Objednávky 2018

Tu je priestor na povinné zverejňovanie objednávok. Možnosť stiahnutia.

Číslo objednávky Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Predmet objednávky Cena Dodávateľ Adresa IČO Zmluva Meno schvaľujúceho Funkcia schvaľujúceho
1/2018/1 19.01.2018 22.01.2018 Dezinsekcia bytov 541,68 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
2/2018/2 01.02.2018 02.02.2018 Kancelárske potreby 100,21 DAFFER Včelárska 1, Prievidza 36320439Rámcova zmluva zo dňa 17.08.2017JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
3/2018/2 08.02.2018 09.02.2018 Antivírus 215,04 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
4/2018/2 08.02.2018 09.02.2018 Stravné lístky 1 781,82 DOXX Kálov 365, Žilina 36391000Kúpna zmluva č. Z201711775_ZJUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
5/2018/2 09.02.2018 09.02.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie 350,00 FITTICH ALARM Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 00634743-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
6/2018/2 28.02.2018 06.03.2018 Servis a údržba klimatizácie 390,00 ELMAR Rad J. Jesenského 8/5, Prievidza 33650977-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
7/2018/3 06.03.2018 06.03.2018 Deratizácia bytov 135,42 HAMACH Agátová 1, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
8/2018/3 06.03.2018 06.03.2018 Vypracovanie znaleckého posudku 100,00 Ing. Valdimár Šramka Na karasíny, Prievidza 42277175- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
9/2018/3 14.03.2018 19.03.2018 Oprava poškodených zvončekov 30,00 A.T.O.S. LR Lúčna 8, Prievidza 36330736-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
10/2018/3 23.03.2018 29.03.2018 Dezinsekcia bytov 135,42 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
11/2018/3 26.03.2018 02.02.2018 Kancelárske potreby 39,25 DAFFER Včelárska 1, Prievidza 36320439Rámcova zmluva zo dňa 17.08.2017JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
12/2018/4 18.04.2018 23.04.2018 Dezinsekcia bytov 384,00 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
13/2018/4 19.04.2018 23.04.2018 Výroba a montáž klamp. výrobkov 1 865,79 Termont-SK Lúčna 12, 971 01 Prievidza 44687443- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
14/2018/4 26.04.2018 30.04.2018 Oprava a nastavenia okien 336,00 Ján Bakyta Šulekova 873/16, 971 01 Prievidza 43173250- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
15/2018/4 26.04.2018 30.04.2018 Kancelárske potreby 73,31 DAFFER Včelárska 1, Prievidza 36320439Rámcova zmluva zo dňa 17.08.2017JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
16/2018/4 27.04.2018 30.04.2018 Opílenie, výrub a vysadenie strmov 1 194,59 TSMPD Košovská 1, Prievidza 31579183-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
17/2018/5 09.05.2018 16.05.2018 Oprava a servis klimatizácií 990,20 MSO Klimatizácie Jesenského 619/31, Bojnice 36842567-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
18/2018/5 09.05.2018 16.05.2018 HDD a PC zdroj 83,00 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
19/2018/5 17.05.2018 23.05.2018 Stravné lístky 1 727,83 DOXX Kálov 365, Žilina 36391000Kúpna zmluva č. Z201711775_ZJUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
20/2018/5 21.05.2018 29.05.2018 Prenos údajov z kotolní 1 248,00 DELTA LS Puškinova 591/10, Prievidza 36296112-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
21/2018/5 30.05.2018 06.06.2018 Dezinsekcia bytov 350,00 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
22/2018/6 07.06.2018 15.06.2018 Pokosenie S. Chalúpku, Hlinku 970,00 PHOENIX EU Š. Závodníka 511/51, Prievidza 36364088- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
23/2018/6 07.06.2018 15.06.2018 Dielenská dokumentácia 200,00 LEPEKO Budovateľská 275/49, Nedožery 47195568- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
24/2018/6 11.06.2018 15.06.2018 Výroba plechov 231,95 Termont-SK Lúčna 12, 971 01 Prievidza 44687443- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
25/2018/6 13.06.2018 15.06.2018 Prenájom UNC 184,00 Želiezko Družstevná 12, Prievidza 50315803- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
26/2018/6 15.06.2018 15.06.2018 Nastavenie parametrov a software 648,00 OneSoft Šumperská 121/8, Prievidza 00693529- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
27/2018/6 25.06.2018 28.06.2018 Koľajnice POR-E 6000 450,00 REGALSISTEM Soblahovska 7040, Ternčín 34144994- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
28/2018/6 25.06.2018 28.06.2018 Stravné lístky 1 655,84 DOXX Kálov 365, Žilina 36391000Kúpna zmluva č. Z201711775_ZJUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
