Zmluvy 2019

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
21.01.2019Dodatok č. 1 k Dohode o refakturácii elektrickej energie, plynu a vody (HOLLSTAV)
30.01.2019Dodatok č. 23 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.05.2006 (Mesto Prievidza)
13.02.2019Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonaní služieb (TSMPD)
11.03.2019Rámcová dohoda č. Z201975588_Z (DOXX)
25.03.2019Komisionárska zmluva (TO-MY-STAV)
02.04.2019Zmluva o dielo (HOLLASTAV)
09.04.2019Zmluva o združenej dodávke elektriny (Energie2)
17.04.2019Zmluva o dielo (HOLLASTAV)
17.04.2019Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania (Mesto Prievidza)
30.04.2019Zmluva o dielo č. 2019/1073/ROZ/JME (ENBRA)
30.04.2019Zmluva o dielo č. 2019/1069/ZOD/MLE (ENBRA)
30.04.2019Zmluva č. 92590494 o postúpení práv a povinností (StVPS)
07.05.2019Zmluva o dielo (M.Z.KOVO)
15.05.2019Zmluva o inzercii (REGIONPRESS)
15.05.2019Zmluva o výpožičke (LK Pumpservice)
22.05.2019Zmluva o inzercii č. 131190231 (REGIONPRESS)
18.06.2019Dodatok č. 11 ku Koncesnej zmluve (Mesto Prievidza)
20.06.2019Zmluva o dielo (TOMI EXTREM)
01.07.2019Zmluva o inzercii č. 131190286 (REGIONPRESS)
02.07.2019Zmluva o dielo (Mesto Prievidza)
04.07.2019Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci (Slovak Telekom)
05.08.2019Zmluva o dielo (Želiezko)
09.08.2019Zmluva o kontrolnej činnosti (Kováčik)
12.08.2019Zmluva o dielo (STRABAG)
15.08.2019Kúpna zmluva č. KZ-19-004 (LK Pumpservices)
22.08.2019Komisionárska zmluva (Mesto Prievidza)
02.09.2019Rámcová zmluva (DAFFER)
03.09.2019Zmluva o dielo (23)
04.09.2019Dodatok č. 24 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.05.2006 (Mesto Prievidza)
09.09.2019Zmluva č. SZ-19-003 (LK Pumpservices)
15.09.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (STRABAG)
16.10.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 523/2019/2.4.1 (Mesto Prievidza)
16.10.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (STRABAG)
23.10.2019Dodatok č. 12 ku Koncesnej zmluve (Mesto Prievidza)
31.10.2019Zmluva o dielo (Linotex)
19.11.2019Zmluva o dielo (ARES)
27.11.2019Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania
27.11.2019Zmluva o dielo (PZ FINAL)
02.12.2019Zmluva o dielo (RS Centrum)
16.12.2019Poistná zmluva č. 8093247578 (ČSOB)
17.12.2019Kúpna zmluva č. 6000198/0547/2018 (StVS)
18.12.2019Dodatok č. 25 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.05.2006 (Mesto Prievidza)
18.12.2019Poistná zmluva č. 800 401 3829 (ČSOB)
23.12.2019Dodatok č. 13 ku Koncesnej zmluve (Mesto Prievidza)
31.12.2019Zmluva o poskytovaní služieb (Kollarik)
31.12.2019Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb (SIOX)