Súhrnné správy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa Stiahnúť
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2016
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2015
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2015
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2015
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2014
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2014
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2014
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2014