29/2018/6 26.06.2018 28.06.2018 LCD 77,00 ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
30/2018/6 28.06.2018 28.06.2018 Oprava obrubníkov 238,13 STAVIS Skladová 13, Prievidza 31643817-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
31/2018/7 28.06.2018 28.06.2018 Dezinsekcia bytov 135,42 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
32/2018/7 18.07.2018 18.07.2018 Kancelárske potreby 236,01 DAFFER Včelárska 1, Prievidza 36320439Rámcova zmluva zo dňa 17.08.2017JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
33/2018/7 23.07.2018 23.07.2018 Dezinsekcia bytov 135,42 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
34/2018/7 25.07.2018 25.07.2018 Stravné lístky 1 511,85 DOXX Kálov 365, Žilina 36391000Kúpna zmluva č. Z201711775_ZJUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
35/2018/8 07.08.2018 07.08.2018 Rekonštrukčné práce 200,00 Reno. Mal. Majzlan Francisciho 3/6, Prievidza 35187689- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
36/2018/8 16.08.2018 16.08.2018 Dezinsekcia - hniezdo sršňov 100,00 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
37/2018/8 16.08.2018 16.08.2018 Dezinsekcia bytov 135,42 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
38/2018/8 16.08.2018 16.08.2018 Dezinsekcia bytov 600,00 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
39/2018/8 20.08.2018 27.08.2018 Dezinsekcia - osie hniezda 140,00 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
40/2018/8 21.08.2018 27.08.2018 Dezinsekcia bytov 384,00 HAMACH M.R.Štefánika 24/5, Prievidza 36711705Zmluva o dielo zo dňa 12.09.2016JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
41/2018/8 21.08.2018 27.08.2018 Výmena PVC 438,71 LINOTEX GROUP Obchodná 2504, 913 21 50310364-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
42/2018/9 17.09.2018 24.09.2018 Prenájom plošiny 40,20 TSMPD Košovská 1, Prievidza 31579183-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
43/2018/9 20.09.2018 26.09.2018 Výmena čerpadla 300,00 TO-MY-STAVIS Lesná 355/9, Prievidza 36797006-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
44/2018/9 21.09.2018 26.09.2018 Záložný zdroj 134,00 SPIN Falešníka 10, Prievidza 31574335-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
45/2018/10 01.10.2018 08.10.2018 Dezinsekcia bytov 140,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
47/2018/10 03.10.2018 08.10.2018 Prenájom plošiny 32,80 TSMPD Košovská 1, Prievidza 31579183-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
48/2018/10 05.10.2018 08.10.2018 Náter dverných otvorov a terasy 481,40 TOMI EXTREM Stavbárov 51/4, Prievidza 34343342-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
49/2018/10 09.10.2018 15.10.2018 Oprava motorového vozidla 507,60 Schut Marcel A. Rudnaya 206,23, Prievidza 45967725-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
51/2018/10 10.10.2018 15.10.2018 Hliníkové krídlo dverí 553,97 ALFAPLAST Šumperská 2, Prievidza 36325694-JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
52/2018/10 12.10.2018 15.10.2018 Dezinsekcia bytu 100,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
53/2018/10 15.10.2018 15.10.2018 Elektrické konvektory 322,80 eD System Pestovateľská 9, Prievidza 51915529- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
54/2018/10 22.10.2018 22.10.2018 Dezinsekcia bytu 100,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
55/2018/10 23.07.2018 29.10.2018 Stravné lístky 1 511,85 DOXX Kálov 365, Žilina 36391000Kúpna zmluva č. Z201711775_ZJUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
56/2018/10 06.11.2018 06.11.2018 Rekonštrukcia zábradlia 287,43 TOMI EXTREM Stavbárov 5/14, Prievidza 34343342- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
57/2018/10 16.11.2018 20.11.2018 Dezinsekcia bytov 200,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
58/2018/11 20.11.2018 20.11.2018 Kancelárske potreby 106,79 DAFFER Včelárska 1, Prievidza 36320439Rámcova zmluva zo dňa 17.08.2017JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
59/2018/11 29.11.2018 29.11.2018 Oprava kotla 163,76 I-GAS A.H. Gavloviča 148/9, Prievidza 37013475- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
60/2018/12 04.12.2018 04.12.2018 Dodávka a montáž reg. plynu 418,00 TERS System Svätokrížske nám. 6, Žiar n. Hronom 31566537- JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP
61/2018/12 29.11.2018 29.11.2018 Dezinsekcia bytov 160,00 Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463Rámcová zmluva o dielo zo dňa 25.09.2018JUDr. Ján Martičekkonateľ SMMP