Nájomné zmluvy 2019

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
02.01.2019Nájomná zmluva č. 1/41/19/3/2019
02.01.2019Nájomná zmluva č. 2/2668/6/110/2019
02.01.2019Nájomná zmluva č. 3/2903/21/11/2019
18.01.2019Dodatok č. 5/2018 k Nájomnej zmluve č. 152_2010 o nájme nebytových priestorov (CBA)
25.01.2019Nájomná zmluva č. 5/2663/9A/26/2019
25.01.2019Nájomná zmluva č. 6/2642/8C/101/2019
31.01.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2019
01.02.2019Nájomná zmluva č. 7/2668/6/210/2019
18.02.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 24/461/3/1/2017
12.03.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 336/2015
13.03.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1181/2642/8C/10/2016
15.03.2019Zmluva o užívaní č. 1/2019
19.03.2019Nájomná zmluva 8/2642/8A/2/2019
28.03.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru
29.03.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00609
29.03.2019Nájomná zmluva č. 3/2019 (FLEX STORE)
29.03.2019Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (GLOBANET)
03.04.2019Nájomná zmluva č. 10/2663/9A/43/2019
03.04.2019Nájomná zmluva č. 12/2642/8B/203/2019
03.04.2019Nájomná zmluva č. 14/925/73/5/2019
03.04.2019Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00598
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00599
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00600
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00601
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00602
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00603
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00604
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00605
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00606
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00607
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00608
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00610
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00611
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00612
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00613
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00614
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00615
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00616
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00617
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00618
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00619
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00620
09.04.2019Nájomná zmluva NZ/2019/00621
09.04.2019Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
10.04.2019Nájomná zmluva č. 1/TR/2019
12.04.2019Nájomná zmluva č. 2/TR/2019
12.04.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 958/940/13/12/2016
15.04.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 928/940/9/5/2016
15.04.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 976/940/13/11/2016
17.04.2019Nájomná zmluva č. 9/2663/9A/27/2019
17.04.2019Nájomná zmluva č. 15/940/9/12/2019
24.04.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1243/2642/8C/210/2016
24.04.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1243/2642/8C/210/2016
24.04.2019Nájomná zmluva č. 3/TR/2019
24.04.2019Nájomná zmluva č. 4/TR/2019
24.04.2019Nájomná zmluva č. 5/TR/2019
24.04.2019Nájomná zmluva č. 6/TR/2019
24.04.2019Nájomná zmluva č. 7/TR/2019
24.04.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 968/940/13/5/2016
26.04.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6/401/25/32/2018
29.04.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 981/940/11/7/2016
29.04.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1000/940/13/16/2016
29.04.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/527/12/2/2018
03.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 951/940/13/1/2016
03.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 965//940/9/15/2016
03.05.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 87/2642/8C/105/2017
03.05.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13/527/12/1/2018
06.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 940/940/11/10/2016
06.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 941/940/11/4/2016
06.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 975/940/13/15/2016
06.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 977/940/13/9/2016
06.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 983/940/9/11/2016
06.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 987/940/13/7/2016
10.05.2019Dohoda o ukončení platnosti nájomnej dohodou
10.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1002/940/9/8/2016
10.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1003/940/9/9/2016
13.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 985/940/11/11/2016
15.05.2019Nájomná zmluva č. 8/TR/2019
15.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 960/940/11/5/2016
15.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 966/940/13/8/2016
15.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1181/2642/8C/19/2016
15.05.2019Nájomná zmluva č. 16/2642/8C/217/2019
15.05.2019Nájomná zmluva č. 17/2642/8D/205/2019
17.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 938/940/9/3/2016
17.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 956/940/11/3/2016
17.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 994/940/13/13/2016
17.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1233/2642/8C/201/2016
20.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 948/940/9/13/2016
20.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 949/940/9/14/2016
20.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 950/940/9/10/2016
20.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 954/940/13/2/2016
20.05.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 12/2668/6A/202/2018
20.05.2019Nájomná zmluva č. 18/2642/8B/206/2019
22.05.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2019 (Beláková)
22.05.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2019 (Solčániová)
22.05.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2019 (Kováčová)
22.05.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/9/2016
22.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 967/940/9/1/2016
22.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 980/940/11/8/2016
22.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1118/2668/6/106/2016
24.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 952/940/13/3/2016
24.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 955/940/13/10/2016
24.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 973/943/5/5/2016
24.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 964/940/11/15/2016
24.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 970/527/12/8/2016
24.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 979/940/11/13/2016
24.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 990/940/13/14/2016
