.2015 WebHouse
14.10.2015 SC TSK
22.10.2015 SMMP
28.10.2015 Ing. Čaniga
28.10.2015 ORANGE
28.10.2015 Kováčik
02.11.2015 Slovak Telekom
02.11.2015 SMMP
02.11.2015 SMMP
06.11.2015 Slovak Telekom
06.11.2015 SPP
10.11.2015 TSMPD
10.11.2015 PLYNOREVIZIE
03.12.2015 TSMPD
04.12.2015 WebHouse
04.12.2015 Slovak Telekom
04.12.2015 Slovak Telekom
04.12.2015 SMMP
04.12.2015 SMMP
04.12.2015 StVPS
04.12.2015 SPP
07.12.2015 PREZAM
21.12.2015 SSE
21.12.2015 Hlinka Jozef
21.12.2015 ISSO
21.12.2015 Slovak Telekom
21.12.2015 Le Cheque Dejeneur