Súhrnné správy podľa § 111 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa Stiahnuť
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2021
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2021
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2021
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2021
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2020
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2020
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2020
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2020
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2019
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2017
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2017
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2017
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2016
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2016