24.05.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 17/944/11/11/2017
27.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 978/940/13/6/2016
27.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 988/926/81/13/2016
27.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1005/940/11/2/2016
27.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1006/940/11/6/2016
27.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1007/940/11/12/2016
27.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1069/940/11/1/2016
27.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1175/2642/8B/212/2016
27.05.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 78/2642/8A/206/2017
27.05.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 80/925/79/9/2017
27.05.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 92/2642/8A/104/2017
27.05.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/41/19/3/2019
29.05.2019Nájomná zmluva č. 11/2642/8A/9/2019
29.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 963/527/12/3/2016
29.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 971/527/12/7/2016
29.05.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 982/940/9/6/2016
29.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 989/940/9/2/2016
29.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 999/940/13/4/2016
29.05.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1018/145/48/5/2016
29.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1022/818/9/8/2016
29.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1176/2642/8C/208/2016
29.05.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1303/457/3/1/2016
29.05.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 16/319/45/3/2018
30.05.2019Zmluva o užívaní č. 2/2019 (Mesto Prievidza)
31.05.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 926/923/6/4/2016
31.05.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1001/940/9/4/2016
31.05.2019Dohoda o ukončení platnosti nájomnej dohodou (Afrodita)
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
04.06.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2019 (Sekereš)
05.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1080/2642/8C/9/2016
05.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 43/2642/8D/105/2018
06.06.2019Nájomná zmluva č. 10/2019 (Benková)
10.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 962/940/9/7/2016
10.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1177/2668/6A/101/2016
10.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1316/2668/9A/12/2016
10.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 84/2668/6/4/2017
11.06.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 (FUTURE)
11.06.2019Zmluva o užívaní č. 3/2019 (Mesto Prievidza)
12.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1048/2642/8C/214/2016
12.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1117/2668/6/104/2016
12.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1237/2663/9A/30/2016
12.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1239/2663/9A/38/2016
17.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1121/2668/6/109/2016
17.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 11/2668/6/3/2017
18.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1052/2642/8D/107/2016
18.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1192/2642/8D/109/2016
18.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1204/2642/8D/110/2016
19.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1042/2668/6A/1/2016
19.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1057/2642/8B/6/2016
19.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1077/2642/8A/13/2016
19.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1125/2668/6A/205/2016
19.06.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1160/2642/8B/201/2016
19.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1168/2642/8B/104/2016
19.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1226/2663/9A/15/2016
19.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1245/2642/8C/212/2016
19.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1246/2642/8C/215/2016
19.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1256/2663/9A/51/2016
19.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1290/2642/8C/118/2016
19.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 27/2642/8C/207/2017
19.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 93/2642/8C/220/2017
19.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14/2663/9A/48/2018
19.06.2019Nájomná zmluva č. 19/2663/9A/1/2019
21.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1024/2642/8B/111/2016
21.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1026/2642/8B/103/2016
21.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1035/2642/8C/114/2016
21.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8D/104/2016
21.06.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8D/104/2016
21.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1087/2642/8B/209/2016
21.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1203/2642/8C/102/2016
21.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1257/2663/9A/52/2016
21.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1261/2663/9A/37/2016
21.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1296/2663/9A/25/2016
21.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1310/2668/6/107/2016
21.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 77/2642/8A/201/2017
21.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 51/2642/8B/110/2018
24.06.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1016/2663/9A/3/2016
24.06.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1126/2642/8A/6/2016
24.06.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1033/2663/9A/31/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1037/2668/6/9/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1046/2663/9A/35/2016
24.06.2019Nájomná zmluva č. 20/2642/8C/110/2019
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1070/2642/8C/1/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1073/2642/8C/202/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1076/2642/8B/5/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1101/2663/9A/11/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1108/2668/6/6/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1115/2668/6/201/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1137/2642/8A/101/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1146/2663/9A/7/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1148/2642/8A/202/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1166/2642/8B/11/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1217/2642/8C/107/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1221/2663/9A/8/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1222/2663/9A/9/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1225/2663/9A/14/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1228/2663/9A/17/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1229/2006/9A/18/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1230/2642/8C/116/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1297/2668/6/102/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1301/2668/6/203/2016
