OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

P.č. Dokument Stiahnúť
1.Informovanie o spracovaní osobných údajov - Uchádzač o zamestananie
2.Informovanie o spracovaní osobných údajov - Zamestnanec
3.Informovanie o spracovaní osobných údajov - Osobitný zákon
4.Informovanie o spracovaní osobných údajov - Zmluva
5.Informovanie o spracovaní osobných údajov - Oprávnený záujem - kamerovy systém