Zmluvy 2018

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
09.01.2018 Zmluva o výkone zimnej udržby (RS Centrum)
09.02.2018 Zmluva o dielo (OneSoft)
26.02.2018 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (Taschová)
28.02.2018 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu (Mesto Prievidza)
07.03.2018 Zmluva o kúpe motorového vozidla
07.03.2018 Zmluva o dielo (Grolmus)
19.03.2018 Rámcová zmluva (BEZOB)
22.03.2018 Kúpna zmluva č. Z201812203 (DOXX)
22.03.2018 Dodatok č. 6 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2016 (Mesto Prievidza)
14.03.2018 Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr (ELKO)
17.04.2018 Zmluva o dielo (Majzlan)
24.04.2018 Dohoda o preložke oplotenia a elktronického zabezpečovacieho systému (MH Invest II)
25.04.2018 Dodatok č. 22 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.05.2006 (Mesto Prievidza)
26.04.2018 Zmluva o dielo (PHOENIX EU)
03.05.2018 Zmluva o dielo (STAVIS)
07.05.2018 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.08.2017 (Mesto Prievidza)
07.05.2018 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa zo dňa 26.10.2017 (ALFAPLAST)
10.05.2018 Zmluva o dielo (FITTICH)
14.05.2018 Zmluva o dielo (Majzlan)
18.05.2018 Dohoda o refakturácii elektrickej energie, plynu č. 10-05/2018 (HOLLSTAV)
21.05.2018 Zmluva o dielo č. GF18219 (SOMI)
21.05.2018 Zmluva č. FZOS18096 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane os. údajov (SOMI)
31.05.2018 Zmluva o dielo (M.Z. KOVO)
04.06.2018 Zmluva o dielo (ALFAPLAST)
13.06.2018 Dodatok č. 7 ku Koncesnej zmluve zo dňa 26.06.2016 (Mesto Prievidza)
18.06.2018 Zmluva o dielo (Kováčík)
26.06.2018 Zmluva o dielo (TERMONT SK)
26.06.2018 Zmluva o dielo (TERMONT SK)
28.06.2018 Zmluva o dielo (GEOSKTEAM)
29.06.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP, PO a PZS (GKV&Has)
03.07.2018 Zmluva o dielo (LEMAS)
03.07.2018 Zmluva o dielo (LEMAS)
03.07.2018 Zmluva o dielo (I-GAS)
11.07.2018 Zmluva o dielo (STAVIS)
11.07.2018 Zmluva č. 168093 (StVPS)
16.07.2018 Zmluva o dielo (LINOTEX GROUP)
24.07.2018 Dodatok č. 8 ku Koncesnej zmluve zo dňa 26.06.2016 (Mesto Prievidza)
25.07.2018 Zmluva o dielo (Majzlan)
01.08.2018 Zmluva o dielo (CYEB)
17.08.2018 Zmluva o dielo (PZ FINAL)
28.08.2018 Zmluva o dielo (Želiezko)
28.08.2018 Zmluva o dielo č. 2018/1033/ZoD/MLE (ENBRA)
28.08.2018 Zmluva o dielo č. 2018/1062/ROZ_PRVN/JMO (ENBRA)
28.08.2018 Zmluva o dielo č. 2018/1063/ROZ_PRVN/JMO (ENBRA)
10.09.2018 Zmluva o inzercii (Region Press)
18.09.2018 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu (SPIN)
25.09.2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201831475_Z zo dňa 31.07.2018 (CYEB)
25.09.2018 Dohoda o skončení dodávky a odberu tepla (PTH)
25.09.2018 Rámcová zmluva o dielo (František Ďurina)
09.10.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.07.2018 (LEMAS)
12.10.2018 Zmluva o dielo (TOMI EXTREM)
19.10.2018 Dodatok č. 1 k Dohode o preložke oplotenia a el. zabezpečovacieho systému (MH Invest)
22.10.2018 Dodatok č. 9 ku Koncesnej zmluve zo dňa 26.06.2016 (Mesto Prievidza)
13.11.2018 Kúpna zmluva č. Z201848674 (SSE)
20.11.2018 Zmluva o výdaji nádob na BRO (Mesto Prievidza)
21.11.2018 Rámcová zmluva (FITTICH)
30.11.2018 Dodatok č. 10 ku Koncesnej zmluve zo dňa 26.06.2016 (Mesto Prievidza)
03.12.2018 Poistná zmluva č. 9100204792 (Groupama)
05.12.2018 Zmluva o výkone zimnej udržby (RS Centrum)
06.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.08.2018 (Želiezko)
12.12.2018 Zmluva o dielo (Ing. Lenka Rytychová)