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1311/2642/8A/111/2016
24.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 3/2642/8C/111/2018
24.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 28/2663/9A/13/2017
24.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 89/2642/8C/3/2017
24.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1051/2642/8A/204/2017
24.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 42/2668/6/101/2018
24.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 48/2642/8B/7/2018
24.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 53/2663/9A/34/2018
24.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/2663/9A/26/2019
24.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1060/2663/9A/22/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1068/2642/8D/209/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1082/2668/6/105/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1105/2642/8B/204/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1113/2668/6A/5/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1149/2642/8A/203/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1174/2642/8B/207/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1205/2642/8D/111/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1212/2642/8C/109/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1228/2663/9A/46/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1234/2663/9A/23/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1238/2663/9A/32/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1255/2663/9A/49/2016
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1/2642/8C/112/2017
26.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 18/2642/8A/11/2017
26.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 22/2642/8B/8/2017
26.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 83/2642/8B/109/2017
26.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 83/2642/8B/109/2017
26.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/2642/8A/108/2018
26.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 47/2642/8D/12/2018
26.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/2668/6/210/2019
27.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1152/2642/8C/15/2016
27.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1306/2642/8C/11/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1026/2642/8B/102/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1034/2642/8A/214/2016
28.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1041/2642/8A/210/2016
28.06.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1044/2642/8B/10/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1049/2642/8A/109/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1054/2663/9A/24/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1055/2663/9A/33/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1056/2642/8B/210/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1061/2642/8C/106/2016
28.06.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1067/2642/8D/103/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1075/2663/9A/40/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1088/2642/8B/211/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1090/2663/9A/42/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1092/2668/6A/102/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1104/2663/9A/20/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1124/2668/6A/204/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1136/2642/8D/203/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1138/2642/8A/106/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1144/2663/9A/4/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1147/2642/8A/114/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1148/2642/8B/208/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1150/2642/8A/2015/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1156/2642/8A/212/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1157/2642/8A/213/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1159/2642/8B/4/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1163/2663/9A/39/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1183/2642/8C/13/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1185/2642/8D/5/2016
28.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1197/2642/8D/206/2016
28.06.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1199/2642/8D/211/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1209/2642/8C/219/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1211/2642/8C/103/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1216/2663/9A/44/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1218/2642/8C/120/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1232/2642/8C/119/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1241/2642/8C/206/2016
28.06.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1244/2642/8C/211/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1258/2642/8B/12/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1259/2663/9A/5/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1309/2663/9A/19/2016
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1314/2668/6/204/2016
28.06.2019Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 9/2642/8A/107/2017
28.06.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 10/2663/9A/2/2017
28.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 20/2642/8B/112/2017
28.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 21/416/24/27/2017
28.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 25/2642/8D/204/2017
28.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 26/2642/8A/207/2017
28.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 85/2642/8B/3/2017
28.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 90/2642/8D/202/2017
28.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15/2642/8D/212/2018
28.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 46/2668/6/207/2018
28.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 50/2663/9A/21/2018
28.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 52/2663/9A/29/2018
28.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2668/6/110/2019
28.06.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/2642/8A/110/2019
28.06.2019Nájomná zmluva č. 21/2642/8C/4/2019
28.06.2019Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy dohodou (Mrs. Noodl)
28.06.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2019 (JEŽKOVÁ)
29.06.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1144/2663/9A/4/2016
