Súhrnné správy podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa Stiahnúť
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2013
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2013
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2012
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2012
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2012
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2012