Súhrnné správy podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa Stiahnúť
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2017
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2017
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2017
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2016
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2016