29.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1183/2642/8C/13/2016
29.06.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 23/2668/6/103/2017
03.07.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15/940/9/12/2019
03.07.2019Nájomná zmluva č. 22/2642/8D/106/2019
23.07.2019Dodatok č. 6 k zmluve č. 167/2002 (CIBAMED)
24.07.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 16/2642/8C/217/2019
24.07.2019Nájomná zmluva č. 24/2668/6/206/2019
24.07.2019Nájomná zmluva č. 25/2668/6/10/2019
31.07.2019Nájomná zmluva č. 26/940/9/14/2019
09.08.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 16/2642/8C/217/2019
22.08.2019Nájomná zmluva č. 17/1344/17/11/2019
22.08.2019Nájomná zmluva č. 27/1344/19/12/2019
22.08.2019Nájomná zmluva č. 30/1344/19/6/2019
28.08.2019Nájomná zmluva č. 28/1344/19/8/2019
28.08.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1104/2663/9A/20/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1264/1344/17/1/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1265/1344/17/2/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1266/1344/17/3/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1267/1344/17/4/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1268/1344/17/5/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1269/1344/17/6/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1270/1344/17/7/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1271/1344/17/8/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1273/1344/17/10/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1275/1344/17/12/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1276/1344/19/1/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1279/1344/19/4/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1282/1344/19/7/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1284/1344/19/9/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1285/1344/19/10/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1286/1344/19/11/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1302/1344/19/5/2016
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 19/1344/17/9/2017
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/1344/19/2/2018
28.08.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9/1344/19/3/2018
30.08.2019Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 953/527/12/4/2016
04.09.2019Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1231/2642/8C/117/2016
06.09.2019Nájomná zmluva č. 31/266/6/7/2019
11.09.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 4/2642/8A/110/2019
11.09.2019Nájomná zmluva č. 32/2642/8A/9/2019
11.09.2019Nájomná zmluva č. 57/2642/8A/113/2019
13.09.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1297/2668/6/102/2016
18.09.2019Nájomná zmluva č. 58/2642/8B/109/2019
18.09.2019Nájomná zmluva č. 61/940/9/4/2019
25.09.2019Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
27.09.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1113/2668/6A/5/2016
27.09.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 42/2668/6/101/2018
30.09.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1124/2668/6A/204/2016
30.09.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1273/1344/17/10/2016
30.09.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 47/2642/8D/12/2018
30.09.2019Nájomná zmluva č. 66/2642/8A/112/2019
04.10.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 31/1338/15/1/2018
11.10.2019Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov (ZŠ Dobšinského)
11.10.2019Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve č. 6/2019/NZ/PO (ZŠ Dobšinského)
16.10.2019Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy
17.10.2019Nájomná zmluva č. 45/3010/5B/1/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 46/3010/5B/2/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 47/3010/5B/3/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 48/3010/5B/4/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 49/3010/5B/5/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 50/3010/5B/6/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 51/3010/5B/7/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 52/3010/5B/8/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 53/3010/5B/9/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 54/3010/5B/10/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 55/3010/5B/11/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 55/3010/5B/12/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 33/3010/5A/1/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 34/3010/5A/2/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 35/3010/5A/3/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 36/3010/5A/4/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 37/3010/5A/5/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 38/3010/5A/6/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 39/3010/5A/7/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 40/3010/5A/8/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 41/3010/5A/9/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 42/3010/5A/10/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 43/3010/5A/11/2019
21.10.2019Nájomná zmluva č. 44/3010/5A/12/2019
23.10.2019Nájomná zmluva č. 63/2642/8D/204/2019
25.10.2019Nájomná zmluva č. 62/2642/8B/2/2019
28.10.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1306/2642/8C/11/2016
29.10.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1118/2668/6/106/2016
30.10.2019Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 68/2903/23/4/2017
30.10.2019Nájomná zmluva č. 64/2663/9A/28/2019
31.10.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2019 (CIBAMED)
04.11.2019Nájomná zmluva č. 65/2642/8B/101/2019
14.11.2019Zmluva o nájme parkovacích miest (EURÓPSKE INVESTIČNÉ DRUŽSTVO)
27.11.2019Nájomná zmluva č. 67/2642/8C/104/2019
28.11.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2019
28.11.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2019
28.11.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2019
29.11.2019Nájomná zmluva č. 68/3010/5A/2/2019
29.11.2019Nájomná zmluva č. 69/3010/5A/3/2019
02.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2019
04.12.2019Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 9/2642/8A/107/2017
09.12.2019Nájomná zmluva č. 71/2642/8D/201/2019
10.12.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2019 (ALEXA)
11.12.2019Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy (FUTURE)
16.12.2019Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1113/2668/6A/5/2016
16.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacích miest (EID)
18.12.2019Nájomná zmluva č. 70/2642/8C/205/2019
23.12.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2019 (NN)
30.12.2019Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1183/2642/8C/13/2016
30.12.2019Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 152/2018 (Potraviny Kačka)